Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases

IEC 60079-29-1:2016(E) specifies general requirements for construction, testing and performance, and describes the test methods that apply to portable, transportable and fixed equipment for the detection and measurement of flammable gas or vapour concentrations with air. The equipment, or parts thereof, is intended for use in explosive atmospheres and in mines susceptible to firedamp. This second edition of IEC 60079-29-1 cancels and replaces the first edition of IEC 60079-29-1:2007 series and constitutes a technical revision. Refer to the Forward of the document for a listing of the extensive changes between this edition and the previous edition. Keywords: detection and measurement of flammable gas or vapour concentrations with air, explosive atmospheres, mines susceptible to firedamp, explosion hazard

Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-1: Gasmessgeräte - Anforderungen an das Betriebsverhalten von Geräten für die Messung brennbarer Gase

Atmosphères explosives - Partie 29-1: Détecteurs de gaz - Exigences d'aptitude à la fonction des détecteurs de gaz inflammables

IEC 60079-29-1:2016 spécifie les exigences générales pour la construction, les essais et l’aptitude à la fonction, et décrit les méthodes d’essai qui s’appliquent aux matériels portables, transportables et fixes pour la détection et le mesurage des concentrations de gaz ou de vapeurs inflammables dans l’air. Les matériels, ou parties de ceux-ci, sont destinés à être utilisés dans des atmosphères explosives et dans les mines grisouteuses. Cette deuxième édition de l'IEC 60079-29-1 annule et remplace la première édition de la série IEC 60079-29-1:2007. Cette édition constitue une révision technique. Reportez-vous à l'avant-propos du document pour une liste changements importants entre cette édition et l'édition précédente. Mots clés: détection et le mesurage des concentrations de gaz ou de vapeurs inflammables dans l’air, atmosphères explosives, mines grisouteuses, explosion potentiel

Eksplozivne atmosfere - 29-1. del: Javljalniki plina - Zahteve za delovanje javljalnikov vnetljivih plinov (IEC 60079-29-1:2016, spremenjen)

Ta del standarda IEC 60079-29 določa splošne zahteve za izdelavo, preskušanje in delovanje ter opisuje preskusne metode, ki se uporabljajo za prenosno, premično in fiksno opremo za zaznavanje in merjenje koncentracij vnetljivih plinov ali hlapov z zrakom. Oprema ali njeni deli so namenjeni za uporabo v eksplozivnih atmosferah in rudnikih, izpostavljenih jamskemu eksplozivnemu plinu.
Ta del standarda IEC 60079-29 se uporablja za opremo za zaznavanje vnetljivih plinov z merilnim obsegom do katerega koli prostorninskega deleža, ki ga navede proizvajalec, ki je namenjena za javljanje, opozarjanje ali uporabo druge izhodne funkcije za namene označevanja morebitne nevarnosti eksplozije in (v nekaterih primerih) za sprožitev samodejnih ali ročnih varnostnih ukrepov.
Za namene tega dela standarda IEC 60079-29 izraz »označevanje prostorninskega deleža do X % ali X % LFL« vključuje opremo z zgornjo omejitvijo merilnega območja, ki je največ X % ali X % LFL.
Ta del standarda IEC 60079-29 se uporablja za opremo, vključno s sistemi vzorčenja kot sestavnimi deli sesalne opreme, namenjeno za komercialno, industrijsko in nestanovanjsko varnostno uporabo.
Ta del standarda IEC 60079-29 se ne uporablja za zunanje sisteme vzorčenja, laboratorijsko/znanstveno opremo ali opremo, ki se uporablja samo za namene spremljanja in/ali nadziranja procesov. Prav tako se ne uporablja za javljalnike z odprto merilno potjo (linijo pogleda), ki spadajo na področje uporabe standarda IEC 60079-29-4. Področje uporabe tega standarda zajema samo opremo z zelo kratkimi optičnimi potmi, namenjeno za uporabo v primerih, ko je koncentracija enakomerno razporejena prek optične poti.
Pri opremi, ki se uporablja za zaznavanje prisotnosti več plinov, se ta del standarda IEC 60079-29 uporablja le za zaznavanje vnetljivih plinov ali hlapov.
Ta del standarda IEC 60079-29 dopolnjuje in spreminja splošne zahteve standarda IEC 60079-0. Kadar je zahteva iz tega standarda v nasprotju z zahtevo iz standarda IEC 60079-0, ima prednost zahteva iz standarda IEC 60079-29-1.
OPOMBA 1: Standard IEC 60079-29-1 je namenjen za dobavo opreme, pri čemer določa ravni varnosti in
zmogljivosti, primerne za splošno uporabo. Za posebne načine uporabe lahko potencialni kupec (ali ustrezen organ) dodatno zahteva posredovanje opreme v posebno preskušanje ali odobritev.
Na primer uporaba opreme skupine I (tj. oprema za uporabo v rudnikih, izpostavljenih jamskemu eksplozivnemu plinu) morda ne bo dovoljena brez dodatne, predhodne odobritve ustreznega organa, pristojnega za rudarski sektor.
Tovrstne posebne preskuse/odobritve je treba obravnavati kot dodatek k določbam zgoraj navedenih standardov in ločeno od njih, ti preskusi/odobritve pa ne izključujejo overitve ali skladnosti v zvezi s temi standardi.
OPOMBA 2: Ni mogoče pričakovati, da bo vsa oprema, umerjena pri uporabi posebnih plinov ali hlapov, pravilno delovala v primeru drugih plinov ali hlapov.

