The concept of Cooperation with European Organizations and other stakeholders

In May 2017, this Guide was updated to include the specific rights given by CEN and CENELEC to Societal “Partner” Organizations representing consumers and environmental and social interests in European standardization activities, and which are covered by Annex III of Regulation (EU) 1025/2012 on European standardization. In November 2021, this Guide was further updated following recommendations from the CEN and CENELEC Technical Boards and the CEN and CENELEC Advisory groups to the Boards on Policy matters, as well as to align with the CEN and CENELEC Strategy 2030 goals, to further clarify the criteria defining the different categories of cooperation and overall wording of the concepts. This is a step towards strengthening the participation of European stakeholders for an inclusive European Standardization System.

Koncept sodelovanja z evropskimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi stranmi

Ta smernica je bila posodobljena maja 2017, da vključuje posebne pravice, ki sta ju odbora CEN in CENELEC podelila organizacijam družbenih »partnerjev«, ki zastopajo potrošnike ter okoljske in družbene interese evropskih dejavnosti standardizacije, in ki so zajete v dodatku III Uredbe (EU) 1025/2012 o evropski standardizaciji. Novembra 2021 je bila ta smernica nadalje posodobljena po priporočilih tehničnih odborov CEN in CENELEC in svetovalnih skupin CEN in CENELEC za odbore o vprašanjih politike ter za uskladitev s cilji strategije 2030 odborov CEN in CENELEC za dodatno pojasnitev meril, ki določajo različne kategorije sodelovanja in sistematiko konceptov. Gre za korak v smeri krepitve sodelovanja evropskih deležnikov za vključujoč evropski standardizacijski sistem.

General Information

Status
Published
Publication Date
20-Mar-2024
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
21-Mar-2024
Due Date
26-May-2024
Completion Date
21-Mar-2024

Relations

Buy Standard

Guide
V CEN/CLC Guide 25:2024
English language
18 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-V CEN/CLC Guide 25:2024
01-maj-2024
Nadomešča:
SIST-V CEN/CLC Guide 25:2023
Koncept sodelovanja z evropskimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi
stranmi
The concept of Cooperation with European Organizations and other stakeholders
Ta slovenski standard je istoveten z: CEN/CLC Guide 25:2024
ICS:
01.120 Standardizacija. Splošna Standardization. General
pravila rules
SIST-V CEN/CLC Guide 25:2024 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-V CEN/CLC Guide 25:2024

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-V CEN/CLC Guide 25:2024CEN-CENELEC
GUIDE
25The concept of Cooperation
with European Organizations
and other stakeholders
Edition 3, November 2021
(Updated version, January 2024)CEN and CENELEC decided to adopt this version of CEN-CENELEC Guide 25 with CEN/AG Resolution C25/2021
and CLC/AG Decision AG 63/C03 respectively.

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-V CEN/CLC Guide 25:2024


European Committee for Standardization

European Committee for Electrotechnical Standardization

Rue de la Science, 23
B – 1040 Brussels – Belgium
Tel: +32 2 550 08 11
Fax: +32 2 550 08 19


www.cencenelec.eu

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST-V CEN/CLC Guide 25:2024CEN-CENELEC Guide 25:2021 (E)


Contents Page
Foreword . 4
1 Partner Organization . 6
1.1 Why enter into agreement for Partner Organization status? . 6
1.2 Benefit for the Partner Organization at the level of corporate bodies, their working/advisory groups
and of the technical work . 6
1.2.1 Participation at the level of corporate bodies and their working or advisory groups . 6
1.2.2 Participation at the level of technical work . 7
1.3 What are the conditions to become a Partner Organization?. 8
1.4 Obligations for the Partner Organization . 9
1.5 Annual fees . 9
1.6 Procedural aspects . 9
2 Liaison Organization . 10
2.1 Why enter into agreement for Liaison Organization status? . 10
2.2 Benefit for Liaison Organizations at the level of technical work . 10
2.3 What are the conditions to become Liaison Organization? . 11
2.4 Obligations for Liaison Organizations at the level of technical work . 12
2.5 Annual fees . 12
2.6 Procedural aspects . 12
3 Associated Body . 13
3.1 Why enter into agreement for Associated Body status? . 13
3.2 Benefits, rights and obligations for Associated Body . 13
3.3 Fees . 13
3.4 Procedural aspects . 13
4 European Counsellor . 14
4.1 The status of European Counsellor .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.