Ventilation for buildings - Calculation methods for energy losses due to ventilation and infiltration in buildings

TC - Deletion of "commercial" in the title according to TC Resolution 510 from 2010-11-24 - Heating, cooling, ventilation and air conditioning - Others

Lüftung von Gebäuden - Berechnungsverfahren für den Energieverlust aufgrund der Lüftung und Infiltration in Gebäuden

Ventilation des bâtiments - Méthodes de calcul des pertes d'énergie dues à la ventilation et à l'infiltration dans les bâtiments

Prezračevanje stavb - Računske metode za energijske izgube zaradi prezračevanja in infiltracije v stavbah

Ta evropski standard opisuje metodo za izračun vpliva energije na sisteme prezračevanja (vključno s prepihom) v zgradbah, metoda je namenjena uporabi, kot sta izračun energije ter izračun obremenitve za ogrevanje in hlajenje.  Njegov namen je opredeliti, kako izračunati značilnosti (temperaturo, vlažnost) zraka, ki vstopa v zgradbo, in odgovarjajoče energije, potrebne za njegovo obdelavo, ter potrebno električno energijo za pomožne naprave. Ta standard se lahko uporablja tudi za sisteme za ogrevanje in hlajenje zraka, kadar zagotavljajo izvajanje prezračevanja, glede na to, da bo prEN 15243 zagotovil zahtevane obremenitve za ogrevanje in hlajenje ter ustrezne zračne pretoke in/ali temperature zraka.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
01-Feb-2011
Withdrawal Date
30-May-2017
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
31-May-2017

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 15241:2007/AC:2011
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Lüftung von Gebäuden - Berechnungsverfahren für den Energieverlust aufgrund der Lüftung und Infiltration in GebäudenVentilation des bâtiments - Méthodes de calcul des pertes d'énergie dues à la ventilation et à l'infiltration dans les bâtimentsVentilation for buildings - Calculation methods for energy losses due to ventilation and infiltration in buildings91.140.30VLVWHPLVentilation and air-conditioningICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 15241:2007/AC:2011SIST EN 15241:2007/AC:2011en,fr,de01-junij-2011SIST EN 15241:2007/AC:2011SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 15241:2007/AC:2011EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 15241:2007/AC
February 2011
Février 2011
Februar 2011 ICS 91.140.30 English version Version Française Deutsche Fassung
Ventilation for buildings - Calculation methods for energy losses due to ventilation and infiltration in buildings
Ventilation des bâtiments - Méthodes de calcul des pertes d'énergie dues à la ventilation et à l'infiltration dans les bâtiments
Lüftung von Gebäuden - Berechnungsverfahren für den Energieverlust aufgrund der Lüftung und Infiltration in Gebäuden This corrigendum bec
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.