Safety in electroheating installations - Part 12: Particular requirements for infrared electroheating installations

IEC 60519-12:2013 specifies safety requirements for industrial electroheating equipment and installations in which infrared radiation, usually generated by infrared emitters, is significantly dominating over heat convection or heat conduction as means of energy transfer to the material to be treated. A further limitation of the scope is that the infrared emitters have a maximum spectral emission at longer wavelengths than 780 nm in air or vacuum, and are emitting wideband continuous spectra such as by thermal radiation or high pressure arcs.

Sicherheit in Elektrowärmeanlagen – Teil 12: Besondere Anforderungen an Infrarot-Elektrowärmeanlagen

Sécurité dans les installations électrothermiques - Partie 12 : Exigences particulières pour les équipements de chauffage par rayonnement infrarouge

La CEI 60519-12:2013 spécifie les exigences de sécurité concernant les équipements et installations électrothermiques industriels avec lesquels le rayonnement infrarouge, produit habituellement par des émetteurs de rayonnement infrarouge, prédomine véritablement sur la convection ou la conduction thermique comme moyen de transfert d'énergie au matériau destiné à être chauffé ou traité. Une limite supplémentaire du domaine d'application se traduit par le fait que les émetteurs de rayonnement infrarouge ont une émission spectrale maximale à des longueurs d'ondes plus grandes que 780 nm dans l'air ou le vide, et émettent des spectres continus à large bande tels que ceux émis par un rayonnement thermique ou des arcs à haute pression.

Varnost pri električnih grelnih inštalacijah - 12. del: Posebne zahteve za inštalacije z infrardečim električnim ogrevanjem

Ta del standarda IEC 60519 določa varnostne zahteve za industrijsko električno grelno opremo in inštalacije, v katerih infrardeče sevanje, ki ga ustvarijo infrardeča sevala, občutno presega toplotno konvekcijo ali toplotno prevodnost, kar zadeva prenos toplote v material, ki bo obdelan. Dodatna omejitev področja uporabe na infrardeča sevala, ki imajo najvišjo spektralno emisijo pri valovnih dolžinah, daljših od 780 Nm, v zraku ali vakuumu in oddajajo neprekinjene širokopasovne spektre, kakor pri lokih toplotnega sevanja ali visokega tlaka. Standard IEC 60519-1:2010 infrardeče sevanje opredeljuje kot sevanje na frekvenčnem območju med 400 THz in 300 GHz. To ustreza razponu valovnih dolžin od 780 nm do 1 mm v vakuumu. Pri industrijskem infrardečem ogrevanju se običajno uporabljajo viri infrardečega sevanja z nazivnimi temperaturami med 500 in 3000 °C; sevanje, oddano iz teh virov, je predvsem v razponu valovnih dolžin od 780 nm do 10 μm. Znatni del emisij, npr. iz toplotnih seval, lahko presega 780 nm ali 3000 nm, zato so v tem standardu upoštevani tudi varnostni vidiki za oddano vidno svetlobo in emisije pri valovnih dolžinah, daljših od 3000 nm. Ta standard se ne uporablja za: – inštalacije z glavnim virom infrardečega sevanja v obliki laserjev ali svetlečih diod (LED) – zajemajo jih IEC 62471:2006, IEC 60825-1:2007 in IEC/TR 60825-9:1999; – aparati za splošno uporabo; – aparati za laboratorijsko uporabo – zajema jih IEC 61010-1:2010; – inštalacije za električno ogrevanje, v katerih se kot grelni elementi uporabljajo uporovne žice, cevi ali palice in infrardeče sevanje ni prevladujoč stranski učinek predvidene uporabe, ki jih zajema standard IEC 60519-2:2006; – oprema z infrardečim ogrevanjem z nominalnim združenim električnim tokom infrardečih seval, manjšim od 250 W; – ročna oprema z infrardečim sevanjem. Industrijska oprema z infrardečim električnim ogrevanjem, ki spada na področje uporabe tega standarda, običajno v skladu z Joulovim zakonom pretvarja električno energijo v infrardeče sevanje iz enega ali več virov. Eden ali več elementov nato oddajo sevanje v material, ki bo obdelan. Takšni elementi infrardečega ogrevanja so predvsem: – toplotna infrardeča sevala iz cevaste, ploščate ali poljubno oblikovane keramike z upornim elementom v notranjosti; – infrardeča sevala z vročo žarilno nitko kot virom sevanja, tj. rešetke iz kvarčnega stekla ali halogenske sijalke; – neizolirani elementi iz molibden disilicida, silicijevega karbida, grafita, železo-kromovo-aluminijeve zlitine, kot je KanthalTM ali primerljivi materiali; – električne sijalke širokega spektra.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
20-Jun-2013
Current Stage
6060 - Document made available
Due Date
20-Aug-2013
Completion Date
21-Jun-2013

