Information technology - Generic cabling systems - Part 6: Distributed building services

This European Standard specifies generic cabling that supports a wide range of communication services within premises that comprise single or multiple buildings on a campus. It addresses the increasing use of generic cabling in support of non-user specific services, many of which require the use of remote powered devices including telecommunications, energy management, environmental control, personnel management, personal information and alarms. The distribution of these services is provided to locations (e.g. for wireless access points, remote powered devices and building management systems) other than those specified in premises-specific standards in EN 50173 series by means of either: a) an overlay structure and configuration to that specified within EN 50173 series, or b) a stand-alone structure and configuration. It covers balanced cabling and optical fibre cabling. This European Standard is based upon and references the requirements of EN 50173 1, and in addition specifies implementation options. Safety (electrical safety and protection, optical power, fire, etc.) and electromagnetic compatibility (EMC) requirements are outside the scope of this European Standard and are covered by other standards and regulations. However, information given in this European Standard may be of assistance in meeting these standards and regulations.

Informationstechnik - Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen - Teil 6: Verteilte Gebäudedienste

Technologies de l’information - Systèmes de câblage générique - Partie 6 : Services distribués dans les bâtiments

Informacijska tehnologija - Generični kabelski sistemi - 6. del: Porazdeljene storitve v zgradbah

Ta evropski standard določa generične kabelske sisteme, ki podpirajo širok nabor komunikacijskih storitev na lokacijah z eno stavbo ali več v kampusu. Obravnava vse večjo uporabo generičnih kabelskih sistemov za podporo ne-uporabniškim storitvam, od katerih jih mnogo zahteva uporabo naprav z oddaljenim polnjenjem, vključno s telekomunikacijami, upravljanjem z energijo, okoljskim nadzorom, upravljanjem osebja, osebnimi informacijami in alarmi. Distribucija teh storitev je zagotovljena za mesta (npr. za brezžične vstopne točke, naprave z oddaljenim napajanjem in sistemi za upravljanje stavb), ki niso navedena v standardih o stavbah iz skupine standardov EN 50173, in sicer s pomočjo: a) prekrivnih struktur in konfiguracij, določenih v skupini standardov EN 50173, ali b) samostojnih struktur in konfiguracij. Zajema simetrične kable in kable z optičnimi vlakni. Ta evropski standard temelji in se sklicuje na zahteve standarda EN 50173-1 ter določa možnosti izvajanja. Varnostne zahteve (električna varnost in zaščita, optična moč, ogenj itd.) in zahteve za elektromagnetno združljivost ne sodijo v področje uporabe tega evropskega standarda in so zajete v drugih standardih in predpisih. Kljub temu lahko informacije iz tega evropskega standarda pripomorejo k izpolnjevanju teh standardov in predpisov.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
05-Sep-2013
Current Stage
6060 - Document made available
Due Date
06-Sep-2013
Completion Date
06-Sep-2013

RELATIONS

Buy Standard

Standard
EN 50173-6:2013
English language
42 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50173-6:2013
01-december-2013
,QIRUPDFLMVNDWHKQRORJLMD*HQHULþQLNDEHOVNLVLVWHPLGHO3RUD]GHOMHQH
VWRULWYHY]JUDGEDK

Information technology - Generic cabling systems - Part 6: Distributed building services

Informationstechnik - Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen - Teil 6:
Verteilte Gebäudedienste

Technologies de l’information - Systèmes de câblage générique - Partie 6 : Services

distribués dans les bâtiments
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50173-6:2013
ICS:
33.040.50 Vodi, zveze in tokokrogi Lines, connections and
circuits
35.110 Omreževanje Networking
SIST EN 50173-6:2013 en,fr

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 50173-6:2013
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 50173-6:2013
EUROPEAN STANDARD
EN 50173-6
NORME EUROPÉENNE
September 2013
EUROPÄISCHE NORM
ICS 35.110
English version
Information technology -
Generic cabling systems -
Part 6: Distributed building services
Technologies de l’information - Informationstechnik -
Systèmes de câblage générique - Anwendungsneutrale
Partie 6 : Services distribués dans les Kommunikationskabelanlagen -
bâtiments Teil 6: Verteilte Gebäudedienste

This European Standard was approved by CENELEC on 2013-07-22. CENELEC members are bound to comply

with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard

the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on

application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other

language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified

to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,

the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany,

Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland,

Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels

© 2013 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.

