EN-IEC 60335-2-71 deals with the safety of all kinds of electrical heating appliances used for livestock rearing and breeding, such as: heat-radiating appliances, electrical sittinghens, incubators, chicken breeding units and heating plates for animals, the rated voltage of the appliances being not more than 250 V for single-phase appliances and 480 V for other appliances.

  • sale 10% off
  • Standard
   22 pages
   English language
  • e-Library read for
   1 day

Deals with the safety of electric animal-stunning equipment, These are for inductrial or commercial use, on farms or in areas where they may be a source of danger to the public. The standard covers manual, semi-automatic and automatic equipment. For electric fence energizers, see EN 60335-2-76. For electric fishing machines, see EN 60335-2-86.

  • sale 10% off
  • Standard
   24 pages
   English language
  • e-Library read for
   1 day

IEC 60335-2-71:2018 deals with the safety of all kinds of electrical heating appliances used for livestock rearing and breeding, such as: heat-radiating appliances, electrical sitting-hens, incubators, chicken breeding units and heating plates for animals, the rated voltage of the appliances being not more than 250 V for single-phase appliances and 480 V for other appliances. This standard applies to heating appliances used for livestock rearing and breeding that include an electrical motor. Thi...view more

  • sale 10% off
  • Standard
   22 pages
   English language
  • e-Library read for
   1 day

This document specifies certain characteristics of the essential oil of aniseed (Pimpinella anisum L.), with a view to facilitating the assessment of its quality.

  • sale 15% off
  • Standard
   7 pages
   English language
  • sale 15% off
  • Standard
   8 pages
   French language

NEXT ACTION: PUBLICATION EXPECTED BY 2019-06-30
2019-03-20 CV: project proceeded to BT (finalization) - BT deadline: 2019-04-16
2019-01-16 CV: LVD assessment  uploaded on HAS tool on 2018-12-29 (deadline: 2019-02-04). If positively assessed, project can proceed to BT (1 month consultation) for the approval of the new Annex ZZ
2018-12-07 SW: Waiting for annex ZZ to be added to the publication by BT decision after positive assessment.
2017-05-03: D156/C084 - Ratified standards not bei...
view more

  • sale 10% off
  • Amendment
   7 pages
   English language
  • e-Library read for
   1 day

This document specifies a method to test the promotion of the germination of barley seeds, using ultrafine bubble (UFB) water produced from an ultrafine bubble water generating system. The performance of the method is assessed by measuring the ratio of barley seed germination.

  • sale 15% off
  • Standard
   13 pages
   English language

This document specifies a test method for evaluating the effect of fine bubble water on the growth promotion of hydroponically grown lettuce by estimating the incremental gain in mass of the stems and leaves over a specified growth period.

  • sale 15% off
  • Technical specification
   12 pages
   English language

Ta standard velja za izvedbe tratnih površin s pomočjo setve ali z uporabo gojene tratne ruše, tratne
ruše in rastlinskih delov ter tudi za izvedbe z drugimi vrstami posevkov v okviru urejanja zelenih
površin.
Ne velja pa za:
– trate na športnih površinah, za kar glej DIN 18035-4,
– za posevke in trate v okviru inženirskobioloških varovalnih posegov ter tudi ne za posevke in
trate, namenjene zavarovanju voda, jezov in obalnih sipin, za kar glej DIN 18918.

  • sale 10% off
  • Standard – translation
   13 pages
   Slovenian language
  • e-Library read for
   1 day

Ta standard velja za vsa zemeljska dela, pri katerih je treba ohraniti ali vzpostaviti naravne funkcije tal.
Velja tudi pri gradbenih in vzdrževalnih delih, ko je treba živico ali mrtvico za potrebe izvedbe
zasaditev odstraniti, skladiščiti, se po njej voziti, nasuti, izboljšati in na njej obnoviti vegetacijo.
Ne velja za rastni sloj trave za športne površine po DIN 18035-4.
OPOMBA: Pri gradbenih delih s spremljajočo zaščito tal se bo ta standard v prihodnje uporabljal skupaj s standardom DI...
view more

  • sale 10% off
  • Standard – translation
   38 pages
   Slovenian language
  • e-Library read for
   1 day

Ta standard velja za rastline in delo z rastlinami v okviru posegov, ki se izvajajo pri urejanju zelenih
površin.

