Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows

This European Standard deals with the safety of electric drives for horizontally and vertically moving gates, doors, garage doors and windows for household and similar purposes, their rated voltage being not more than 250 V for single-phase drives and 480 V for other drives. It also covers the hazards associated with the movement of the driven part.

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-103: Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore, Türen und Fenster

Appareils électrodomestiques et analogues - sécurité - Partie 2-103: Exigences particulières pour les motorisations de portails, portes et fenêtres

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-103. del: Posebne zahteve za pogonske sklope vrat in oken - Dopolnilo A11

Standard IEC 60335-2-103:2015(E) obravnava varnost električnih pogonskih sklopov za vodoravno in navpično premikanje vrat, garažnih vrat in oken za gospodinjske in podobne namene, katerih nazivna napetost ne presega 250 V za enofazne pogonske sklope in 480 V za druge pogonske sklope. Obravnava tudi tveganja, povezana s premikanjem gnanega dela. Akumulatorski pogonski sklopi in drugi pogonski sklopi z enosmernim napajanjem spadajo na področje uporabe tega standarda. Pogonski sklopi z dvojnim napajanjem (prek omrežja ali akumulatorja) se štejejo za akumulatorske pogonske sklope, če delujejo v akumulatorskem načinu. Področje uporabe tega standarda zajema pogonske sklope, ki niso namenjeni za običajno gospodinjsko uporabo, vendar so lahko vir nevarnosti za javnost, kot so pogonski sklopi, namenjeni za laično uporabo v trgovinah, pisarnah, hotelih, restavracijah, bolnišnicah, industriji in na kmetijah.
Zahteve za pogonske sklope vrat, ki se lahko uporabljajo za poti in izhode v sili, so navedene v dodatku AA. Primeri pogonskih sklopov, ki spadajo na področje uporabe tega standarda:
– zgibna vrata;
– vrtljiva vrata;
– navojna vrata;
– strešna okna;
– sekcijska dvižna vrata;
– krilna in drsna vrata. Ta standard v največji možni meri obravnava splošne nevarnosti, ki jih predstavljajo pogonski sklopi ter s katerimi se srečujejo osebe doma in v okolici doma. Vendar na splošno ne vključuje primerov oseb (tudi otrok), ki zaradi fizičnih, senzoričnih ali umskih sposobnosti oziroma pomanjkanja izkušenj in znanja ne morejo varno uporabljati pogonskega sklopa brez nadzora ali navodil, ali otrok, ki se igrajo s pogonskim sklopom. Pripravljen je bil na podlagi pete izdaje (2010) tega standarda. Tretja izdaja razveljavlja in nadomešča drugo izdajo, objavljeno leta 2006, ter njeno dopolnilo 1 (2010). Ta izdaja je tehnično popravljena izdaja. Glavne spremembe te izdaje v primerjavi z drugo izdajo standarda IEC 60335-2-103 so naslednje (manjše spremembe niso navedene): spremembe zahtev v točki 20 z uvedbo novih dodatkov. Nacionalni odbori morajo upoštevati, da bodo proizvajalci opreme in organizacije za preskušanje morda potrebovali prehodno obdobje po objavi nove, spremenjene ali popravljene objave IEC, da bodo lahko izdelovali izdelke v skladu z novimi zahtevami in se opremili za izvajanje novih ali spremenjenih preskusov. Odbor priporoča, da se vsebina tega standarda sprejme v nacionalno uporabo ne prej kot 12 mesecev oziroma najpozneje 36 mesecev od datuma objave.

General Information

Status
Published
Publication Date
23-May-2023
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
17-May-2023
Due Date
22-Jul-2023
Completion Date
24-May-2023