Ref. No. EN 50173-6:2013 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 50173-6:2013
EN 50173-6:2013 – 2 –
Contents

Foreword ........................................................................................................................................................... 4

Introduction ....................................................................................................................................................... 4

1 Scope and conformance .......................................................................................................................... 9

1.1 Scope ................................................................................................................................................ 9

1.2 Conformance .................................................................................................................................... 9

2 Normative references ............................................................................................................................. 10

3 Terms, definitions and abbreviations ................................................................................................... 10

3.1 Terms and definitions ..................................................................................................................... 10

3.2 Abbreviations .................................................................................................................................. 11

4 Structure of the generic cabling for distributed building services.................................................... 11

4.1 General ........................................................................................................................................... 11

4.2 Functional elements ........................................................................................................................ 12

4.3 General structure and hierarchy ..................................................................................................... 12

4.4 Cabling subsystems ........................................................................................................................ 15

4.5 Accommodation of functional elements .......................................................................................... 16

4.6 Interfaces ........................................................................................................................................ 18

4.7 Dimensioning and configuring ........................................................................................................ 19

4.8 Relevant building services .............................................................................................................. 23

5 Channel performance for generic cabling for distributed building services ................................... 23

5.1 General ........................................................................................................................................... 23

5.2 Environmental performance............................................................................................................ 24

5.3 Transmission performance ............................................................................................................. 24

6 Reference implementations for distributed building services ........................................................... 25

6.1 General ........................................................................................................................................... 25

6.2 Balanced cabling ............................................................................................................................ 25

6.3 Optical fibre backbone cabling ....................................................................................................... 30

7 Cable requirements ................................................................................................................................ 30

7.1 General ........................................................................................................................................... 30

7.2 Balanced cables ............................................................................................................................. 30

7.3 Optical fibre cables ......................................................................................................................... 30

8 Connecting hardware requirements ..................................................................................................... 30

8.1 General requirements ..................................................................................................................... 30

8.2 Connecting hardware for balanced cabling .................................................................................... 31

8.3 Connecting hardware for optical fibre cabling ................................................................................ 31

9 Requirements for cords and jumpers ................................................................................................... 31

9.1 Jumpers .......................................................................................................................................... 31

9.2 Balanced cords ............................................................................................................................... 31

9.3 Optical fibre cords ........................................................................................................................... 32

Annex A (normative) Link performance limits ............................................................................................. 33

A.1 General ........................................................................................................................................... 33

A.2 Balanced cabling ............................................................................................................................ 33

A.3 Optical fibre cabling ........................................................................................................................ 33

Annex B (informative) Services and applications ........................................................................................ 34

B.1 Introduction ..................................................................................................................................... 34

B.2 Telecommunications – Wireless networks ..................................................................................... 34

B.3 Energy management ...................................................................................................................... 35

B.4 Environmental control ..................................................................................................................... 36

B.5 Personnel management.................................................................................................................. 36

B.6 Personal information and alarms .................................................................................................... 37

Annex C (informative) Overlay ....................................................................................................................... 38

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 50173-6:2013
– 3 – EN 50173-6:2013

C.1 Functional elements ........................................................................................................................ 38

C.2 General structure and hierarchy ..................................................................................................... 38

Annex D (informative) Optical fibre within the Type B area feeder cabling subsystem .......................... 39

D.1 Overview ......................................................................................................................................... 39

D.2 Implementation recommendations ................................................................................................. 39

Figures

Figure 1 — Schematic relationship between EN 50173 series and other relevant standards .......................... 7

Figure 2  Structure of Type A generic cabling ............................................................................................. 13

Figure 3  Hierarchical structure of Type A generic cabling .......................................................................... 13

Figure 4  Structure of Type B generic cabling ............................................................................................. 14

Figure 5  Hierarchical structure of Type B generic cabling .......................................................................... 14

Figure 6  Accommodation of functional elements ........................................................................................ 17

Figure 7  Accommodation of TEs (Type B generic cabling) ........................................................................ 17

Figure 8  Test and equipment interfaces (Type A generic cabling) ............................................................. 18

Figure 9  Test and equipment interfaces (Type B generic cabling) ............................................................. 18

Figure 10  Example of a Type A generic cabling system with combined BD and SD ................................. 20

Figure 11  Connection of functional elements providing redundancy for Type A generic cabling ............... 20

Figure 12  Transmission performance of a service distribution channel ..................................................... 23

Figure 13  Example of a system showing the location of cabling interfaces ............................................... 24

Figure 14  Service distribution cabling models ............................................................................................ 27

Figure A.1  Link options ............................................................................................................................... 33

Figure B.1  Wireless application coverage area grid ................................................................................... 35

Figure D.1  Combined optical fibre backbone/horizontal channels ............................................................. 40

