Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements

TC origin corrigendum - for the three language versions - Modification in G.2.5.3. No xml version as the mother standard EN 16005:2012 is not available as an xml file.

Erdbaumaschinen - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Engins de terrassement - Sécurité - Partie 1: Prescriptions générales

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 1. del: Splošne zahteve

Ta evropski standard določa splošne varnostne zahteve za stroje za zemeljska dela, opisane v standardu EN ISO 6165:2006, razen valjarjev in opreme za horizontalno usmerjeno vrtanje. Ta evropski standard se uporablja tudi za sorodne stroje (glej točko 3.1.2), zasnovane zlasti za uporabo z opremo za rahljanje, pobiranje, premikanje, razvrščanje in ravnanje zemlje in skal. Ta evropski standard določa splošne varnostne zahteve za različne vrste strojev za zemeljska dela in je predviden za uporabo skupaj z enim od delov 2 do 12 standarda EN 474. Ti deli, specifični za posamezne stroje, (EN 474-2 do -12) ne navajajo ponovno zahtev iz standarda EN 474-1:2006+A1:2009, ampak dodajajo ali nadomeščajo zahteve za posamezno vrsto strojev. Ta del vsebuje posebne zahteve za rušilne stroje. Posebne zahteve v delih 2 do 12 standarda EN 474 imajo prednost pred ustreznimi zahtevami v standardu EN 474-1:2006+A1:2009. Pri večnamenskih strojih je treba uporabiti dele standarda, ki obravnavajo posamezne funkcije in uporabe. Mini nakladač, ki se uporablja tudi kot rovokopač, mora na primer izpolnjevati ustrezne zahteve iz delov 1, 3 in 10 standarda EN 474. Ta standard vključuje tudi splošne zahteve za priključke za uporabo s stroji za zemeljska dela, ki so zajeti v področje uporabe tega standarda. Ta evropski standard opisuje vsa večja tveganja, nevarne situacije in nevarne dogodke v zvezi s stroji za zemeljska dela, kadar se ti uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (glejte točko 4). Ta evropski standard določa ustrezne tehnične ukrepe za odpravo ali zmanjšanje večjih tveganj, nevarnih situacij in nevarnih dogodkov med začetkom obratovanja, obratovanjem in vzdrževanjem strojev za zemeljska dela. Ta evropski standard se ne uporablja za stroje za zemeljska dela, proizvedene pred datumom izdaje tega evropskega standarda s strani odbora CEN.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
04-Mar-2014
Withdrawal Date
23-Jan-2018
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
24-Jan-2018

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 474-1:2007+A4:2014/AC:2014
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Stroji za zemeljska dela - Varnost - 1. del: Splošne zahteveErdbaumaschinen - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine AnforderungenEngins de terrassement - Sécurité - Partie 1: Prescriptions généralesEarth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements53.100Stroji za zemeljska delaEarth-moving machineryICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014SIST EN 474-1:2007+A4:2014/AC:2014en,fr,de01-maj-2014SIST EN 474-1:2007+A4:2014/AC:2014SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 474-1:2007+A4:2014/AC:2014EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 474-1:2006+A4:2013/AC
March 2014
Mars 2014
März 2014 ICS 53.100 English version Version Française Deutsche Fassung
Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements
Engins de terrassement - Sécurité - Partie 1: Prescriptions générales
Erdbaumaschinen - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Anforderungen This corrigendum becomes effective on 5 March 2014 for incorporation in the three official language versions of the EN.
Ce corrigendum prendra effet le 5 mars 2014 pour incorporation dans
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.