Relations

Buy Standard

Amendment
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
English language
15 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Amendment
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
English language
15 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
01-julij-2023
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-103. del: Posebne zahteve
za pogonske sklope vrat in oken - Dopolnilo A11
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements
for drives for gates, doors and windows
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-103:
Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore, Türen und Fenster
Appareils électrodomestiques et analogues - sécurité - Partie 2-103: Exigences
particulières pour les motorisations de portails, portes et fenêtres
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
ICS:
13.120 Varnost na domu Domestic safety
29.120.01 Električna dodatna oprema Electrical accessories in
na splošno general
91.060.50 Vrata in okna Doors and windows
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
EUROPEAN STANDARD EN IEC 60335-2-103:2023/A11
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
May 2023
ICS 13.120; 91.060.50
English Version
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103:
Particular requirements for drives for gates, doors and windows
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
Partie 2-103: Exigences particulières pour les motorisations ähnliche Zwecke - Teil 2-103: Besondere Anforderungen für
de portails, portes et fenêtres Antriebe für Tore, Türen und Fenster
This amendment A11 modifies the European Standard EN IEC 60335-2-103:2023; it was approved by CENELEC on 2022-09-05.
CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this
amendment the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the
responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as
the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Türkiye and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2023 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
Ref. No. EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 (E)
Contents Page
European foreword . 3
1 Modification to the Introduction . 4
2 Modification to Clause 1, “Scope” . 4
3 Modification to Clause 2, “Normative references” . 6
4 Modification to Clause 3, “Terms and definitions” . 6
5 Modification to Clause 4, “General requirement”. 6
6 Modification to Clause 5, “General conditions for the tests” . 7
7 Modification to Clause 7, “Marking and instructions” . 7
8 Modification to Clause 21, “Mechanical strength” . 9
9 Modification to Clause 22, “Construction” . 9
10 Modification to Clause 24, “Components” . 9
11 Modification to Clause 31, “Resistance to rusting” . 10
12 Modification to Clause 32, “Radiation, toxicity and similar hazards” . 10
13 Modification to annexes . 11
14 Modification to Bibliography . 15
2

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 (E)
European foreword
This document (EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023) has been prepared by CLC/TC 61 “Safety of household and
similar electrical appliances”.
The following dates are fixed:
• latest date by which this document has to be (dop) 2023-11-12
implemented at national level by publication of an
identical national standard or by endorsement
• latest date by which the national standards (dow) 2026-05-12
conflicting with this document have to be withdrawn
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights.
CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
This document is read in conjunction with EN IEC 60335-2-103:2023, EN IEC 60335-2-103:2023/A1:2023 and
EN IEC 60335-2-103:2023/A2:2023.
The numbering system for European clauses, subclauses, notes, tables, figures and annexes that are additional to
those in the IEC standard are prefixed with the letter “Z”.
This document has been prepared under a Standardization Request given to CENELEC by the European
Commission and the European Free Trade Association.
Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national committee. A complete
listing of these bodies can be found on the CENELEC website.
3

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 (E)
1 Modification to the Introduction
Addition:
The relevant requirements of Annex ZE of Part 1 have been incorporated in the text of this Part 2.
The intended use of the drives covered by this document is for them to be installed together with windows and with
horizontally and vertically moving gates and doors for pedestrian use as well as for vehicles and the necessary
ancillary components (e.g. controls, safety devices) to create a power operated window, gate or door.
The safety of horizontally and vertically moving gates and doors is ensured by this document and EN 12453.
The safety of pedestrian doors is ensured by this document and EN 16005.
The safety of windows is ensured by this document.
This document covers the hazards generated by the drive.
Drives put on the market as machines may be installed by the final user. The requirements of this document cover
drives and also the foreseeable misuse of the power operated horizontally and vertically moving gates and doors
for pedestrian use as well as for vehicles, garage doors and windows.
Drives placed on the market as partly completed machines should not be installed by the final user. In case of partly
completed machines, reference should be made to the specific procedures of the Machinery Directive; this
document can be used as guidance.
This document does not deal with any specific requirements on noise emitted from drives for gates, doors and
windows as the generated noise is not considered to be a relevant hazard.
With European Amendment A11, EN 60335-2-103:2015 is superseded.
This European Amendment A11 supplements or modifies the corresponding clauses of the standards below:
1
— EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+FprA16:— (Part 1)
— EN IEC 60335-2-103:2023+A1:2023+A2:2023 (Part 2)
2 Modification to Clause 1, “Scope”
Modification:
Replace the second sentence of the second paragraph starting with “It also covers the hazards associated …” by
the following:
It also covers the hazards generated by the power transmission of the drive to the driven part of horizontally and
vertically moving gates and doors, pedestrian doors and windows for household and similar purposes.
Hazards associated with the movement of the driven part of horizontally and vertically moving gates and doors for
household and similar purposes, are covered by this document and EN 12453.
Hazards associated with the movement of the driven part of pedestrian doors are covered by this document and
EN 16005.
Hazards associated with the movement of the driven part of windows are covered by this document.
Add the following note after the fourth paragraph starting with “Drives not intended for normal household use…”:
1
To be published in 2023. Stage at the time of publication: FprEN 60335-1:2012/A16:2021.
4