RELATIONS

Buy Standard

Standard
EN 60519-12:2013
English language
40 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60519-12:2013
01-september-2013

9DUQRVWSULHOHNWULþQLKJUHOQLKLQãWDODFLMDKGHO3RVHEQH]DKWHYH]DLQãWDODFLMH

]LQIUDUGHþLPHOHNWULþQLPRJUHYDQMHP

Safety in electroheating installations - Part 12: Particular requirements for infrared

electroheating installations

Sécurité dans les installations électrothermiques - Partie 12 : Exigences particulières

pour les équipements de chauffage par rayonnement infrarouge
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60519-12:2013
ICS:
97.100.10 (OHNWULþQLJUHOQLNL Electric heaters
SIST EN 60519-12:2013 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 60519-12:2013
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 60519-12:2013
EUROPEAN STANDARD
EN 60519-12
NORME EUROPÉENNE
June 2013
EUROPÄISCHE NORM
ICS 25.180.10
English version
Safety in electroheating installations -
Part 12: Particular requirements for infrared electroheating installations
(IEC 60519-12:2013)
Sécurité dans les installations Sicherheit in Elektrowärmeanlagen -
électrothermiques - Teil 12: Besondere Bestimmungen für
Partie 12 : Exigences particulières pour Infrarot-Elektrowärmeanlagen
les équipements de chauffage par (IEC 60519-12:2013)
rayonnement infrarouge
(CEI 60519-12:2013)

This European Standard was approved by CENELEC on 2013-05-20. CENELEC members are bound to comply

with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard

the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on

application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other

language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified

to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,

the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany,

Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland,

Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels

© 2013 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.

Ref. No. EN 60519-12:2013 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 60519-12:2013
EN 60519-12:2013 - 2 -
Foreword

The text of document 27/894/FDIS, future edition 1 of IEC 60519-12, prepared by IEC/TC 27 "Industrial

electroheating and electromagnetic processing" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and

approved by CENELEC as EN 60519-12:2013.
The following dates are fixed:
• latest date by which the document has (dop) 2014-02-20
to be implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
(dow) 2016-05-20
• latest date by which the national
standards conflicting with the
document have to be withdrawn

The clauses of parts of the EN 60519 series (hereinafter called Particular requirements) supplement or

modify the corresponding clauses of EN 60519-1:2011 (General requirements hereinafter called Part 1).

This part of EN 60519 is to be read in conjunction with Part 1. It supplements or modifies the

corresponding clauses of Part 1. Where the text indicates an "addition" to or a "replacement" of the

relevant provision of Part 1, these changes are made to the relevant text of Part 1. Where no change is

necessary, the words "This clause of Part 1 is applicable" are used. When a particular subclause of Part 1

is not mentioned in this part, that subclause applies as far as is reasonable.

Additional specific provisions to those in Part 1, given as individual clauses or subclauses, are numbered

starting from 101.
NOTE The following numbering system is used:

– subclauses, tables and figures that are numbered starting from 101 are additional to those in Part 1;

– unless notes are in a new subclause or involve notes in Part 1, they are numbered starting from 101, including those in a replaced

clause or subclause;
– additional annexes are lettered AA, BB, etc.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such patent

rights.

