Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-5: Acceptance and constancy tests - Imaging performance of computed tomography X-ray equipment (IEC 61223-3-5:2019/COR1:2022)

IEC Corrected version

Bewertung und routinemäßige Prüfung in Abteilungen für medizinische Bildgebung - Teil 3-5: Abnahmeprüfungen - Leistungsmerkmale zur Bildgebung von Röntgeneinrichtungen für Computertomographie (IEC 61223-3-5:2019/COR1:2022)

Essais d'évaluation et de routine dans les services d'imagerie médicale - Partie 3-5: Essais d'acceptation et de constance - Performance d'imagerie des équipements de tomodensitométrie à rayonnement X (IEC 61223-3-5:2019/COR1:2022)

Vrednotenje in rutinsko preskušanje v medicinskih oddelkih za slikanje - 3-5. del: Preskusi sprejemljivosti in konstantnosti - Slikovni učinek rentgenske opreme za računalniško podprto tomografijo - Popravek AC (IEC 61223-3-5:2019/COR1:2022)

Popravek k standardu SIST EN IEC 62985:2020.
Ta dokument se uporablja za: – NAPRAVE CT, ki lahko prikazujejo in poročajo CTDIVOL v skladu s standardom IEC 60601-2-44; in – programsko opremo za spremljanje indeksa odmerka OBSEVANJA (RDIMS) za namene izračunavanja, prikazovanja ter beleženja DOZE OBSEVANJA GLEDE NA VELIKOST OBSEVANCA (SSDE) in njenih povezanih komponent. Natančneje, ta dokument podaja standardizirane metode in zahteve za izračunavanje, prikazovanje ali beleženje SSDE, SSDE(z), VODNEGA EKVIVALENTNEGA PREMERA (DW) in DW(z), pri čemer z označuje določen vzdolžni položaj slikanega objekta. Ta dokument določa metodo za določevanje referenčnega VODNEGA EKVIVALENTNEGA PREMERA, DR,REF(z), s slikanji CT dveh valjastih vodnih FANTOMOV in enega ali več antropomorfnih FANTOMOV, ki so skladni s specifikacijami, določenimi v tem dokumentu. Metoda za izračun VODNEGA EKVIVALENTNEGA PREMERA, ki jo uporablja PROIZVAJALEC, DW,IMP(z), se preskuša in potrdi glede na DW,REF(z) z uporabo PRESKUSNIH OBJEKTOV in metod, določenih v tem dokumentu. Ta dokument opisuje tudi metode za izračun SSDE in DW, ki predstavljata povprečni vrednosti SSDE(z) in DW(z) na DOLŽINI REKONSTRUKCIJE.

General Information

Status
Published
Publication Date
04-Sep-2022
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
27-Jul-2022
Due Date
01-Oct-2022
Completion Date
05-Sep-2022

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN IEC 61223-3-5:2020/AC:2022
English and French language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 61223-3-5:2020/AC:2022
01-oktober-2022
Vrednotenje in rutinsko preskušanje v medicinskih oddelkih za slikanje - 3-5. del:
Preskusi sprejemljivosti in konstantnosti - Slikovni učinek rentgenske opreme za
računalniško podprto tomografijo - Popravek AC (IEC 61223-3-5:2019/COR1:2022)
Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-5: Acceptance
and constancy tests - Imaging performance of computed tomography X-ray equipment
(IEC 61223-3-5:2019/COR1:2022)
Bewertung und routinemäßige Prüfung in Abteilungen für medizinische Bildgebung - Teil
3-5: Abnahmeprüfungen - Leistungsmerkmale zur Bildgebung von Röntgeneinrichtungen
für Computertomographie (IEC 61223-3-5:2019/COR1:2022)
Essais d'évaluation et de routine dans les services d'imagerie médicale - Partie 3-5:
Essais d'acceptation et de constance - Performance d'imagerie des équipements de
tomodensitométrie à rayonnement X (IEC 61223-3-5:2019/COR1:2022)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 61223-3-5:2019/AC:2022-07
ICS:
11.040.50 Radiografska oprema Radiographic equipment
SIST EN IEC 61223-3-5:2020/AC:2022 en,fr
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 61223-3-5:2020/AC:2022

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 61223-3-5:2020/AC:2022


EUROPEAN STANDARD EN IEC 61223-3-
5:2019/AC:2022-07
NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
July 2022

ICS 11.040.50
English Version
Evaluation and routine testing in medical imaging departments -
Part 3-5: Acceptance and constancy tests - Imaging
performance of computed tomography X-ray equipment
(IEC 61223-3-5:2019/COR1:2022)
Essais d'évaluation et de routine dans les services Bewertung und routinemäßige Prüfung in Abteilungen für
d'imagerie médicale - Partie 3-5: Essais d'acceptation et de medizinische Bildgebung - Teil 3-5: Abnahmeprüfungen -
constance - Performance d'imagerie des équipements de Leistungsmerkmale zur Bildgebung von
tomodensitométrie à rayonnement X Röntgeneinrichtungen für Computertomographie
(IEC 61223-3-5:2019/COR1:2022) (IEC 61223-3-5:2019/COR1:2022)
This corrigendum becomes effective on 8 July 2022 for incorporation in the English language version of the EN.European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2022 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN IEC 61223-3-5:2019/AC:2022-07 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 61223-3-5:2020/AC:2022
EN IEC 61223-3-5:2019/AC:2022
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.