European Learner Mobility - Achievement information (EuroLMAI)

CEN/TC 353 - Modifications to A.3.6, A.3.7 and A.3.8.

Europäisches Model für Lernermobilität - Angaben über die Leistung (EuroLMAI)

Mobilité des apprenants européens - Informations relatives aux résultats obtenus (EuroLMAI)

Evropski model za mobilnost na področju izobraževanja - Podatki o dosežkih (EuroLMAI)

Ta evropski standard določa model za evidentiranje in izmenjavo podatkov o dosežkih v izobraževanju med študentskimi sistemi upravljanja podatkov ter za združevanje podatkov tretjih izvajalcev. Model, ki ga predlaga ta evropski standard, ni namenjen opredelitvi predstavitve celotnega spektra modela za mobilnost v izobraževanju – obseg uporabe tega standarda je omejen na opredelitev uradnih, institucionalno potrjenih podatkov o dosežkih učencev, vključenih v formalne učne procese, da omogoči njihovo evidentiranje in nadaljnjo izmenjavo v okviru evropskega območja izobraževanja. Podatki o dosežkih, strukturirani in predstavljeni v skladu s tem standardom, se seveda lahko uporabijo tudi v druge namene, na primer za opisovanje dosežkov, s katerimi se obogati poročilo učenca, v smislu e-portfelja. Vendar pa so napotki za specifikacijo in organizacijo podatkov za namene, ki niso poročila s predstavitvijo formalnih dosežkov, zunaj obsega uporabe tega evropskega standarda. Poleg tega ta evropski standard opredeljuje izpopolnitve modela EuroLMAI za predstavitev Europass DS. Aplikacijski profil dodatka k diplomi Europass EuroLMAI se v popolnem skladu z zahtevami za Europass osredotoča na izražanje podatkov v zvezi s kvalifikacijo, dodeljeno učencu po končanem formalnem izobraževalnem programu. Predlagani profil je potreben v splošne namene za: - uporabo akademskih dosežkov v tujini: pri nadaljevanju šolanja ali iskanju službe; - sprejem študentov ali diplomantov na domače in evropske univerze: priznavanje kreditov ali prenos kreditov, zbranih v domačih ustanovah, iz ene univerze na drugo; - izražanje stopnje, vsebine in narave kvalifikacije za potencialne delodajalce na nacionalni in evropski ravni; - pospeševanje notranje in evropske mobilnosti študentov z ene univerze na drugo ali z ene smeri študija na drugo; - ustrezno vključevanje tujih delavcev v zaposlitveno okolje nove države; - standardizacijo visokošolskih kvalifikacij, bodisi po akademskih ali neakademskih poteh; - vzpostavitev dobrih praks v postopkih priznavanja med visokošolskimi ustanovami.

General Information

Status
Published
Publication Date
30-Apr-2013
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Due Date
01-May-2013
Completion Date
01-May-2013

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
EN 15981:2011/AC:2014
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.(XUR/0$,Europäisches Model für Lernermobilität - Angaben über die Leistung (EuroLMAI)Mobilité des apprenants européens - Informations relatives aux résultats obtenus (EuroLMAI)European Learner Mobility - Achievement information (EuroLMAI)35.240.99IT applications in other fields03.180Vzgoja in izobraževanjeEducationICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 15981:2011/AC:2013SIST EN 15981:2011/AC:2014en,fr,de01-januar-2014SIST EN 15981:2011/AC:2014SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 15981:2011/AC:2014
EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 15981:2011/AC
May 2013
Mai 2013
Mai 2013 ICS 35.240.99 English version Version Française Deutsche Fassung
European Learner Mobility - Achievement information (EuroLMAI)

Mobilité des apprenants européens - Informations relatives aux résultats obtenus (EuroLMAI)

Europäisches Model für Lernermobilität - Angaben über die Leistung (EuroLMAI) This corrigendum becomes effective on 1 May 2013 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 1 mai 2013 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 1. Mai 2013 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
Management Cen
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.