This standard covers the Principle Elements of the Safety Objectives for Electrical Equipment Designed

for Use within Certain Voltage Limits (LVD - 2006/95/EC).
Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 60519-12:2013 was approved by CENELEC as a European

Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:

IEC 60519-2:2006 NOTE Harmonised as EN 60519-2:2006 (not modified).
IEC 60825-1:2007 NOTE Harmonised as EN 60825-1:2007 (not modified).
IEC 61010-1:2010 NOTE Harmonised as EN 61010-1:2010 (not modified).
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 60519-12:2013
- 3 - EN 60519-12:2013
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are

indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated

references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

NOTE When an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD

applies.
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 60519-1 2010 Safety in electroheating installations - EN 60519-1 2011
+ corr. November 2012 Part 1: General requirements
IEC 62471 (mod) 2006 Photobiological safety of lamps and lamp EN 62471 2008
systems
ISO 12100 2010 Safety of machinery - General principles for EN ISO 12100 2010
design - Risk assessment and risk reduction
ISO 13577-1 - Industrial furnaces and associated processing - -
equipment - Safety -
Part 1: General requirements
ISO 14159 - Safety of machinery - Hygiene requirements EN ISO 14159 -
for the design of machinery
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 60519-12:2013
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 60519-12:2013
IEC 60519-12
Edition 1.0 2013-04
INTERNATIONAL
STANDARD
NORME
INTERNATIONALE
Safety in electroheating installations –
Part 12: Particular requirements for infrared electroheating installations
Sécurité dans les installations électrothermiques –
Partie 12: Exigences particulières pour les installations électrothermiques par
rayonnement infrarouge
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
PRICE CODE
INTERNATIONALE
CODE PRIX W
ICS 25.180.10 ISBN 978-2-83220-742-0

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 60519-12:2013
– 2 – 60519-12 © IEC:2013
CONTENTS

FOREWORD ........................................................................................................................... 4

INTRODUCTION ..................................................................................................................... 6

1 Scope and object .............................................................................................................. 7

2 Normative references ........................................................................................................ 8

3 Terms and definitions ....................................................................................................... 8

4 Classification of electroheating equipment ....................................................................... 11

5 General requirements ..................................................................................................... 11

6 Isolation and switching .................................................................................................... 14

7 Connection to the electrical supply network and internal connections ............................... 14

8 Protection against electric shock ..................................................................................... 14

9 Equipotential bonding...................................................................................................... 14

10 Control circuits and control functions ............................................................................... 14

11 Protection against thermal influences .............................................................................. 15

12 Protection against other hazards ..................................................................................... 16

13 Marking, labelling and technical documentation ............................................................... 17

14 Commissioning, inspection, operation and maintenance .................................................. 18

Annex A (normative) Protection against electric shock – special measures ........................... 19

Annex AA (normative) Classification of infrared exposure ..................................................... 20

Annex BB (normative) Measurement procedure .................................................................... 24

Annex CC (normative) Qualified calculation of exposure ....................................................... 26

Annex DD (normative) Protective measures against infrared radiation .................................. 27

Annex EE (informative) Simplified measurement method for the assessment of thermal

infrared radiation exposure .................................................................................................... 29

Annex FF (informative) Measurement device for total irradiance ........................................... 35

Annex GG (normative) Marking of emission or exposure ....................................................... 36

Bibliography .......................................................................................................................... 37

Figure AA.1 – Risk groups and exposure limits (see Table AA.2) depending on time of

exposure and irradiation ........................................................................................................ 23

Figure AA.2 – Risk groups and exposure limits (see Table AA.3) depending on time of

exposure and radiance .......................................................................................................... 23

Figure EE.1 – Factors for converting measured total irradiance into band irradiance,

depending on surface temperature of a grey emitter generating the signal ............................. 31

Figure EE.2 – Factor for converting measured total radiance into relevant retinal thermal

radiance, depending on surface temperature of a grey emitter generating the signal .............. 34

Figure FF.1 – Example of a detector for total irradiance measurement ................................... 35

