Workplace air - Determination of particulate lead and lead compounds - Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric methods

This document specifies flame and electrothermal atomic absorption spectrometric methods for the determination of the time-weighted average mass concentration of particulate lead and lead compounds in workplace air.
These methods are typically applicable to personal sampling of the inhalable fraction of airborne particles, as defined in ISO 7708, and to static (area) sampling. It can be applied to other health-related fractions as required.
The sample dissolution procedure specifies hot plate or microwave assisted digestion, or ultrasonic extraction (see 11.2). The use of an alternative, more vigorous dissolution procedure is necessary when it is desired to extract lead from compounds present in the test atmosphere that are insoluble using the dissolution procedures described herein (see Clause 5).
The flame atomic absorption method is applicable to the determination of masses of approximately 1 µg to 200 µg of lead per sample, without dilution[1]. The electrothermal atomic absorption method is applicable to the determination of masses of approximately 0,01 µg to 0,5 µg of lead per sample, without dilution[1].
The ultrasonic extraction procedure has been validated for the determination of masses of approximately 20 µg to 100 µg of lead per sample, for laboratory-generated lead fume air filter samples[2].
The concentration range for lead in air for which this procedure is applicable is determined in part by the sampling procedure selected by the user (see 10.1).

Air des lieux de travail - Dosage du plomb particulaire et des composés particulaires du plomb - Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme et méthode par spectrométrie d'absorption avec atomisation électrothermique

Zrak na delovnem mestu - Določevanje svinca in svinčevih spojin v delcih - Plamenska in elektrotermijska atomska absorpcijska spektrometrijska metoda

Ta dokument določa plamenske in elektrotermijske atomske absorpcijske spektrometrijske metode za določanje časovno obtežene povprečne masne koncentracije svinca in svinčevih spojin v delcih v zraku na delovnem mestu.
Te metode se običajno uporabljajo za osebno vzorčenje inhalabilne frakcije delcev v zraku, kot je opredeljeno v standardu ISO 7708, in za statično vzorčenje (območja). Uporabljati jih je mogoče tudi za druge frakcije, povezane z zdravjem.
Postopek raztapljanja vzorcev določa razkroj s pomočjo grelne plošče ali mikrovalovne pečice oziroma ultrazvočno ekstrakcijo (glej točko 11.2). Uporaba alternativnega, močnejšega postopka raztapljanja je potrebna, kadar želimo izločiti svinec iz spojin, ki so prisotne v preskusni atmosferi, a jih ni mogoče raztopiti s tu opisanimi postopki raztapljanja (glej odstavek 5).
Plamenska atomska absorpcijska metoda se uporablja za določanje mas, ki brez redčenja znašajo približno od 1 µg do 200 µg svinca na vzorec[1]. Elektrotermijska atomska absorpcijska metoda se uporablja za določanje mas, ki brez redčenja znašajo približno od 0,01 µg do 0,5 µg svinca na vzorec[1].
Postopek ultrazvočne ekstrakcije je potrjen za določanje mas, ki brez redčenja znašajo približno od 20 µg do 100 µg svinca na vzorec, za vzorce zračnih filtrov za svinčene hlape[2].
Razpon koncentracije svinca v zraku, pri katerem se uporablja ta postopek, je delno določen s postopkom vzorčenja, ki ga izbere uporabnik (glej točko 10.1).

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
02-Aug-2023
Publication Date
17-Aug-2023
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
01-Aug-2023
Due Date
06-Oct-2023
Completion Date
18-Aug-2023

Relations

Buy Standard

Standard
ISO 8518:2023
English language
37 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard
ISO 8518:2022 - Workplace air — Determination of particulate lead and lead compounds — Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric methods Released:11. 10. 2022
English language
31 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Draft
ISO 8518:2023
English language
37 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST ISO 8518:2023
01-september-2023
Nadomešča:
SIST ISO 8518:2002
Zrak na delovnem mestu - Določevanje svinca in svinčevih spojin v delcih -
Plamenska in elektrotermijska atomska absorpcijska spektrometrijska metoda
Workplace air - Determination of particulate lead and lead compounds - Flame and
electrothermal atomic absorption spectrometric methods
Air des lieux de travail - Dosage du plomb particulaire et des composés particulaires du
plomb - Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme et méthode
par spectrométrie d'absorption avec atomisation électrothermique
Ta slovenski standard je istoveten z: ISO 8518:2022
ICS:
13.040.30 Kakovost zraka na delovnem Workplace atmospheres
mestu
SIST ISO 8518:2023 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST ISO 8518:2023

