Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

Implementation of the results of WG 03 * NWI approved because in light of the mandate * Change of dow in dor + 24 months was requested in M/452

Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte - Sicherheitsanforderungen

Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité

Avdio, video in sorodni elektronski aparati - Varnostne zahteve - Dopolnilo A12

1.1.1 Ta mednarodni varnostni standard velja za elektronske aparate, načrtovane tako, da se napajajo iz OMREŽJA, iz NAPAJALNE NAPRAVE, iz baterij ali iz DALJINSKEGA NAPAJANJA ter so namenjeni za sprejemanje, generiranje, snemanje ali reprodukcijo avdio, video in podobnih signalov. Prav tako velja za aparate, načrtovane za uporabo izključno v kombinaciji z zgoraj navedenimi aparati. Ta standard obravnava predvsem aparate, namenjene za gospodinjstvo ter podobno splošno uporabo, vendar se lahko uporabijo tudi na mestih javnega zborovanja, kot so šole, gledališča, molitvenih in obrednih mestih ter delovnih mestih. PROFESIONALNI APARAT, namenjen za uporabo, kot je opisana zgoraj, je prav tako zajet, razen če izrecno ne spada na področje uporabe drugega standarda. Ta standard obravnava le varnostne vidike zgoraj omenjenega aparata; ne obravnava drugih stvari, kot je stil ali zmogljivost. Ta standard velja za zgoraj omenjeni aparat, če je načrtovan za povezavo z TELEKOMUNIKACIJSKIM OMREŽJEM ali podobnim omrežjem, na primer z integriranim modemom. Nekateri primeri aparatov znotraj področja uporabe tega standarda so:
- aparat za sprejemanje in ojačevalniki za zvok in/ali sliko;
- neodvisni PRETVORNIKI OBREMENITVE in IZVORNI PRETVORNIKI;
- NAPAJALNE NAPRAVE, namenjene napajanju drugih aparatov, ki jih zajema področje uporabe tega standarda;
- ELEKTRONSKI GLASBENI INŠTRUMENTI in elektronski dodatki, kot so generator ritma, generator tona, glasbeni uglaševalci in podobni, za uporabo z inštrumenti, ki so ali niso elektronski;
- avdio in/ali video izobraževalni aparati;
- video projektorji;
- oprema za teletekst;
- predvajalniki gramofonskih plošč in zgoščenk;
- snemalniki na magnetofonski trak in zgoščenke;
- pretvorniki in ojačevalniki antenskega signala;
- priprave za pričvrstitev anten;
- CB postaje;
- aparati za SLIKOVNI MATERIAL;
- elektronski aparati s svetlobnim učinkom;
- aparati za uporabo v alarmnih sistemih;
- aparati za medsebojno komunikacijo, ki uporabljajo nizkonapetostno OMREŽJE kot medij prenosa;
- kabelski sprejemniki glavne razdelilne postaje;
- multimedijske naprave;
- profesionalni ojačevalniki, predvajalniki gramofonskih plošč ali zgoščenk, predvajalniki magnetofonskega traku in snemalniki za splošno uporabo ter sistemi za naslavljanje javnosti;
- profesionalni zvočni/video sistemi;
- elektronski aparati z bliskovno lučjo za fotografske namene (glej dodatek L).
1.1.2 Ta standard velja za aparate z NAZIVNO NAPETOSTJO NAPAJANJA, ki ne presega:
- 250 V izmeničnega enofaznega ali enosmernega napajanja;
- 433 V izmeničnega napajanja v primeru, da aparat za povezavo z napajanjem ni enofazni.
1.1.3 Ta mednarodni standard velja za aparate, ki se uporabljajo na višinah, ki ne presegajo 2000 m nadmorske višine, predvsem na suhih lokacijah in v regijah z zmernim ali tropskim podnebjem. V dodatku A so podane dodatne zahteve za aparate z zaščito pred vodnim brizgom. V dodatku B so podane dodatne zahteve za aparate za povezavo s TELEKOMUNIKACIJSKIMI OMREŽJI. Za aparate, namenjene za uporabo v vozilih, ladjah ali letalih ali pri višinah, ki presegajo 2000 m nadmorske višine, so lahko potrebne dodatne zahteve. OPOMBA: Glej preglednico A.2 iz IEC 60664-1. Dodatne zahteve, ki niso opredeljene v tem standardu, so lahko potrebne za aparate, namenjene posebnim pogojem uporabe.
1.1.4 Pri aparatih, ki so načrtovani za napajanje iz OMREŽJA, ta standard velja za tiste, ki so namenjeni povezavi z OMREŽJEM s prehodnimi prenapetostmi, ki ne presegajo kategorije prenapetosti II v skladu z IEC 60664-1. Pri aparatih, ki so podvrženi prehodnim prenapetostim, katere presegajo kategorijo prenapetosti II, je lahko potrebna dodatna zaščita pri napajanju aparata iz OMREŽJA.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
06-Mar-2011
Withdrawal Date
01-Oct-2017
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
02-Oct-2017
Due Date
25-Oct-2017
Completion Date
02-Oct-2017

