Zgornji ustroj - Pritrdilni sistem - Pokončni vijak oblike »T« za pritrditev tirnice (panožna oznaka TS-Z a1.102)

Specifikacija določa oblike in mere vijaka oblike T tipov 102a in 102b, razred izdelave B, z metričnim navojem s trioglatim ISO 0-profilom, ki se pri K- (klasičnem) tirnem priboru uporablja pri izvajanju vzdrževalnih aktivnosti za pritrditev tirnice na rebraste podložne plošče s pomočjo pritrdilnih ploščic.

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
04-Feb-2011
Due Date
09-Feb-2011
Completion Date
10-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
SIST-TS 1053:2011
Slovenian language
5 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1053
TEHNIČNA
april 2011
SPECIFIKACIJA
Zgornji ustroj – Pritrdilni sistem – Pokončni vijak oblike »T« za pritrditev
tirnice (panožna oznaka TS-Z a1.102)
Referenčna oznaka
ICS 21.060.10; 45.080 SIST-TS 1053:2011 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 6

© 2011-04. Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TS 1053 : 2011
NACIONALNI UVOD

Tehnična specifikacija SIST-TS 1053 (sl), Zgornji ustroj – Pritrdilni sistem – Pokončni vijak oblike »T«

za pritrditev tirnice (panožna oznaka TS-Z a1.102), 2011, ima status slovenske tehnične specifikacije.

NACIONALNI PREDGOVOR

Avtor dokumenta je Ministrstvo za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet za splošno področje.

ZVEZE S STANDARDI

S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za namen referenčnih standardov vsi standardi,

navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST ISO 3508 Izteki navojev za vezne elemente z metrskim navojem ISO
SIST EN ISO 3269 Vezni elementi – Prevzemna kontrola

SIST EN ISO 4759-1 Tolerance za vezne elemente – 1. del: Vijaki in matice – Razredi izdelave A,

B in C (ISO 4759-1:2000)
SIST ISO 1502 Metrski navoj ISO za splošno uporabo – Mere in merjenje
SIST ISO 8991 Sistemi označevanja za vezne elemente

SIST ISO 68-1 Vijačni navoji ISO za splošno uporabo – Osnovni profil - 1. del: Metrski

vijačni navoji

SIST-TS 1052 Zgornji ustroj – Pritrdilni sistem – Dvojna vzmetna elastična podložka

SIST-TS 1054 Zgornji ustroj – Pritrdilni sistem – Šestroba matica
OPOMBA

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TS 1053 : 2011
VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe ................................................................................................................4

2 Izrazi in definicije ...................................................................................................................................4

3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti...............................................................................................4

4 Oblike, mere in mase.............................................................................................................................5

5 Kakovost materiala in izdelave..............................................................................................................5

6 Kontrola in prevzem...............................................................................................................................6

7 Označevanje..........................................................................................................................................6

8 Pakiranje in odprema.............................................................................................................................6

9 Garancija ...............................................................................................................................................6

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TS 1053 : 2011
1 Predmet in področje uporabe

1.1 Specifikacija določa oblike in mere vijaka oblike T tipov 102a in 102b, razred izdelave B, z

metričnim navojem s trioglatim ISO 0-profilom, ki se pri K- (klasičnem) tirnem priboru uporablja pri

izvajanju vzdrževalnih aktivnosti za pritrditev tirnice na rebraste podložne plošče s pomočjo pritrdilnih

ploščic.

1.2 Pokončni vijaki za pritrditev tirnice se uporabljajo skupaj z naslednjimi veznimi elementi:

– šestrobo matico za tirne vijake po SIST-TS 1054,
– dvojno vzmetno elastično podložko po SIST-TS 1052.
2 Izrazi in definicije

Za uporabo te tehnične specifikacije se uporabljajo naslednji izrazi in definicije:

– vzdrževalne aktivnosti obsegajo procese nabave in/ali izdelave novih delov, zamenjave dotrajanih

ali poškodovanih delov ter predpisane vzdrževalne posege na obstoječi opremi železniške

infrastrukture,

– pokončni vijak T tipov 102a in 102b je specifični vijak, z nestandardizirano glavo, ki se namensko

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.