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 (E)
NOTE Z101 Household environment includes the dwelling and its associated buildings, the garden, etc.
Replace in the fifth paragraph starting with “Requirements for drives ….” the text “Annex AA” by “EN 16005”
Add the following Note after the fifth paragraph starting with “Requirements for drives ….”:
NOTE Z102 Attention is drawn to the fact that for drives for powered pedestrians doors used in emergency routes and exits
additional requirements as given in EN 16005 are applicable.
Replace the sixth paragraph starting with” As far as is practicable…” up to “… children playing with the drive”,
excluding notes 103, 104 and 105, by the following:
This document deals with the reasonably foreseeable hazards presented by drives that are encountered by all
persons in and around the installation place. However, in general, it does not take into account:
— children playing with the appliance;
— the use of the appliance by very young children;
— the use of the appliance by young children without supervision.
It is recognized that very vulnerable people can have needs beyond the level addressed in this document.
In NOTE 104, replace in the fifth dash the standard “ISO 21927-2” by “EN 12101-2”.
Add the following dashed items to Note 104:
— for side curtains ventilation systems
— for doors on vehicles;
— lock gates and dock gates;
— doors on lifts;
— armoured doors;
— doors mainly for the retention of animals, unless they are at the site perimeter;
— theatre textile curtains;
— doors outside the reach of people (such as crane gantry fences);
— barriers;
— doors used in industrial processes;
— partition walls;
— turnstiles;
— platform doors.
Add the following note after Note 105:
NOTE Z103 Within the document the terms drive and appliance are interchangeable.
5

---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 (E)
Add the following paragraph:
Products covered by this document and installed according to the manufacturer instructions do not create a noise
hazard.
3 Modification to Clause 2, “Normative references”
Add the following references:
EN 12978:2003+A1:2009, Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety devices for power operated
doors and gates - Requirements and test methods
2
EN 16005:2012 , Power operated pedestrian doorsets - Safety in use - Requirements and test methods
EN 12453:2017+A1:2021, Industrial, commercial and garage doors and gates. Safety in use of power operated
doors. Requirements and test methods
Delete the standard IEC 61496-3:2008.
4 Modification to Clause 3, “Terms and definitions”
3.101 Addition:
Note Z101 to entry:  Examples of components for power transmission from the drive to the driven part: trolleys, rails, levers,
etc.
3.107 Addition:
For revolving doors a cycle means the necessary rotation to allow a person to pass through it.
3.108 Addition:
Note Z101 to entry:  Trapping is covered by the manual release of BB.20.102, CC.20.101 or DD.20.102 as applicable.
3.109 Addition:
After the words “… control is actuated”, add the words “by the user.”
3.111 Replacement
Horizontally moving pedestrian door
Swinging, sliding or rotating door intended for pedestrian use.
5 Modification to Clause 4, “General requirement”
Add at the end of the first paragraph of Part 1:
Drives shall also be constructed in such a way that they ensure transportation, installation, adjusting, maintenance
may be carried out safely.

2
As impacted by EN 16005:2012/AC:2015.
6

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 (E)
6 Modification to Clause 5, “General conditions for the tests”
5.3 Add at the end of the clause of Part 1:
When a drive incorporates a sub-assembly or a part which has already been tested against relevant clause(s) of
this document, those tests need not be repeated, if the incorporation of the sub-assembly or part into the drive does
not change the performance of the sub-assembly or part.
5.5 Replace the addition by:
When a test has to be carried out with a driven part with a wicket door, this is kept in the safe position during the
tests.
Safe position of a wicket door is the fully closed positio
...