Figure GG.1 – Example of warning marking for infrared radiation ........................................... 36

Table 101 – Procedure for assessment and reduction of radiation exposure through

design ................................................................................................................................... 13

Table 102 – Thermal safety ................................................................................................... 16

Table AA.1 – Classification of infrared electroheating equipment by emission of

radiation ................................................................................................................................ 20

Table AA.2 – Exposure limits in the infrared, irradiance based values .................................... 20

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 60519-12:2013
60519-12 © IEC:2013 – 3 –

Table AA.3 – Exposure limits in the infrared, radiance based values ...................................... 21

Table EE.1 – Measurement procedure ................................................................................... 29

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 60519-12:2013
– 4 – 60519-12 © IEC:2013
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________
SAFETY IN ELECTROHEATING INSTALLATIONS –
Part 12: Particular requirements for infrared electroheating installations
FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote

international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To

this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC

Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested

in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-

governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely

with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by

agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international

consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all

interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National

Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC

Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any

misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications

transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence

between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in

the latter.

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity

assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any

services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and

members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or

other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and

expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60519-12 has been prepared by IEC technical committee 27:

Industrial electroheating and electromagnetic processing.
The text of this standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
27/894/FDIS 27/905/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 60519 series, published under the general title Safety in

electroheating installations, can be found on the IEC website.
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN 60519-12:2013
60519-12 © IEC:2013 – 5 –

The clauses of parts of the IEC 60519 series (hereinafter called Particular requirements)

supplement or modify the corresponding clauses of IEC 60519-1:2010 (General requirements

hereinafter called Part 1).

This part of IEC 60519 is to be read in conjunction with Part 1. It supplements or modifies the

corresponding clauses of Part 1. Where the text indicates an "addition" to or a "replacement" of

the relevant provision of Part 1, these changes are made to the relevant text of Part 1. Where

no change is necessary, the words "This clause of Part 1 is applicable" are used. When a

particular subclause of Part 1 is not mentioned in this part, that subclause applies as far as is

reasonable.

Additional specific provisions to those in Part 1, given as individual clauses or subclauses, are

numbered starting from 101.
NOTE The following numbering system is used:

– subclauses, tables and figures that are numbered starting from 101 are additional to those in Part 1;

– unless notes are in a new subclause or involve notes in Part 1, they are numbered starting from 101, including

those in a replaced clause or subclause;
– additional annexes are lettered AA, BB, etc.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the

stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to

the specific publication. At this date, the publication will be
• reconfirmed,
• withdrawn,
• replaced by a revised edition, or
• amended.
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN 60519-12:2013
– 6 – 60519-12 © IEC:2013
INTRODUCTION

The scope of this standard covers very different types and designs of infrared equipment used

for many different purposes by the industry. This standard is intended to cover all industrial

infrared equipment types, with some few exceptions described in Clause 1.

As many different types of electroheating equipment emit infrared radiation of hazardous

levels, the scope of this Part 12 of the IEC 60519 series addresses these infrared radiation

aspects for other parts of the series as well. Especially and with reference to IEC 60519-2:2006

[3] it has been agreed in TC 27 that this standard covers all kinds of infrared emission

hazards of industrial electroheating installations.

The discussion of infrared radiation has become quite detailed in this standard, as for the

industry there is not any single useful source available for simple, versatile, easy to use and

cost effective measurement methods.

Provisions of this standard relating to hazards by infrared emission from the equipment as such

and from hot workloads can be used as a complement to IEC 60519-2:2006, since such

aspects are not dealt with in that standard.

This standard provides guidance on the assessment and avoidance of hazards caused by

infrared radiation emitted to accessible locations by hot workloads, electrodes, or other thermal

sources belonging to electroheating equipment.
The other principles for covering the risks caused by infrared radiation were:

– Neither the manufacturer nor the user of electroheating equipment usually employs an

expert in optical radiation measurement or has access to an optical laboratory with all the

necessary equipment needed for elaborate measurements.

