Machine tools - Safety - Machining centres

2010-02-01 EMA: Consultants assigned following e-mail from PM received on 2010-02-01.
TC - Modifications for corrections concerning Clauses 2, 5 and 7 and Annex D n the E reference version and in the same clauses and in the final Bibliography in the D and F reference versions.

Werkzeugmaschinen - Sicherheit - Bearbeitungszentren

Machines-outils - Sécurité - Centres d'usinage

Obdelovalni stroji - Varnost - Obdelovalni centri

1.1 Ta standard opredeljuje zahteve za tehnično varnost in zaščitne ukrepe,  ki jih morajo uporabiti osebe, katere se ukvarjajo z načrtovanjem, gradnjo in dobavo (vključno z namestitvijo in razstavljanjem, z ureditvijo prevoza in vzdrževanja) obdelovalnih centrov (glej 3.1).
1.2 Ta standard upošteva nameravano uporabo, vključno z razumno predvidljivo napačno uporabo, vzdrževanje, čiščenje, in operacije nastavitve. Predpostavlja dostop do stroja z vseh strani. Opisuje načine za zmanjšanje tveganj za upravljalce in druge izpostavljene osebe.
1.3 Ta standard se uporablja tudi za naprave za prenos obdelovanca, kadar tvorijo sestavni del stroja.
1.4 Ta standard obravnava vse velike nevarnosti v zvezi z obdelovalnimi centri, kadar se uporabljajo v skladu z namembnostjo in pod pogoji, kot jih je predvidel proizvajalec (glej Klavzulo 4).
1.5 Nevarnosti, ki izhajajo iz drugih postopkov obdelave kovin (npr. brušenja, struženja, oblikovanja, elektroerozije - EDM, laserske obdelave), so zajeti v drugih standardih (glej bibliografijo).
1.6 Ta standard velja za stroje, izdelane po (datum njegove objave).

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
06-Apr-2010
Withdrawal Date
18-Sep-2018
Technical Committee
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
18-Sep-2018
Due Date
11-Oct-2018
Completion Date
19-Sep-2018

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 12417:2002+A2:2009/AC:2010
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Obdelovalni stroji - Varnost - Obdelovalni centriWerkzeugmaschinen - Sicherheit - BearbeitungszentrenMachines-outils - Sécurité - Centres d'usinageMachine tools - Safety - Machining centres25.040.10Machining centresICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010SIST EN 12417:2002+A2:2009/AC:2010en,fr,de01-maj-2010SIST EN 12417:2002+A2:2009/AC:2010SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 12417:2002+A2:2009/AC:2010EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 12417:2001+A2:2009/AC
March 2010
Mars 2010
März 2010 ICS 25.040.10 English version Version Française Deutsche Fassung
Machine tools - Safety - Machining centres
Machines-outils - Sécurité - Centres d'usinage
Werkzeugmaschinen - Sicherheit - Bearbeitungszentren This corrigendum becomes effective on 10 March 2010 for incorporation in the three official language versions of the EN.
Ce corrigendum prendra effet le 10 mars 2010 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.
Die Berichtigung tritt am 10.März 2010 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Spra
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.