Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches

In general, this part of IEC 60730 applies to timers and time switches for household and similar use that may use electricity, gas, oil, solid fuel, solar thermal energy, etc. or a combination thereof, including heating, air conditioning and similar applications. This standard is also applicable to individual timers utilized as part of a control system or timers which are mechanically integral with multifunctional controls having non-electrical outlets. This standard does not apply to time-delay switches (TDS) within the scope of IEC 60669-2-3. Throughout this standard, the word “timers” means timers and time switches, unless the type is specifically mentioned. Devices which only indicate time or passage of time are not included. This standard does not apply to multi-functional controls having an integrated timing function which is not capable of being tested as a separate timing device.

Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen - Teil 2-7: Besondere Anforderungen an Zeitsteuergeräte und Schaltuhren

Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue - Partie 2-7: Règles particulières pour les minuteries et les minuteries cycliques

Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-7. del: Posebne zahteve za stikalne ure in časovna stikala

Na splošno ta del IEC 60730 velja za stikalne ure in časovna stikala za gospodinjstva in podobno uporabo, ki lahko porabljajo elektriko, plin, nafto, trdno gorivo, solarno termalno energijo ali njihove kombinacije, vključno z ogrevanjem, prezračevanjem in podobnimi rabami. Ta standard prav tako velja za posamične stikalne ure, uporabljene kot del nadzornega sistema ali stikalne ure, ki so mehansko združene v večfunkcijske krmilne naprave, z priključki, ki niso električni.  Ta standard ne velja za stikala s časovno zakasnitvijo (TDS) znotraj področja uporabe IEC 60669-2-3. V tem standardu besedna zveza »stikalne ure« pomeni stiskalne ure in časovna stikala, razen če je vrsta posebej omenjena. Naprave, ki kažejo zgolj čas ali minevanje časa, niso vključene. Ta standard ne velja za večfunkcijske krmilne naprave, ki imajo vgrajeno funkcijo za izbiro časa, ki je ni možno preskusiti kot ločeno napravo za izbiro časa.

General Information

Status
Published
Publication Date
24-Jan-2012
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
11-Jan-2012
Due Date
17-Mar-2012
Completion Date
25-Jan-2012

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
SIST EN 60730-2-7:2010/AC:2012
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.LNDODAutomatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen - Teil 2-7: Besondere Anforderungen an Zeitsteuergeräte und SchaltuhrenDispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue - Partie 2-7: Règles particulières pour les minuteries et les minuteries cycliquesAutomatic electrical controls for household and similar use - Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches97.120Avtomatske krmilne naprave za domAutomatic controls for household use39.040.99Other time-measuring instrumentsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 60730-2-7:2010/AC:2011SIST EN 60730-2-7:2010/AC:2012en,de01-marec-2012SIST EN 60730-2-7:2010/AC:2012SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 60730-2-7:2010/AC:2012
Corrigendum to EN 60730-2-7:2010 English version ___________ Foreword
Replace in the first sentence “EN 60730-2-1” with “EN 60730-2-7”.
Information
Table 7.2
Replace the existing t
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.