– Operating staff with limited experience in radiation measurement is usually responsible for

the task of performing the necessary measurements and will appreciate a simple and easy

to follow guide.
– EN 14255-2:2005 is defined for and useful for lamps only [8].

– EN 12198 series is not very detailed on measurement methods. It gives good guidance on

procedures to improve the safety of equipment. Some material from this source has been

adapted [9 – 11].

– The scope of IEC 62471:2006 is limited to lamps but that standard can be used for other

light sources. Therefore, core aspects were adapted and if possible simplified for this

standard. Content that is essential for safety of electroheating equipment is included in this

standard.

– Figures illustrating the classes defined in IEC 62471:2006 are included to provide a more

understandable and useful standard (IEC 62471:2006 provides data only in the tables).

– Relevant documents of American National Standard Institute / Illuminating Engineering

Society of North America, the ANSI/IESNA RP 27 series [12 – 14], are based on the

ICNIRP recommendations [1, 2] as well. They provide no extra material with regard to this

standard and its references.

A new infrared warning sign shown in Annex GG has been defined in liaison with IEC/SC 3C.

———————
Numbers in square brackets refer to the Bibliography.
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST EN 60519-12:2013
60519-12 © IEC:2013 – 7 –
SAFETY IN ELECTROHEATING INSTALLATIONS –
Part 12: Particular requirements for infrared electroheating installations
1 Scope and object
This clause of Part 1 is replaced by the following.
Replacement:

This part of IEC 60519 specifies safety requirements for industrial electroheating equipment

and installations in which infrared radiation, usually generated by infrared emitters, is

significantly dominating over heat convection or heat conduction as means of energy transfer

to the material to be treated. A further limitation of the scope is that the infrared emitters have

a maximum spectral emission at longer wavelengths than 780 nm in air or vacuum, and are

emitting wideband continuous spectra such as by thermal radiation or high pressure arcs.

IEC 60519-1:2010 defines infrared as radiation within the frequency range between about

400 THz and 300 GHz. This corresponds to the wavelength range between 780 nm and 1 mm

in vacuum. Industrial infrared heating usually uses infrared sources with rated temperatures

between 500 °C and 3 000 °C; the emitted radiation from these sources dominates in the

wavelength range between 780 nm and 10 µm.

Since substantial emission of e.g. blackbody thermal emitters may extend beyond 780 nm or

3 000 nm, the safety aspects of emitted visible light and emission at wavelengths longer than

3 000 nm are also considered in this standard.
This standard is not applicable to:

– infrared installations with lasers or light-emitting diodes (LEDs) as main sources – they are

covered by IEC 62471:2006, IEC 60825-1:2007 [4] and IEC/TR 60825-9:1999 [5];
– appliances for use by the general public;
– appliances for laboratory use – they are covered by IEC 61010-1:2010 [6];

– electroheating installations where resistance heated bare wires, tubes or bars are used as

heating elements, and infrared radiation is not a dominant side effect of the intended use,

covered by IEC 60519-2:2006 [3];

– infrared heating equipment with a nominal combined electrical power of the infrared

emitters of less than 250 W;
– handheld infrared equipment.

Industrial infrared electroheating equipment under the scope of this standard typically uses the

Joule effect for the conversion of electric energy into infrared radiation by one or several

sources. Radiation is then emitted from one or several elements onto the material to be

treated. Such infrared heating elements are in particular:

– thermal infrared emitters in the form of tubular, plate-like or otherwise shaped ceramics

with a resistive element inside;

– infrared quartz glass tube or halogen lamp emitters with a hot filament as a source;

– non insulated elements made from molybdenum disilicide, silicon carbide, graphite, iron-

chromium-aluminium alloys like Kanthal or comparable materials;
– wide-spectrum arc lamps.
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST EN 60519-12:2013
– 8 – 60519-12 © IEC:2013
2 Normative references
This clause of Part 1 is applicable except as follows.
Additions:

IEC 60519-1:2010, Safety in electroheating installations – Part 1: General requirements

IEC 62471:2006, Photobiological safety of lamps and lamp systems

ISO 12100:2010, Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and

risk reduction

ISO 13577-1, Industrial furnaces and associated processing equipment – Safety – Part 1:

