Rotodynamic pumps - Forces and moments on flanges - Centrifugal, mixed flow and axial flow horizontal and vertical shafts pumps

2010-04-26 EMA: Consultants added following e-mail from PM sent to dataservice on 2010-04-26.
TC - Correction of figure (replacement of figure) in 6.2, Table 6, 1st column and 1st line - Mechanical engineering - Machinery

Rotodynamische Pumpen - Zulässige Flanschenkräfte und Momente - Kreiselpumpen, Halbaxiallaufpumpen und Axialpumpen mit horizontaler und vertikaler Achse

Pompes rotodynamiques - Forces et moments applicables aux brides - Pompes centrifuges, hélico-centrifuges et hélices à axes horizontal et vertical

Centrifugalne črpalke - Sile in momenti na prirobnicah - Centrifugalne, mešane in aksialne črpalke z vodoravnimi in navpičnimi gredmi

informacije za izračun največjih dovoljenih sil in momentov na prirobnicah različnih vrst centrifugalnih črpalk z vodoravnimi in navpičnimi gredmi, ki nastajajo zaradi povezave s cevovodom, ki je trdno povezan z instalacijami. Ta dokument ne upošteva učinka elastičnih ali deformabilnih povezav, kot so spojke, elastični spoji, samospojni drseči spoji itd..

General Information

Status
Published
Publication Date
12-Jul-2010
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
01-Jul-2010
Due Date
05-Sep-2010
Completion Date
13-Jul-2010

Relations

Buy Standard

Corrigendum
TP CEN/TR 13931:2009/AC:2010
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Rotodynamische Pumpen - Zulässige Flanschenkräfte und Momente - Kreiselpumpen, Halbaxiallaufpumpen und Axialpumpen mit horizontaler und vertikaler AchsePompes rotodynamiques - Forces et moments applicables aux brides - Pompes centrifuges, hélico-centrifuges et hélices à axes horizontal et verticalRotodynamic pumps - Forces and moments on flanges - Centrifugal, mixed flow and axial flow horizontal and vertical shafts pumps23.080ýUSDONHPumpsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:CEN/TR 13931:2009/AC:2010SIST-TP CEN/TR 13931:2009/AC:2010en,fr01-september-2010SIST-TP CEN/TR 13931:2009/AC:2010SLOVENSKI
STANDARDSIST-TP CEN/TR 13931:2009/AC:2010TECHNICAL REPORT RAPPORT TECHNIQUE TECHNISCHER BERICHT
CEN/TR 13931:2009/AC
June 2010
Juin 2010
Juni 2010 ICS 23.080 English version Version Française Deutsche Fassung
Rotodynamic pumps - Forces and moments on flanges -Centrifugal, mixed flow and axial flow horizontal and vertical shafts pumps
Pompes rotodynamiques - Forces et moments applicables aux brides - Pompes centrifuges, hélico-centrifuges et hélices à axes horizontal et vertical
Rotodynamische Pumpen - Zulässige Flanschenkräfte und Momente - Kreiselpu
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.