Electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial applications - Part 2: Application guide for system design, installation and maintenance

Superseded by EN 62395-2:2013

Elektrische Begleitheizungen (Trace-Widerstandsheizungen) für industrielle und gewerbliche Zwecke - Teil 2: Anwendungsleitfaden für Systementwurf, Installation und Wartung

Systèmes de traçage par résistance électrique pour applications industrielles et commerciales - Partie 2: Guide d'application pour la conception, l'installation et la maintenance du système

Industrijski in komercialni sistemi električnih uporovnih grelnih trakov - 2. del: Vodilo za načrtovanje sistema, namestitev in vzdrževanje (IEC/TS 62395-2:2008)

Ta del IEC 62395 določa podrobna priporočila za načrtovanje, namestitev, vzdrževanje in popravila industrijskih in komercialnih sistemov električnih uporovnih grelnih trakov. Ta tehnična specifikacija ne vključuje ali zagotavlja kakršne koli uporabe v potencialno eksplozivnih atmosferah. Ta specifikacija se nanaša na sledenje grelnim sistemom, ki so sestavljeni bodisi iz v tovarni sestavljenih ali na terenu (lokaciji dela) montiranih enot, ki so lahko serijski kabli za grelce, paralelni kabli za grelce, ploskve ali plošče grelcev, ki so bili montirani in/ali zaključeni v skladu z navodili proizvajalca za povezavo z napetostjo napajanja do in vključno 450 V/750 V. Ta tehnična specifikacija ne zajema indukcijskega gretja in impedančnega gretja ali gretja z učinkom na kožo. Sistemi za sledenje gretju so lahko razvrščeni v skupine različnih tipov namestitev. Te določajo različne zahteve za preskušanje ter so običajno certificirane za določen tip namestitve ali uporabe. Tipične uporabe za različne tipe namestitev so, kot sledi:
a) namestitve cevi, posod in povezane opreme za sledenje ogrevanju. Uporabe
vključujejo:
- varovanje pred zamrzovanjem in vzdrževanje temperature;
- vode za toplo vodo;
- vode za olje in kemične vode;
- sisteme za škropljenje.
b) Namestitve sledenja ogrevanju na področjih, ki so podvržena zunanjim vplivom. Uporabe vključujejo:
- razledenitev streh;
- razledenitev žlebov in odtočnih cevi;
- lovilne bazene in drenažne cevi;
- ogrevanje tračnic.
c) Namestitev z vdelanim sledenjem ogrevanju. Uporabe vključujejo:
- topljenje snega;
- ogrevanje tal;
- preprečevanje širjenja zmrzali;
- podzemne sisteme shranjevanja termalne energije;
- vratne okvirje.
d) Namestitve s sledenjem ogrevanju znotraj napeljave cevi. Uporabe vključujejo:
- topljenje snega - v napeljavi;
- ogrevanje tal – v napeljavi;
- preprečevanje širjenja zmrzali – v napeljavi;
- podzemni sistemi shranjevanja termalne energije – v napeljavi;
- notranje sledenje ogrevanju cevi za pitno vodo;
- zaprte drenažne cevi in prepusti.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
04-Nov-2010
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
14-Oct-2016
Completion Date
14-Oct-2016

Relations

Buy Standard

Technical specification
TS CLC TS 62395-2:2011 - BARVE
English language
90 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TS CLC/TS 62395-2:2011
01-januar-2011
,QGXVWULMVNLLQNRPHUFLDOQLVLVWHPLHOHNWULþQLKXSRURYQLKJUHOQLKWUDNRYGHO
9RGLOR]DQDþUWRYDQMHVLVWHPDQDPHVWLWHYLQY]GUåHYDQMH ,(&76
Electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial applications -
Part 2: Application guide for system design, installation and maintenance (IEC/TS 62395-
2:2008)
Elektrische Begleitheizungen (Trace- Widerstandsheizungen) für industrielle und
gewerbliche Zwecke - Teil 2: Anwendungsleitfaden für Systementwurf, Installation und
Wartung (IEC/TS 62395-2:2008)
Systèmes de traçage par résistance électrique pour applications industrielles et
commerciales - Partie 2: Guide d'application pour la conception, l'installation et la
maintenance du système (CEI/TS 62395-2:2008)
Ta slovenski standard je istoveten z: CLC/TS 62395-2:2010
ICS:
25.180.10 (OHNWULþQHSHþL Electric furnaces
SIST-TS CLC/TS 62395-2:2011 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST-TS CLC/TS 62395-2:2011

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST-TS CLC/TS 62395-2:2011

TECHNICAL SPECIFICATION
CLC/TS 62395-2

SPÉCIFICATION TECHNIQUE
November 2010
TECHNISCHE SPEZIFIKATION

ICS 25.180.10


English version


Electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial
applications -
Part 2: Application guide for system design, installation and maintenance
(IEC/TS 62395-2:2008)


Systèmes de traçage par résistance Elektrische Begleitheizungen (Trace-
électrique pour applications industrielles et Widerstandsheizungen) für industrielle
commerciales - und gewerbliche Zwecke -
Partie 2: Guide d'application pour la Teil 2: Anwendungsleitfaden für
conception, l'installation et la maintenance Systementwurf, Installation und Wartung
du système (IEC/TS 62395-2:2008)
(CEI/TS 62395-2:2008)

This Technical Specification was approved by CENELEC on 2010-10-25.

CENELEC members are required to announce the existence of this TS in the same way as for an EN and to
make the TS available promptly at national level in an appropriate form. It is permissible to keep conflicting
national standards in force.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia,
Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland,
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania,
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels


© 2010 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. CLC/TS 62395-2:2010 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST-TS CLC/TS 62395-2:2011
CLC/TS 62395-2:2010 - 2 -
Foreword

This Technical Specification consists of the text of the Technical Specification IEC/TS 62395-2:2008
prepared by IEC TC 27, Industrial electroheating.

It was circulated for voting in accordance with the Internal Regulations, Part 2, Subclause 11.3.3.3 and was
accepted as a CENELEC Technical Specification on 2010-10-25.

The following date was fixed:

– latest date by which the existence of the CLC/TS
has to be announced at national level (doa) 2011-04-25
Annex ZA has been added by CENELEC.
__________

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST-TS CLC/TS 62395-2:2011
- 3 - CLC/TS 62395-2:2010
Annex ZA
(normative)

Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced
document (including any amendments) applies.

NOTE  When an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD applies.

Publication Year Title EN/HD Year
IEC 60050-841 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - - -
Part 841: Industrial electroheat
IEC 60519-1 - Safety in electroheat installations - EN 60519-1 -
Part 1: General requirements
IEC 62395-1 2006 Electrical resistance trace heating systems for EN 62395-1 2006
industrial and commercial applications -
Part 1: General and testing requirements

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST-TS CLC/TS 62395-2:2011

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST-TS CLC/TS 62395-2:2011
IEC/TS 62395-2
Edition 1.0 2
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.