General requirements

ISO 14159, Safety of machinery – Hygiene requirements for the design of machinery

3 Terms and definitions
This clause of Part 1 is applicable except as follows.
Additions:
3.101
infrared radiation

optical radiation for which the wavelengths are longer than those for visible radiation

Note 1 to entry: The infrared radiation range between 780 nm and 1 mm is commonly subdivided into:

IR-A 780 nm to 1 400 nm, or for a grey emitter 3 450 °C to 1 800 °C surface temperature;

IR-B 1 400 nm to 3 000 nm, or for a grey emitter 1 800 °C to 690 °C surface temperature;

IR-C 3 000 nm to 1 mm, or for a grey emitter less than 690 °C surface temperature.

The temperature corresponds to a spectrum where maximum intensity is at the wavelength of the limit.

These ranges comply with IEC 62471:2006.
Note 2 to entry: In IEC 60050-841:2004, the following terms are defined:

841-24-04 – shortwave infrared radiation or near infrared radiation (780 nm to 2 µm);

841-24-03 – mediumwave infrared radiation or medium infrared radiation (2 µm to 4 µm);

841-24-02 – longwave infrared radiation or far infrared radiation (4 µm to 1 mm).

These terms are not used in this standard.

[SOURCE: IEC 62471:2006, 3.14, modified – Note 1 has been modified and Note 2 added]

3.102
infrared heating

heating consisting in absorption of thermal and optical radiation, mostly infrared radiation,

emitted by especially constructed equipment

[SOURCE: IEC 60050-841:2004, 841-24-05, modified – the definition has been editorially

improved]
---------------------- Page: 14 ----------------------
SIST EN 60519-12:2013
60519-12 © IEC:2013 – 9 –
3.103
infrared installation
infrared electroheating installation

electroheating installation, where processing of the workload is achieved by infrared heating

[SOURCE: IEC 60050-841:2004, 841-24-09, modified – the synonym has been added; the

definition has been shortened]
3.104
infrared emitter
component from which infrared radiation is emitted
Note 1 to entry: This component is usually replaceable.
3.105
infrared source

part of the infrared emitter, where electric energy is converted by the Joule effect into heat or

radiation
3.106
filament

conductive wire or thread of an infrared emitter, in which electric energy is converted into heat

by the Joule effect

[SOURCE: IEC 60050-841:2004, 841-24-27, modified – the definition has been clarified]

3.107
infrared ceramic heater
infrared emitter made of or covered with ceramic material

[SOURCE: IEC 60050-841:2004, 841-24-13, modified – the definition has been shortened]

3.108
tubular infrared emitter
infrared emitter in which one of the basic dimensions is dominant

Note 1 to entry: The emitter can include reflecting means and be straight or bent.

[SOURCE: IEC 60050-841:2004, 841-24-24, modified – the definition has been shortened;

Note 1 has been added]
3.109
infrared plate emitter
infrared emitter in which two of the basic dimensions are dominant

Note 1 to entry: The emitter can include reflecting means and may be flat or curved.

[SOURCE: IEC 60050-841:2004, 841-24-25, modified – the definition has been shortened;

Note 1 has been added]
3.110
infrared quartz emitter
infrared emitter in which the source is inside a quartz glass envelope
Note 1 to entry: Glass envelopes made from hard glasses like Vycor are included.

[SOURCE: IEC 60050-841:2004, 841-24-26, modified – the definition has been shortened;

Note 1 has been added]
---------------------- Page: 15 ----------------------
SIST EN 60519-12:2013
– 10 – 60519-12 © IEC:2013
3.111
halogen lamp emitter

infrared emitter with a tungsten filament placed inside a gas tight glass envelope with halogen,

containing atmosphere where the halogen actively transports tungsten from the glass wall to

the tungsten filament
Note 1 to entry: Halogen lamp emitters are typically infrared quartz emitters.
[SOURCE: IEC 60050-841:2004, 841-24-22, modi
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.