Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials (IEC 60112:2003/A1:2009)

Verfahren zur Bestimmung der Prüfzahl und der Vergleichszahl der Kriechwegbildung von festen, isolierenden Werkstoffen (IEC 60112:2003/A1:2009)

Méthode de détermination des indices de résistance et de tenue au cheminement des matériaux isolants solides (CEI 60112:2003/A1:2009)

Metoda za ugotavljanje preskusnih in primerjalnih indeksov ustvarjanja prevodnih poti trdnih izolacijskih materialov - Dopolnilo A1 (IEC 60112:2003/A1:2009)

Standard določa preskusno metodo z izmeničnimi napetostmi za ugotavljanje preskusnih in primerjalnih indeksov ustvarjanja prevodnih poti trdnih izolacijskih materialov na kosih, vzetih iz delov opreme, in na ploščah materiala. Standard po potrebi zagotavlja ugotavljanje erozije. Rezultatov preskusa ni mogoče uporabiti neposredno za vrednotenje varnih plazilnih razdalj pri projektiranju električnih naprav. Ima status osnovne varnostne publikacije v skladu z IEC Vodilom 104. Večje spremembe od prejšnje izdaje so naslednje: Izbor materiala za določeno uporabo pogosto vključuje kompromise glede ravni posameznih lastnosti in preskusnih meril. V prejšnji izdaji IEC 60112 so preskusna merila zahtevala, da se »vzorec ne sežiga«, vendar je to izpostavilo dve vprašanji:
– težave pri prepoznavanju gorenja, ki vključuje vse vrste zgorevanja, npr. plamtenje in tlenje, v primeru, da je prišlo do iskrenja, kar je pogosto povzročilo nastanek ogljika na površini vzorca, in
– nekateri odbori za proizvode so v nekaterih primerih ugotovili, da je treba odpraviti merilo »brez sežiganja« pri preskusih ustvarjanja prevodnih poti, in so ga nadomestili s preskusom z gorenjem končnega proizvoda, s čimer sta nastali dve vrsti CTI/PTI z različnimi merili.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
18-Jan-2010
Withdrawal Date
07-Dec-2023
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
05-Dec-2023
Due Date
28-Dec-2023
Completion Date
08-Dec-2023

Relations

Buy Standard

Amendment
EN 60112:2004/A1:2010
English language
5 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60112:2004/A1:2010
01-februar-2010
Metoda za ugotavljanje preskusnih in primerjalnih indeksov ustvarjanja prevodnih
poti trdnih izolacijskih materialov - Dopolnilo A1 (IEC 60112:2003/A1:2009)
Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid
insulating materials (IEC 60112:2003/A1:2009)
Verfahren zur Bestimmung der Prüfzahl und der Vergleichszahl der Kriechwegbildung
von festen, isolierenden Werkstoffen (IEC 60112:2003/A1:2009)
Méthode de détermination des indices de résistance et de tenue au cheminement des
matériaux isolants solides (CEI 60112:2003/A1:2009)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60112:2003/A1:2009
ICS:
29.035.01 Izolacijski materiali na Insulating materials in
splošno general
SIST EN 60112:2004/A1:2010 en,fr
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 60112:2004/A1:2010

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 60112:2004/A1:2010

EUROPEAN STANDARD
EN 60112/A1

NORME EUROPÉENNE
December 2009
EUROPÄISCHE NORM

ICS 19.080; 29.035.01


English version


Method for the determination of the proof and the comparative
tracking indices of solid insulating materials
(IEC 60112:2003/A1:2009)


Méthode de détermination des indices  Verfahren zur Bestimmung der Prüfzahl
de résistance et de tenue und der Vergleichszahl
au cheminement des matériaux isolants der Kriechwegbildung von festen,
solides isolierenden Werkstoffen
(CEI 60112:2003/A1:2009) (IEC 60112:2003/A1:2009)
This amendment A1 modifies the European Standard EN 60112:2003; it was approved by CENELEC on
2009-10-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which
stipulate the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language
made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the
Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the
Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain,
Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Central Secretariat: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels


© 2009 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 60112:2003/A1:2009 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 60112:2004/A1:2010
EN 60112:2003/A1:2009 - 2 -
Foreword
The text of document 112/116/CDV, future amendment
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.