  • sale 10% off
  • Standard – translation
   17 pages
   Slovenian language
  • e-Library read for
   1 day

Ta standard velja za delovne postopke pri zasaditvah in tudi pri inženirsko-bioloških gradnjah po DIN
18918.
Ne velja pa za tratne površine na športnih igriščih, za kar glej DIN 18035-4.

  • sale 10% off
  • Standard – translation
   16 pages
   Slovenian language
  • e-Library read for
   1 day

Ta standard velja za načrtovanje in izvedbo vseh vrst posegov, ki so namenjeni izgradnji, vzdrževanju,
spremembi ali utrditvi gradbenih konstrukcij. Namenjen je zaščiti in ohranitvi obstoječih posameznih
dreves in rastlinskih sestojev (nasadov), ki jih sestavljajo na primer drevesa, grmovnice, trave, zelnate
trajnice. Zaščita obstoječih nasadov je pomembna zaradi dejstva, da se pri novih nasadih vse njihove
najpomembnejše funkcije, na primer ekološka, podnebna, estetska, varovalna in druge, ...
view more

  • sale 10% off
  • Standard – translation
   7 pages
   Slovenian language
  • e-Library read for
   1 day

This document specifies minimum requirements and test methods for Lonicera japonica flower, which is derived from the plant Lonicera japonica Thunb. It is applicable to Lonicera japonica flower that is sold and used as traditional Chinese medicine.

  • sale 15% off
  • Standard
   18 pages
   English language

This document provides guidelines for the characteristics of a professional farmer organization. It is intended to be relevant for large and small professional farmer organizations, without regard to the specific crop or product. The implementation and interpretation of this document can be adapted for very small or nascent organizations, for specific or differentiated products, or for markets with special requirements.

  • sale 15% off
  • Standard
   17 pages
   French language
  • sale 15% off
  • Standard
   16 pages
   English language

ISO 14223-3:2018 describes the information that is stored in the advanced transponder memory, its format and the procedures for accessing such information. This document defines two parts of memory: a) the fixed part (mandatory): ISO 11785 data field; Data_Config field; b) the user part (optional): field of fixed allocation for defined data; uses an Object Identifier for data field separation in order to have maximum flexibility for future requirements.

  • sale 15% off
  • Standard
   29 pages
   English language

IEC 60335-2-71:2018 deals with the safety of all kinds of electrical heating appliances used for livestock rearing and breeding, such as: heat-radiating appliances, electrical sitting-hens, incubators, chicken breeding units and heating plates for animals, the rated voltage of the appliances being not more than 250 V for single-phase appliances and 480 V for other appliances.
This standard applies to heating appliances used for livestock rearing and breeding that include an electrical motor.
T...
view more

  • sale 15% off
  • Standard
   37 pages
   English and French language

ISO 20311:2017 specifies the minimum requirements and test method for Salvia miltiorrhiza seeds and seedlings. It is suitable for use in quality assurance during the production and management of Salvia miltiorrhiza seeds and seedlings.

  • sale 15% off
  • Standard
   10 pages
   English language

ISO 19824:2017 specifies minimum requirements and test methods for Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. seeds and seedlings.

  • sale 15% off
  • Standard
   12 pages
   English language

ISO 20408:2017 specifies minimum requirements and test methods for seeds and seedlings of Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen. It is suitable for marketing of cultivated Panax notoginseng seeds and seedlings. It is also suitable to be used for quality assurance by cultivators of Panax notoginseng.

  • sale 15% off
  • Standard
   11 pages
   English language

ISO 15639-1:2015 of the injection sites of animal species is related to different species and several fields of interest. After decades of market experience, migration of the transponder is still a problem in most animal species being identified by injectable transponders. Migration is related to several factors. The major issues are the injection site and the application of the injectable transponder but the correct injection site can be dictated by the dimensions (length and diameter) of the i...view more

  • sale 15% off
  • Standard
   10 pages
   English language