Alarm systems - Social alarm systems -- Part 7: Application guidelines

D118/049: Withdrawn with effect of 2003-12-02 - Standstill maintained on subject covered by TS 50134-7 (pr=14934)

Alarmanlagen - Personen-Hilferufanlagen -- Teil 7: Anwendungsregeln

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale -- Partie 7: Directives d'application

Alarmni sistemi - Socialni alarmni sistemi - 7.del: Navodila za uporabo

Področje oskrbe na domu na daljavo oz. t. i. "socialne alarme" obravnava skupina evropskih standardov EN 50134. Posamezni deli standardov zajemajo zahteve za opremo in postavljajo merilo za najnižjo stopnjo obsega in kakovosti storitev. V slovenščini je na voljo SIST EN 50134-7:1997. Standard daje splošna priporočila izvajalcem storitve (in njihovim podizvajalcem) za učinkovito vodenje. Nadalje podaja zahteve za opremo in postopke za namestitev, preskušanje in vzdrževanje socialnega alarmnega sistema, vključno s tehnično in organizacijsko pomočjo. Posebej so poudarjena naslednja področja: organizacija servisa oskrbe na daljavo, operativno delo servisa, odnosi z uporabniki in izvajalci pomoči, odnosi s službami nujne pomoči, drugi servisi v skupnosti in odnosi s skrbniki ključev stanovanj, dokumentiranje dela, končanje dela servisa.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
31-Jul-1997
Withdrawal Date
02-Mar-2009
Technical Committee
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
06-Feb-2009
Due Date
01-Mar-2009
Completion Date
03-Mar-2009

RELATIONS

Buy Standard

Standard
SIST EN 50134-7:1997
English language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50134-7:1997
01-avgust-1997
Alarmni sistemi - Socialni alarmni sistemi - 7.del: Navodila za uporabo
Alarm systems - Social alarm systems -- Part 7: Application guidelines
Alarmanlagen - Personen-Hilferufanlagen -- Teil 7: Anwendungsregeln

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale -- Partie 7: Directives d'application

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50134-7:1996
ICS:
13.320 Alarmni in opozorilni sistemi Alarm and warning systems
SIST EN 50134-7:1997 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 50134-7:1997
---------------------- Page: 2 ------------------
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.