Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows

This European Standard deals with the safety of electric drives for horizontally and vertically moving gates, doors, garage doors and windows for household and similar purposes, their rated voltage being not more than 250 V for single-phase drives and 480 V for other drives. It also covers the hazards associated with the movement of the driven part.

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-103: Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore, Türen und Fenster

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-103: Exigences particulières pour les motorisations de portails, portes et fenêtres

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-103. del: Posebne zahteve za pogonske sklope vrat in oken - Dopolnilo A11

Standard IEC 60335-2-103:2015(E) obravnava varnost električnih pogonskih sklopov za vodoravno in navpično premikanje vrat, garažnih vrat in oken za gospodinjske in podobne namene, katerih nazivna napetost ne presega 250 V za enofazne pogonske sklope in 480 V za druge pogonske sklope. Obravnava tudi tveganja, povezana s premikanjem gnanega dela. Akumulatorski pogonski sklopi in drugi pogonski sklopi z enosmernim napajanjem spadajo na področje uporabe tega standarda. Pogonski sklopi z dvojnim napajanjem (prek omrežja ali akumulatorja) se štejejo za akumulatorske pogonske sklope, če delujejo v akumulatorskem načinu. Področje uporabe tega standarda zajema pogonske sklope, ki niso namenjeni za običajno gospodinjsko uporabo, vendar so lahko vir nevarnosti za javnost, kot so pogonski sklopi, namenjeni za laično uporabo v trgovinah, pisarnah, hotelih, restavracijah, bolnišnicah, industriji in na kmetijah.
Zahteve za pogonske sklope vrat, ki se lahko uporabljajo za poti in izhode v sili, so navedene v dodatku AA. Primeri pogonskih sklopov, ki spadajo na področje uporabe tega standarda:
– zgibna vrata;
– vrtljiva vrata;
– navojna vrata;
– strešna okna;
– sekcijska dvižna vrata;
– krilna in drsna vrata. Ta standard v največji možni meri obravnava splošne nevarnosti, ki jih predstavljajo pogonski sklopi ter s katerimi se srečujejo osebe doma in v okolici doma. Vendar na splošno ne vključuje primerov oseb (tudi otrok), ki zaradi fizičnih, senzoričnih ali umskih sposobnosti oziroma pomanjkanja izkušenj in znanja ne morejo varno uporabljati pogonskega sklopa brez nadzora ali navodil, ali otrok, ki se igrajo s pogonskim sklopom. Pripravljen je bil na podlagi pete izdaje (2010) tega standarda. Tretja izdaja razveljavlja in nadomešča drugo izdajo, objavljeno leta 2006, ter njeno dopolnilo 1 (2010). Ta izdaja je tehnično popravljena izdaja. Glavne spremembe te izdaje v primerjavi z drugo izdajo standarda IEC 60335-2-103 so naslednje (manjše spremembe niso navedene): spremembe zahtev v točki 20 z uvedbo novih dodatkov. Nacionalni odbori morajo upoštevati, da bodo proizvajalci opreme in organizacije za preskušanje morda potrebovali prehodno obdobje po objavi nove, spremenjene ali popravljene objave IEC, da bodo lahko izdelovali izdelke v skladu z novimi zahtevami in se opremili za izvajanje novih ali spremenjenih preskusov. Odbor priporoča, da se vsebina tega standarda sprejme v nacionalno uporabo ne prej kot 12 mesecev oziroma najpozneje 36 mesecev od datuma objave.

General Information

Status
Published
Publication Date
11-May-2023
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
12-May-2023
Due Date
25-Jun-2022
Completion Date
12-May-2023

Relations

Buy Standard

Amendment
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
English language
15 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Amendment
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
English language
15 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
01-julij-2023
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-103. del: Posebne zahteve
za pogonske sklope vrat in oken - Dopolnilo A11
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements
for drives for gates, doors and windows
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-103:
Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore, Türen und Fenster
Appareils électrodomestiques et analogues - sécurité - Partie 2-103: Exigences
particulières pour les motorisations de portails, portes et fenêtres
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
ICS:
13.120 Varnost na domu Domestic safety
91.060.50 Vrata in okna Doors and windows
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
EUROPEAN STANDARD EN IEC 60335-2-103:2023/A11
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
May 2023
ICS 13.120; 91.060.50
English Version
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103:
Particular requirements for drives for gates, doors and windows
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
Partie 2-103: Exigences particulières pour les motorisations ähnliche Zwecke - Teil 2-103: Besondere Anforderungen für
de portails, portes et fenêtres Antriebe für Tore, Türen und Fenster
This amendment A11 modifies the European Standard EN IEC 60335-2-103:2023; it was approved by CENELEC on 2022-09-05.
CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this
amendment the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the
responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as
the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Türkiye and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2023 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
Ref. No. EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 (E)
Contents Page
European foreword . 3
1 Modification to the Introduction . 4
2 Modification to Clause 1, “Scope” . 4
3 Modification to Clause 2, “Normative references” . 6
4 Modification to Clause 3, “Terms and definitions” . 6
5 Modification to Clause 4, “General requirement”. 6
6 Modification to Clause 5, “General conditions for the tests” . 7
7 Modification to Clause 7, “Marking and instructions” . 7
8 Modification to Clause 21, “Mechanical strength” . 9
9 Modification to Clause 22, “Construction” . 9
10 Modificat
...

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
01-julij-2023
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-103. del: Posebne zahteve
za pogonske sklope vrat in oken - Dopolnilo A11
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements
for drives for gates, doors and windows
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-103:
Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore, Türen und Fenster
Appareils électrodomestiques et analogues - sécurité - Partie 2-103: Exigences
particulières pour les motorisations de portails, portes et fenêtres
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
ICS:
13.120 Varnost na domu Domestic safety
29.120.01 Električna dodatna oprema Electrical accessories in
na splošno general
91.060.50 Vrata in okna Doors and windows
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
EUROPEAN STANDARD EN IEC 60335-2-103:2023/A11
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
May 2023
ICS 13.120; 91.060.50
English Version
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103:
Particular requirements for drives for gates, doors and windows
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
Partie 2-103: Exigences particulières pour les motorisations ähnliche Zwecke - Teil 2-103: Besondere Anforderungen für
de portails, portes et fenêtres Antriebe für Tore, Türen und Fenster
This amendment A11 modifies the European Standard EN IEC 60335-2-103:2023; it was approved by CENELEC on 2022-09-05.
CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this
amendment the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the
responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as
the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Türkiye and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2023 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
Ref. No. EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023 (E)
Contents Page
European foreword . 3
1 Modification to the Introduction . 4
2 Modification to Clause 1, “Scope” . 4
3 Modification to Clause 2, “Normative references” . 6
4 Modification to Clause 3, “Terms and definitions” . 6
5 Modification to Clause 4, “General requirement”. 6
6 Modification to Clause 5, “General conditions for the tests” . 7
7 Modification to Clause 7, “Marking and instructions” . 7
8 Modification to Clause 21, “Mechanical strength” . 9
9 Modification to Clause 22, “Construction” .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.