Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas - Requirements

This national standard defines national requirements which supplement the European standard and which are not in conflict with the requirements in the European standard. The national standard contains clearly-defined criteria for the essential characteristics of aggregates with regard to climate conditions in our country.
The European standard for aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas is designed in such a way that it offers a wide choice of characteristics suitable for climate situation and experience in different countries. Considering the specific climatic situation in our country, Slovenia needs its own quality criteria. Members of the national committee believe that without these criteria the buyers/users of the materials covered by EN 13043 could be misled because they could wrongly think that the quality of all the materials with the CE mark meets all the conditions for use in our country.

Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine - Zahteve

General Information

Status
Published
Publication Date
21-Jan-2009
Technical Committee
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
09-Jan-2009
Due Date
14-Jan-2009
Completion Date
22-Jan-2009
Ref Project

Buy Standard

Standard
SIST 1043:2009
Slovenian language
4 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI SIST 1043 STANDARD
marec 2009

Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine – Zahteve

Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas – Requirements

Referenčna oznaka ICS 91.100.50 SIST 1043:2009 (sl)
Nadaljevanje na strani 2 do 5

© 2009-03. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

SIST 1043 : 2009
2 NACIONALNI UVOD

Slovenski standard SIST 1043 (sl), Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine – Zahteve, 2009, je izvirni standard in ima status slovenskega nacionalnega standarda.

NACIONALNI PREDGOVOR

Slovenski nacionalni standard SIST 1043:2009 je pripravil tehnični odbor SIST/TC AGR.

Ta slovenski nacionalni standard se uporablja skupaj s standardom SIST EN 13043:2002 in njegovim popravkom SIST EN 13043:2002/AC:2004.

Evropski standard EN 13043:2002 s popravkom EN 13043:2002/AC:2004 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 154 »Agregati«, katerega sekretariat je v pristojnosti britanske organizacije za standarde BSI.

Evropski standard za agregate za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine je zasnovan tako, da nudi širok okvir za izbiro tistih lastnosti, ki so najustreznejše glede na podnebne razmere in izkušnje v posameznih državah. Glede na podnebne razmere v naši državi se ocenjuje, da Slovenija potrebuje svoje minimalne kriterije kakovosti.

Po posvetih v Združenju asfalterjev Slovenije, ki je pobudnik priprave ustreznega slovenskega predpisa, in glede na dobre izkušnje z do sedaj uveljavljenimi kakovostnimi karakteristikami so člani SIST/TC AGR ocenili, da je novi nacionalni standard učinkovit pripomoček za nadaljevanje dobre prakse pri proizvodnji kakovostnih agregatov.

Člani SIST/TC AGR menijo, da brez jasno postavljenih kriterijev za vse bistvene lastnosti agregatov v Sloveniji ne bo mogoče ohraniti relativno visoke ravni kakovosti, ki je že uveljavljena na tem področju.

Nacionalni standard opredeljuje nacionalne zahteve, ki dopolnjujejo evropski standard, niso pa z njim v ničemer v nasprotju. V standardu so jasno postavljena merila za bistvene lastnosti agregatov glede na zahtevne podnebne razmere v naši državi.

Tudi druge evropske države pripravljajo svoje nacionalne zahteve.

Odločitev za izdajo tega standarda je dne 2009-01-14 sprejel SIST/TC AGR Agregati.

ZVEZA S STANDARDI
Standard SIST 1043:2009 vključuje sklicevanji na standarda:

SIST EN 13043:2002 Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine

SIST EN 13043:2002/AC:2004 Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine

OPOMBA
Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
SIST 1043 : 2009
3 VSEBINA Stran Preglednica 1:

Minimalne kakovostne zahteve za agregate – splošne lastnosti.............................................................4 Preglednica 2:

Minimalne kakovostne zahteve za agregate – lastnosti za specifično končno uporabo..........................4 Preglednica 3:

Minimalne kakovostne zahteve za agregate – lastnosti iz posebnih virov...............................................5 Preglednica 4:

Minimalne kakovostne zahteve za polnilne agregate (kamena moka) – lastnosti...................................5

SIST 1043 : 2009
4 Preglednica 1: Minimalne kakovostne zahteve za agregate – splošne lastnosti

Vrsta preiskave Enota Metoda po SIST EN Zahteve za: obrabno-zaporne plasti Zahteve za: nosiln

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.