Tables

Table 1 — Contextual relationship between EN 50173 series and other standards relevant for information

technology cabling systems ...................................................................................................................... 8

Table 2 – Maximum channel lengths for Type A reference implementations ................................................. 21

Table 3 – Maximum channel lengths for Type B reference implementations ................................................. 22

Table 4 – Service distribution channel formulae ............................................................................................. 29

Table B.1 – Supported wireless applications................................................................................................... 34

Table B.2 – Areas served by SCPs ................................................................................................................. 36

Table D.1 - Channel length formulae for optical fibre cabling ......................................................................... 41

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 50173-6:2013
EN 50173-6:2013 – 4 –
Foreword

This document (EN 50173-6:2013) has been prepared by CLC/TC 215, “Electrotechnical aspects of

telecommunication equipment”.
The following dates are fixed:
(dop) 2014-07-22
• latest date by which this document
has to be implemented at national
level by publication of an identical
national
standard or by endorsement
• latest date by which the national (dow) 2016-07-22
standards conflicting with this
document have to be withdrawn

The European Standards EN 50173:1995 and EN 50173-1:2002 have been developed to enable the

application-independent cabling to support ICT applications in office premises. Their basic principles,

however, are applicable to other types of applications and in other types of premises.

Therefore, CLC/TC 215 has established relevant European Standards which address the specific

requirements of these premises. In order to point out the commonalities of these cabling design standards,

these European Standards are published as individual parts of the EN 50173 series, thus also

acknowledging that standards users recognise the designation “EN 50173” as a synonym for generic cabling

design.

At the time of publication of this European Standard, EN 50173 series comprises the following standards:

Information technology – Generic cabling systems – Part 1: General requirements
 EN 50173-1
Information technology – Generic cabling systems – Part 2: Office premises
 EN 50173-2
Information technology – Generic cabling systems – Part 3: Industrial premises
 EN 50173-3
Information technology – Generic cabling systems – Part 4: Homes
 EN 50173-4
Information technology – Generic cabling systems – Part 5: Data centres
 EN 50173-5

Information technology – Generic cabling systems – Part 6: Distributed building services

 EN 50173-6

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent

rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 50173-6:2013
– 5 – EN 50173-6:2013
Introduction

The importance of the information technology cabling infrastructure is similar to that of other utilities such as

heating, lighting and electricity supplies. As with other utilities, interruptions to service can have serious

impact. Poor quality of service due to lack of planning, use of inappropriate components, incorrect

installation, poor administration or inadequate support can threaten an organisation's effectiveness.

Historically, the cabling within premises comprised both application-specific and multipurpose networks.

Standards within the EN 50173 series have enabled a controlled migration to generic cabling (with an

associated reduction in the use of application-specific cabling) and supported the development of high data

rate applications based upon defined cabling models.

This European Standard, EN 50173-6, specifies generic cabling that supports a wide range of

communication services within premises that comprise single or multiple buildings on a campus. It has been

prepared to reflect the increasing use of generic cabling in support of non-user specific services, many of

which require the use of remote powered devices including:
I) telecommunications, e.g. wireless access points;

II) energy management, e.g. lighting, power distribution, incoming utility metering;

III) environmental control, e.g. temperature, humidity;

IV) personnel management, e.g. access control, cameras, passive infra-red (PIR) detectors, time and

attendance monitoring, electronic signage, audio-visual (AV) projectors;

V) personal information and alarms, e.g. paging, patient monitoring, nurse call, infant security.

The distribution of these services is provided:

i) using the balanced cabling channel Classes of EN 50173-2 and the all-silica optical fibre cabling channel

Classes of EN 50173-1;

ii) to locations other than those specified by premises-specific standards in the EN 50173 series either as a

stand-alone structure and configuration or as an overlay to an EN 50173 structure and configuration.

This European Standard is not intended to replace the application of other premises-specific standards in

EN 50173 series but has been prepared in recognition of the fact that, although certain functional elements

of service distribution cabling may be co-located with those of other generic cabling infrastructures, service

distribution cabling may be:

• specified, installed and operated by different entities than those responsible for other generic cabling

infrastructures that may be installed within the premises;

• specified and installed at a different time than other generic cabling infrastructures that may be installed

within the premises.
This European Standard provides:

a) users with an application independent generic cabling system and an open market for cabling

components;

b) users with a flexible cabling scheme such that modifications are both easy and economical;

c) building professionals (for example, architects) with guidance allowing the accommodation of cabling

before specific requirements are known; i.e. in the initial planning either for construction or

refurbishment;

d) industry and standardization bodies with a cabling system which supports current products and provides

a basis for future product development and applications standardization.
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 50173-6:2013
EN 50173-6:2013 – 6 –
This European Standard specifies multi-vendor cabling, and is related to:

- standards for cabling components developed by Technical Committees of CENELEC and/or IEC;

- standards for the quality assurance and installation of information technology cabling (EN 50174 series)

and testing of installed cabling (EN 50346);

- applications developed by the Technical Committees of IEC (including the subcommittees of

ISO/IEC JTC 1) and study groups of ITU-T.