Relations

Buy Standard

Amendment
EN 60065:2003/A12:2011
English language
8 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60065:2003/A12:2011
01-april-2011
Avdio, video in sorodni elektronski aparati - Varnostne zahteve - Dopolnilo A12
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte - Sicherheitsanforderungen
Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60065:2002/A12:2011
ICS:
33.160.01 Avdio, video in avdiovizualni Audio, video and audiovisual
sistemi na splošno systems in general
SIST EN 60065:2003/A12:2011 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 60065:2003/A12:2011

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 60065:2003/A12:2011

EUROPEAN STANDARD
EN 60065/A12

NORME EUROPÉENNE
February 2011
EUROPÄISCHE NORM

ICS 97.020


English version


Audio, video and similar electronic apparatus -
Safety requirementsAppareils audio, vidéo et appareils Audio-, Video- und ähnliche elektronische
électroniques analogues - Geräte -
Exigences de sécurité Sicherheitsanforderungen

This amendment A12 modifies the European Standard EN 60065:2002; it was approved by CENELEC on
2011-01-24. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which
stipulate the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language
made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the
Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia,
Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels


© 2011 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 60065:2002/A12:2011 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 60065:2003/A12:2011
EN 60065:2002/A12:2011 - 2 -

Foreword
This amendment to the European Standard EN 60065:2002 was prepared by the Technical Committee
CENELEC TC 108X, Safety of electronic equipment within the fields of audio/video, information
technology and communication technology.
The text of the draft was submitted to the unique acceptance procedure and was approved by
CENELEC as amendment A12 to EN 60065:2002 on 2011-01-24.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CEN and CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent
rights.
The following dates were fixed:
– latest date by which the amendment has to be implemented

at national level by publication of an identical

national standard or by endorsement
(dop) 2012-01-24

– latest date by which the national standards conflicting

with the amendment have to be withdrawn
(dow) 2013-01-24
Sub-clauses, tables and figures which are additional to those in IEC 60065 are prefixed “Z”.
__________

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 60065:2003/A12:2011
- 3 - EN 60065:2002/A12:2011

Text of A12 to EN 60065:2002

Modify the following in the existing standard and amendments
2.2 in EN 60065:2002/A11:2008
Delete the definition 2.2.Z1
3.1 in EN 60065:2002
Delete the addition of indent regarding excessive sound pressure
5.4.1 in EN 60065:2002/A1:2006 and EN 60065:2002/A11:2008
Delete the modification in indent za)
Add the following clause and annex to the existing standard and amendments
Zx. Protection against excessive sound pressure from personal music players
Zx.1 General
This sub-clause specifies requirements for protection against excessive sound pressure from
personal music players that are closely coupled to the ear. It also specifies requirements for
earphones and headphones intended for use with personal music players.
A personal music player is a portable equipment for personal use, that:
− is designed to allow the user to listen to recorded or broadcast sound or video; and
− primarily uses headphones or earphones that can be worn in or on or around the ears; and
− allows the user to walk around while in use.
NOTE 1 Examples are hand-held or body-worn portable CD players, MP3 audio players, mobile phones with MP3 type
features, PDA’s or similar equipment.
A personal music player and earphones or headphones intended to be used with personal
music players shall comply with the requirements of this sub-clause.
The requirements in this sub-clause are valid for music or video mode only.
The requirements do not apply:
− while the personal music player is connected to an external amplifier; or
− while the headphones or earphones are not used.
NOTE 2 An external amplifier is an amplifier which is not part of the personal music player or the listening device, but which is
intended to play the music as a standalone music player.

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN 60065:2003/A12:2011
EN 60065:2002/A12:2011 - 4 -

The requirements do not apply to:
− hearing aid equipment and professional equipment;
NOTE 3 Professional equipment is equipment sold through special sales channels. All products sold through normal
electronics stores are considered not to be professional equipment.
− analogue personal music players (personal music players without any kind of digital
processing of the sound signal) that are brought to the market before the end of 2015.
NOTE 4 This exemption has been allowed because this technology is falling out of use and it is expected that within a few
years it will no longer exist. This exemption will not be extended to other technologies.
For equipment which is clearly designed or intended for use by young children, the limits of
EN 71-1 apply.
Zx.2 Equipment requirements
No safety provision is required for equipment that complies with the following:
− equipment provided as a package (personal music player with its listening device), where
the acoustic output L is ≤ 85 dBA measured while playing the fixed “programme
Aeq,T
simulation noise” as described in EN 50332-1; and
− a personal music player provided with an analogue electrical output socket for a listening
device, where the electrical output is ≤ 27 mV measured as described in EN 50332-2, while
playing the fixed “programme simulation noise” as described in EN 50332-1.
NOTE 1 Wherever the term acoustic output is used in this cla
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.