Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises

TC - extension of DOP (BT D162/C021)

Industrielle Kommunikationsnetze - Installation von Kommunikationsnetzen in Industrieanlagen

Réseaux de communication industriels - Installation de réseaux de communication dans des locaux industriels

Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljih

Ta dokument opredeljuje osnovne zahteve za inštalacijo medijev za komunikacijska omrežja v avtomatiziranih otokih industrijskih lokacij in med njimi. Ta dokument vključuje uravnoteženo kablovje iz optičnih vlaken. Prva tako vključuje kabelsko infrastrukturo za brezžične medije, vendar ne samih brezžičnih medijev. Dodatne medije obravnava IEC 61784-5 (vsi deli). Ta dokument je spremljevalni standard h komunikacijskim omrežjem industrijskih avtomatiziranih otokov in zlasti h komunikacijskim omrežjem, opredeljenim v standardu IEC 61158 (vsi deli) in IEC 61784 (vsi deli). Poleg tega ta dokument obravnava povezavo med generičnim telekomunikacijskim kablovjem, določenim v standardu ISO/IEC 11801-3, in posebnim komunikacijskim kablovjem avtomatiziranega otoka, pri čemer avtomatizirani izhod (AO) nadomešča telekomunikacijski izhod (TO) iz standarda ISO/IEC 11801-3. OPOMBA: Če vmesnik, uporabljen na avtomatiziranem izhodu, ni v skladu s tistim, ki je določen za telekomunikacijski izhod v standardu ISO/IEC 11801-3, kablovje ni več skladno s standardom ISO/IEC 11801-3, čeprav se nekatere značilnosti generičnega kablovja, vključno z zmogljivostjo, lahko ohranijo. Ta dokument podaja smernice za urejanje kritičnih vidikov industrijskih avtomatiziranih področij (varnost in okoljski vidiki, kot so motnje zaradi mehanskih vplivov, tekočine, delcev, podnebja, kemikalij in elektromagnetizma). Ta dokument ne priznava postopkov distribucije energije prek uravnoteženih kabelskih sistemov Ethernet ali z njimi. Ta dokument obravnava vloge načrtovalca, monterja, preveritelja, osebja za opravljanje prevzemnih preskusov, administrativnega osebja in osebja za vzdrževanje ter opredeljuje ustrezne odgovornosti in/ali podaja smernice.

General Information

Status
Published
Publication Date
14-Mar-2019
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
15-Mar-2019
Completion Date
15-Mar-2019

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN IEC 61918:2019/AC:2019
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 61918:2019/AC:2019
01-julij-2019
Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v
industrijskih okoljih
Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial
premises
Industrielle Kommunikationsnetze - Installation von Kommunikationsnetzen in
Industrieanlagen
Réseaux de communication industriels - Installation de réseaux de communication dans
des locaux industriels
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 61918:2018/AC:2019-03
ICS:
25.040.40 Merjenje in krmiljenje Industrial process
industrijskih postopkov measurement and control
35.110 Omreževanje Networking
SIST EN IEC 61918:2019/AC:2
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.