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
01-julij-2023
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-103. del: Posebne zahteve
za pogonske sklope vrat in oken - Dopolnilo A11
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements
for drives for gates, doors and windows
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-103:
Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore, Türen und Fenster
Appareils électrodomestiques et analogues - sécurité - Partie 2-103: Exigences
particulières pour les motorisations de portails, portes et fenêtres
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
ICS:
13.120 Varnost na domu Domestic safety
91.060.50 Vrata in okna Doors and windows
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
EUROPEAN STANDARD EN IEC 60335-2-103:2023/A11
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
May 2023
ICS 13.120; 91.060.50
English Version
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103:
Particular requirements for drives for gates, doors and windows
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
Partie 2-103: Exigences particulières pour les motorisations ähnliche Zwecke - Teil 2-103: Besondere Anforderungen für
de portails, portes et fenêtres Antriebe für Tore, Türen und Fenster
This amendment A11 modifies the European Standard EN IEC 60335-2-103:2023; it was approved by CENELEC on 2022-09-05.
CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this
amendment the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the
responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as
the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Türkiye and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2023 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
Ref. No. EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 (E)
Contents Page
European foreword . 3
1 Modification to the Introduction . 4
2 Modification to Clause 1, “Scope” . 4
3 Modification to Clause 2, “Normative references” . 6
4 Modification to Clause 3, “Terms and definitions” . 6
5 Modification to Clause 4, “General requirement”. 6
6 Modification to Clause 5, “General conditions for the tests” . 7
7 Modification to Clause 7, “Marking and instructions” . 7
8 Modification to Clause 21, “Mechanical strength” . 9
9 Modification to Clause 22, “Construction” . 9
10 Modification to Clause 24, “Components” . 9
11 Modification to Clause 31, “Resistance to rusting” . 10
12 Modification to Clause 32, “Radiation, toxicity and similar hazards” . 10
13 Modification to annexes . 11
14 Modification to Bibliography . 15
2

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 (E)
European foreword
This document (EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023) has been prepared by CLC/TC 61 “Safety of household and
similar electrical appliances”.
The following dates are fixed:
• latest date by which this document has to be (dop) 2023-11-12
implemented at national level by publication of an
identical national standard or by endorsement
• latest date by which the national standards (dow) 2026-05-12
conflicting with this document have to be withdrawn
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights.
CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
This document is read in conjunction with EN IEC 60335-2-103:2023, EN IEC 60335-2-103:2023/A1:2023 and
EN IEC 60335-2-103:2023/A2:2023.
The numbering system for European clauses, subclauses, notes, tables, figures and annexes that are additional to
those in the IEC standard are prefixed with the letter “Z”.
This document has been prepared under a Standardization Request given to CENELEC by the European
Commission and the European Free Trade Association.
Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national committee. A complete
listing of these bodies can be found on the CENELEC website.
3

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 (E)
1 Modification to the Introduction
Addition:
The relevant requirements of Annex ZE of Part 1 have been incorporated in the text of this Part 2.
The intended use of the drives covered by this document is for them to be installed together with windows and with
horizontally and vertically moving gates and doors for pedestrian use as well as for vehicles and the necessary
ancillary components (e.g. controls, safety devices) to create a power operated window, gate or door.
The safety of horizontally and vertically moving gates and doors is ensured by this document and EN 12453.
The safety of pedestrian doors is ensured by this document and EN 16005.
The safety of windows is ensured by this document.
This document covers the hazards generated by the drive.
Drives put on the market as machines may be installed by the final user. The requirements of this document cover
drives and also the foreseeable misuse of the power operated horizontally and vertically moving gates and doors
for pedestrian use as well as for vehicles, garage doors and windows.
Drives placed on the market as partly completed machines should not be installed by the final user. In case of partly
completed machines, reference should be made to the specific procedures of the Machinery Directive; this
document can be used as guidance.
This document does not deal with any specific requirements on noise emitted from drives for gates, doors and
windows as the generated noise is not considered to be a relevant hazard.
With European Amendment A11, EN 60335-2-103:2015 is superseded.
This European Amendment A11 supplements or modifies the corresponding clauses of the standards below:
1
— EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+FprA16:— (Part 1)
— EN IEC 60335-2-103:2023+A1:2023+A2:2023 (Part 2)
2 Modification to Clause 1, “Scope”
Modification:
Replace the second sentence of the second paragraph starting with “It also covers the hazards associated …” by
the following:
It also covers the hazards generated by the power transmission of the drive to the driven part of horizontally and
vertically moving gates and doors, pedestrian doors and windows for household and similar purposes.
Hazards associated with the movement of the driven part of horizontally and vertically moving gates and doors for
household and similar purposes, are covered by this document and EN 12453.
Hazards associated with the movement of the driven part of pedestrian doors are covered by this document and
EN 16005.
Hazards associated with the movement of the driven part of windows are covered by this document.
Add the following note after the fourth paragraph starting with “Drives not intended for normal household use…”:
1
To be published in 2023. Stage at the time of publication: FprEN 60335-1:2012/A16:2021.
4