General Information

Status
Published
Publication Date
22-Dec-2016
Withdrawal Date
22-Dec-2019
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
23-Dec-2016
Completion Date
23-Dec-2016

Relations

Buy Standard

Standard
EN 60079-29-1:2017
English language
55 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard
EN 60079-29-1:2017 - BREZ vodnih pretiskov (se prestavi na sredino strani), natisnjeno
English language
55 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60079-29-1:2017
01-april-2017
Nadomešča:
SIST EN 60079-29-1:2008
Eksplozivne atmosfere - 29-1. del: Javljalniki plina - Zahteve za delovanje
javljalnikov vnetljivih plinov (IEC 60079-29-1:2016, spremenjen)
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of
detectors for flammable gases (IEC 60079-29-1:2016 , modified)
Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-1: Gasmessgeräte - Anforderungen an das
Betriebsverhalten von Geräten für die Messung brennbarer Gase (IEC 60079-29-1:2016
, modifiziert)
Atmosphères explosives - Partie 29-1: Détecteurs de gaz - Exigences d'aptitude à la
fonction des détecteurs de gaz inflammables (IEC 60079-29-1:2016 , modifiée)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60079-29-1:2016
ICS:
13.320 Alarmni in opozorilni sistemi Alarm and warning systems
29.260.20 Električni aparati za Electrical apparatus for
eksplozivna ozračja explosive atmospheres
SIST EN 60079-29-1:2017 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 60079-29-1:2017

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 60079-29-1:2017


EUROPEAN STANDARD EN 60079-29-1

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
December 2016
ICS 29.260.20 Supersedes EN 60079-29-1:2007
English Version
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance
requirements of detectors for flammable gases
(IEC 60079-29-1:2016 , modified)
Atmosphères explosives - Partie 29-1: Détecteurs de gaz - Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-1: Gasmessgeräte -
Exigences d'aptitude à la fonction des détecteurs de gaz Anforderungen an das Betriebsverhalten von Geräten für
inflammables die Messung brennbarer Gase
(IEC 60079-29-1:2016 , modifiée) (IEC 60079-29-1:2016 , modifiziert)
This European Standard was approved by CENELEC on 2016-09-19. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2016 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN 60079-29-1:2016 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 60079-29-1:2017
EN 60079-29-1:2016
Contents Page
European foreword . 3
Introduction . 4
1 Scope . 4
2 Normative references . 4
3 Terms and definitions . 5
4 General requirements . 5
5 Test methods . 5
Annexes . 6
Annex ZA (normative) Normative references to international publications with their
corresponding European publications .
...

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60079-29-1:2017
01-april-2017
1DGRPHãþD
SIST EN 60079-29-1:2008
Eksplozivne atmosfere - 29-1. del: Javljalniki plina - Zahteve za delovanje
javljalnikov vnetljivih plinov (IEC 60079-29-1:2016, spremenjen)
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of
detectors for flammable gases (IEC 60079-29-1:2016 , modified)
Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-1: Gasmessgeräte - Anforderungen an das
Betriebsverhalten von Geräten für die Messung brennbarer Gase (IEC 60079-29-
1:2016 , modifiziert)
Atmosphères explosives - Partie 29-1: Détecteurs de gaz - Exigences d'aptitude à la
fonction des détecteurs de gaz inflammables (IEC 60079-29-1:2016 , modifiée)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60079-29-1:2016
ICS:
13.320 Alarmni in opozorilni sistemi Alarm and warning systems
29.260.20 (OHNWULþQLDSDUDWL]D Electrical apparatus for
HNVSOR]LYQDR]UDþMD explosive atmospheres
SIST EN 60079-29-1:2017 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

EUROPEAN STANDARD EN 60079-29-1

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
December 2016
ICS 29.260.20 Supersedes EN 60079-29-1:2007
English Version
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance
requirements of detectors for flammable gases
(IEC 60079-29-1:2016 , modified)
Atmosphères explosives - Partie 29-1: Détecteurs de gaz - Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-1: Gasmessgeräte -
Exigences d'aptitude à la fonction des détecteurs de gaz Anforderungen an das Betriebsverhalten von Geräten für
inflammables die Messung brennbarer Gase
(IEC 60079-29-1:2016 , modifiée) (IEC 60079-29-1:2016 , modifiziert)
This European Standard was approved by CENELEC on 2016-09-19. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2016 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN 60079-29-1:2016 E

---------------------- Page: 2 ----------------------

EN 60079-29-1:2016
Contents Page
European foreword . 3
Introduction . 4
1 Scope . 4
2 Normative references . 4
3 Terms and definitions . 5
4 General requirements . 5
5 Test methods . 5
Annexes . 6
Annex ZA (normative) Normative references to international publications with their
corresponding European publications . 7
Annex ZZ (informative) Relationship between this European Standard and the essential
requirements of Directive 2014/34/EU [
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.