Measurement microphones — Part 8: Methods for determining the free-field sensitivity of working standard microphones by comparison

Corrigendum issued in January 2013 due to a mistake in the three language titles.

Messmikrofone — Teil 8: Verfahren zur Ermittlung des Freifeld-Übertragungskoeffizienten von Gebrauchs-Normalmikrofonen nach der Vergleichsmethode

Microphones de mesure — Partie 8: Méthodes pour la détermination de l'efficacité en champ libre par comparaison des microphones étalons de travail

Merilni mikrofoni - 8. del: Metode za določanje primerjalne občutljivosti v odprtem prostoru delovnih mikrofonov

Ta del skupine standardov IEC 61094 se uporablja za delovne mikrofone, ki izpolnjujejo zahteve iz standarda IEC 61094-4. Opisuje metode za ugotavljanje občutljivosti v odprtem prostoru s primerjavo z laboratorijskim standardnim mikrofonom ali delovnim mikrofonom (kjer je to primerno), ki je bil umerjen v skladu s:
– standardom IEC 61094-3,
– standardom IEC 61094-2 ali IEC 61094-5, pri čemer so bili uporabljeni faktorji iz standarda IEC/TS 61094-7,
– standardom IEC 61094-6,
– tem delom standarda IEC 61094.
Ta del standarda IEC 61094 zajema metode, ki se izvajajo v akustičnem okolju, ki je dober približek idealnemu prostemu zvočnemu polju (npr. visokokakovostna gluha komora), in metode, pri katerih se rezultati naknadno prilagodijo, da se čim bolj zmanjša učinek nepravilnosti v akustičnem okolju, s čimer se simulirajo pogoji prostega zvočnega polja. Možne so tudi primerjalne metode, ki temeljijo na načelih iz standarda IEC 61094-3, vendar ne spadajo na področje uporabe tega dela standarda IEC 61094.

General Information

Status
Published
Publication Date
17-Jan-2013
Technical Committee
Drafting Committee
Current Stage
6060 - Document made available
Due Date
18-Jan-2013
Completion Date
18-Jan-2013

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
EN 61094-8:2013/AC:2013
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Messmikrofone - Teil 8: Verfahren zur Ermittlung des Freifeld-Übertragungskoeffizienten von Gebrauchs-Normalmikrofonen nach der VergleichsmethodeMicrophones de mesure - Partie 8: Méthodes pour la détermination de l'efficacité en champ libre par comparaison des microphones étalons de travailMeasurement microphones - Part 8: Methods for determining the free-field sensitivity of working standard microphones by comparison33.160.50PriborAccessories17.140.50ElektroakustikaElectroacousticsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 61094-8:2012/AC:2013SIST EN 61094-8:2013/AC:2013en01-september-2013SIST

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.