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 (E)
NOTE Z101 Household environment includes the dwelling and its associated buildings, the garden, etc.
Replace in the fifth paragraph starting with “Requirements for drives ….” the text “Annex AA” by “EN 16005”
Add the following Note after the fifth paragraph starting with “Requirements for drives ….”:
NOTE Z102 Attention is drawn to the fact that for drives for powered pedestrians doors used in emergency routes and exits
additional requirements as given in EN 16005 are applicable.
Replace the sixth paragraph starting with” As far as is practicable…” up to “… children playing with the drive”,
excluding notes 103, 104 and 105, by the following:
This document deals with the reasonably foreseeable hazards presented by drives that are encountered by all
persons in and around the installation place. However, in general, it does not take into account:
— children playing with the appliance;
— the use of the appliance by very young children;
— the use of the appliance by young children without supervision.
It is recognized that very vulnerable people can have needs beyond the level addressed in this document.
In NOTE 104, replace in the fifth dash the standard “ISO 21927-2” by “EN 12101-2”.
Add the following dashed items to Note 104:
— for side curtains ventilation systems
— for doors on vehicles;
— lock gates and dock gates;
— doors on lifts;
— armoured doors;
— doors mainly for the retention of animals, unless they are at the site perimeter;
— theatre textile curtains;
— doors outside the reach of people (such as crane gantry fences);
— barriers;
— doors used in industrial processes;
— partition walls;
— turnstiles;
— platform doors.
Add the following note after Note 105:
NOTE Z103 Within the document the terms drive and appliance are interchangeable.
5

---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 (E)
Add the following paragraph:
Products covered by this document and installed according to the manufacturer instructions do not create a noise
hazard.
3 Modification to Clause 2, “Normative references”
Add the following references:
EN 12978:2003+A1:2009, Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety devices for power operated
doors and gates - Requirements and test methods
2
EN 16005:2012 , Power operated pedestrian doorsets - Safety in use - Requirements and test methods
EN 12453:2017+A1:2021, Industrial, commercial and garage doors and gates. Safety in use of power operated
doors. Requirements and test methods
Delete the standard IEC 61496-3:2008.
4 Modification to Clause 3, “Terms and definitions”
3.101 Addition:
Note Z101 to entry:  Examples of components for power transmission from the drive to the driven part: trolleys, rails, levers,
etc.
3.107 Addition:
For revolving doors a cycle means the necessary rotation to allow a person to pass through it.
3.108 Addition:
Note Z101 to entry:  Trapping is covered by the manual release of BB.20.102, CC.20.101 or DD.20.102 as applicable.
3.109 Addition:
After the words “… control is actuated”, add the words “by the user.”
3.111 Replacement
Horizontally moving pedestrian door
Swinging, sliding or rotating door intended for pedestrian use.
5 Modification to Clause 4, “General requirement”
Add at the end of the first paragraph of Part 1:
Drives shall also be constructed in such a way that they ensure transportation, installation, adjusting, maintenance
may be carried out safely.

2
As impacted by EN 16005:2012/AC:2015.
6

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 (E)
6 Modification to Clause 5, “General conditions for the tests”
5.3 Add at the end of the clause of Part 1:
When a drive incorporates a sub-assembly or a part which has already been tested against relevant clause(s) of
this document, those tests need not be repeated, if the incorporation of the sub-assembly or part into the drive does
not change the performance of the sub-assembly or part.
5.5 Replace the addition by:
When a test has to be carried out with a driven part with a wicket door, this is kept in the safe position during the
tests.
Safe position of a wicket door is the fully closed position when it travels together with the door
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.