The applications listed in EN 50173-1:2011, Annex F, have been analysed to determine the requirements for

a generic cabling system. These requirements, together with statistics concerning premises geography from

different countries and the models described in Clause 6, have been used to develop the requirements for

cabling components and to stipulate their arrangement into cabling systems.

As a result, generic cabling defined within this European Standard is targeted at, but not limited to, office

premises. It is anticipated that the generic cabling system meeting the minimum requirements of this

European Standard will have a life expectancy in excess of ten years.

Figure 1 and Table 1 show the schematic and contextual relationships between the standards produced by

CLC/TC 215 for information technology cabling, namely:
1) this part and other parts of EN 50173 series;
2) application dependent cabling design (e.g. EN 50098 series);
3) installation (EN 50174 series);
4) testing of installed cabling (EN 50346);
5) equipotential bonding requirements (EN 50310).

In addition, a number of Technical Reports have been developed to support or extend the application of

these standards, including:
– CLC/TR 50173-99-1, Cabling guidelines in support of 10 GBASE-T;

– CLC/TR 50173-99-2, Information technology – Implementation of BCT applications using cabling in

accordance with EN 50173-4;

– CLC/TR 50173-99-3, Information technology – Generic cabling systems – Part 99-3: Home cabling

infrastructures up to 50 m in length to support simultaneous and non simultaneous provision of applications.

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 50173-6:2013
– 7 – EN 50173-6:2013

EENN 50098 50098--1:1: C Cususttoommerer pr preemmiisseses EENN 50173 50173--2:2: I Innfforormmatatiion ton teecchnolhnologogyy::

ccablabliing fng foror i infnforormmatatiion ton tecechhnolnologogyy -- GGenereneriicc c cablabliing ng -- OOffffiicce pre preemmiisseses

IISSDDNN b baasisic ac acceccessss
EENN 50173 50173--3:3: I Innfforormmatatiion ton teecchnolhnologogyy::

EENN 50098 50098--2:2: C Cususttoommerer pr preemmiisseses GGenereneriicc c cablabliing ng -- IIndusndusttrriialal pr prememiisseess

EENN 50173 50173--1:1: I Innfforormmatatiion ton teecchnolhnologogyy::
ccablabliing fng foror i infnforormmatatiion ton tecechhnolnologogyy --

EENN 50173 50173--4:4: I Innfforormmatatiion ton teecchnolhnologogyy:: GGenereneriicc c cablabliing ng -- GGenereneralal r requiequirrememententss

2048 2048 kkbbiit/st/s IISSDDNN pr priimmararyy a accccesesss and and
GGenereneriicc c cablabliing ng -- HHomomeses
lleaseased led liine netne netwwororkk i intntererffacacee
EENN 50173 50173--5:5: I Innfforormmatatiion ton teecchnolhnologogyy::
GGenereneriicc c cablabliing ng -- DDatata ca cententrreses
EENN 50173 50173--6:6: I Innfforormmatatiion ton teecchnolhnologogyy::
GGenereneriicc c cablabliing ng –– DDiissttrriibutbuteed buid builldiding ng
sserervviicceses
EENN 50174 50174--1:1: I Innfforormmatatiion ton teecchnolhnologogyy..
CCablabliing ing insnsttalalllatatiion on -- SSpecpeciiffiiccatatiion and on and
qualqualiittyy as asssururancancee

EENN 50174 50174--2:2: I Innfforormmatatiion ton teecchnolhnologogyy.. EENN 50310: 50310: A Applppliiccatatiion ofon of e equiquipotpotententiialal

CCablabliing ing insnsttalalllatatiion on -- IInsnsttalalllatatiion on bondibonding and earng and eartthihing ing in buin builldidingsngs w wiitth h

plplannianning and prng and pracacttiicceses i insnsiide buide builldidingsngs iinfnforormmatatiion ton tecechhnolnologogyy equi equipmpmentent

EENN 50174 50174--3:3: I Innfforormmatatiion ton teecchnolhnologogyy..
CCablabliing ing insnsttalalllatatiion on -- IInsnsttalalllatatiion on
plplannianning and prng and pracacttiicceses out outssiide buide buillddiingsngs
EENN 50346: 50346: I Innfforormmatatiion ton teecchhnolnologogyy..
CCablabliing ing insnsttalalllatatiion on --
TTesesttiing ofng of i insnsttalallled ced cablabliingng

NOTE For the purposes of the standards in EN 50173 and EN 50174 series, the term “information technology” includes

ICT, BCT and CCCB applications.