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST ISO 8518:2023
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 8518
Third edition
2022-10
Workplace air — Determination of
particulate lead and lead compounds
— Flame and electrothermal atomic
absorption spectrometric methods
Air des lieux de travail — Dosage du plomb particulaire et des
composés particulaires du plomb — Méthode par spectrométrie
d'absorption atomique dans la flamme et méthode par spectrométrie
d'absorption avec atomisation électrothermique
Reference number
ISO 8518:2022(E)
© ISO 2022

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST ISO 8518:2023
ISO 8518:2022(E)
COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2022
All rights reserved. Unless otherwise specified, or required in the context of its implementation, no part of this publication may
be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on
the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below
or ISO’s member body in the country of the requester.
ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Phone: +41 22 749 01 11
Email: copyright@iso.org
Website: www.iso.org
Published in Switzerland
ii
  © ISO 2022 – All rights reserved

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST ISO 8518:2023
ISO 8518:2022(E)
Contents Page
Foreword .v
Introduction . vi
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 2
4 Principle . 2
5 Reactions . 3
6 Requirement . 3
7 Reagents . 3
8 Apparatus . 5
9 Occupational exposure assessment .8
9.1 Assessment strategy .
...

INTERNATIONAL ISO
STANDARD 8518
Third edition
2022-10
Workplace air — Determination of
particulate lead and lead compounds
— Flame and electrothermal atomic
absorption spectrometric methods
Air des lieux de travail — Dosage du plomb particulaire et des
composés particulaires du plomb — Méthode par spectrométrie
d'absorption atomique dans la flamme et méthode par spectrométrie
d'absorption avec atomisation électrothermique
Reference number
ISO 8518:2022(E)
© ISO 2022

---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO 8518:2022(E)
COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2022
All rights reserved. Unless otherwise specified, or required in the context of its implementation, no part of this publication may
be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on
the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below
or ISO’s member body in the country of the requester.
ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Phone: +41 22 749 01 11
Email: copyright@iso.org
Website: www.iso.org
Published in Switzerland
ii
  © ISO 2022 – All rights reserved

---------------------- Page: 2 ----------------------
ISO 8518:2022(E)
Contents Page
Foreword .v
Introduction . vi
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 2
4 Principle . 2
5 Reactions . 3
6 Requirement . 3
7 Reagents . 3
8 Apparatus . 5
9 Occupational exposure assessment .8
9.1 Assessment strategy . 8
9.2 Measurement strategy . 8
9.2.1 General . 8
9.2.2 Personal sampling . 8
9.2.3 Static (area) sampling . 8
9.3 Selection of measurement conditions and measurement pattern . 8
9.3.1 General .
...

SLOVENSKI STANDARD
oSIST ISO 8518:2023
01-julij-2023
Zrak na delovnem mestu - Določevanje svinca in svinčevih spojin v delcih -
Plamenska in elektrotermijska atomska absorpcijska spektrometrijska metoda
Workplace air - Determination of particulate lead and lead compounds - Flame and
electrothermal atomic absorption spectrometric methods
Air des lieux de travail - Dosage du plomb particulaire et des composés particulaires du
plomb - Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme et méthode
par spectrométrie d'absorption avec atomisation électrothermique
Ta slovenski standard je istoveten z: ISO 8518:2022
ICS:
13.040.30 Kakovost zraka na delovnem Workplace atmospheres
mestu
oSIST ISO 8518:2023 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
oSIST ISO 8518:2023

---------------------- Page: 2 ----------------------
oSIST ISO 8518:2023
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 8518
Third edition
2022-10
Workplace air — Determination of
particulate lead and lead compounds
— Flame and electrothermal atomic
absorption spectrometric methods
Air des lieux de travail — Dosage du plomb particulaire et des
composés particulaires du plomb — Méthode par spectrométrie
d'absorption atomique dans la flamme et méthode par spectrométrie
d'absorption avec atomisation électrothermique
Reference number
ISO 8518:2022(E)
© ISO 2022

---------------------- Page: 3 ----------------------
oSIST ISO 8518:2023
ISO 8518:2022(E)
COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2022
All rights reserved. Unless otherwise specified, or required in the context of its implementation, no part of this publication may
be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on
the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below
or ISO’s member body in the country of the requester.
ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Phone: +41 22 749 01 11
Email: copyright@iso.org
Website: www.iso.org
Published in Switzerland
ii
  © ISO 2022 – All rights reserved

---------------------- Page: 4 ----------------------
oSIST ISO 8518:2023
ISO 8518:2022(E)
Contents Page
Foreword .v
Introduction . vi
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 2
4 Principle . 2
5 Reactions . 3
6 Requirement . 3
7 Reagents . 3
8 Apparatus . 5
9 Occupational exposure assessment .8
9.1 Assessment strategy .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.