Figure 1 — Schematic relationship between EN 50173 series and other relevant standards

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 50173-6:2013
EN 50173-6:2013 – 8 –
Table 1 — Contextual relationship between EN 50173 series and
other standards relevant for information technology cabling systems
Building design Generic cabling Specification Installation phase Operation phase
phase design phase phase
EN 50310 EN 50173 series EN 50174-1 EN 50174-1
except
EN 50173-4
6. Bonding 4: Structure
4 Requirements for 4: Requirements for
networks specifying installa- specifying
5: Channel
tions of information installations of
performance
technology cabling
information
technology cabling
7: Cable
5: Requirements for
requirements
installers of infor-
mation technology
8: Connecting
cabling
hardware
requirements
9: Requirements for
cords and jumpers
A: Link
performance limits
Planning phase
and
EN 50173-4 EN 50174-2 EN 50174-2
4 and 5: Structure 4: Requirements for 5: Requirements for
planning the installation of
6: Channel
installations of information
performance
information technology cabling
technology cabling
8: Cable
6: Segregation of
requirements
6: Segregation of metallic information
metallic information technology cabling
9: Connecting
technology cabling and mains power
hardware
and mains power cabling
requirements
cabling
8: Office
10: Requirements
7: Electricity (commercial)
for cords and
distribution systems premises
jumpers
and lightning
9: Industrial
A: Link
protection
premises
performance limits
10: Homes
11: Data centres
and and
EN 50174-3 EN 50174-3
and and
(for equipotential (for equipotential
bonding) bonding)
EN 50310 EN 50310
and
EN 50346
4: General
requirements
5: Test parameters
for balanced
cabling
6: Test parameters
for optical fibre
cabling
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN 50173-6:2013
– 9 – EN 50173-6:2013
1 Scope and conformance
1.1 Scope

This European Standard specifies generic cabling that supports a wide range of communication services

within premises that comprise single or multiple buildings on a campus. It addresses the increasing use of

generic cabling in support of non-user specific services, many of which require the use of remote powered

devices including telecommunications, energy management, environmental control, personnel management,

personal information and alarms.

The distribution of these services is provided to locations (e.g. for wireless access points, remote powered

devices and building management systems) other than those specified in premises-specific standards in

EN 50173 series by means of either:

a) an overlay structure and configuration to that specified within EN 50173 series, or

b) a stand-alone structure and configuration.
It covers balanced cabling and optical fibre cabling.

This European Standard is based upon and references the requirements of EN 50173-1, and in addition

specifies implementation options.

Safety (electrical safety and protection, optical power, fire, etc.) and electromagnetic compatibility (EMC)

requirements are outside the scope of this European Standard and are covered by other standards and

regulations. However, information given in this European Standard may be of assistance in meeting these

standards and regulations.
1.2 Conformance
For a cabling system to conform to this European Standard:

a) the structure and configuration shall conform to the requirements of Clause 4;

b) the interfaces to the cabling at the service outlets (SO) and service concentration points (SCP) shall

conform to the requirements of Clause 8 with respect to mating interfaces;

c) connecting hardware at other places in the cabling structure shall meet the requirements specified in

Clause 8;

d) the performance of channels shall conform to the requirements of Clause 5. This shall be achieved by

one of the following:

1) a channel design and implementation ensuring that the prescribed channel performance Class of

Clause 5 is met;

2) attachment of appropriate components to a link design meeting the prescribed performance Class of

Annex A. Channel performance shall be ensured where a channel is created by adding more than

one cord to either end of a link meeting the requirements of Annex A;

3) using the reference implementations of Clause 6 and compatible cabling components conforming to

the requirements of Clauses 7, 8 and 9, based upon a statistical approach of performance modelling.

e) local regulations concerning safety shall be met.
In addition, the requirements of EN 50174 series shall be met.

The test parameters to be measured and the sampling levels to be applied for a particular installation shall

be defined in the installation specification and quality plans for that installation prepared in accordance with

EN 50174-1.
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN 50173-6:2013
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.