Plastics - Determination of Izod impact strength - Amendment 2: Precision data (ISO 180:2000/Amd 2:2013)

2012-10-10 EMA: Draft for // vote received in ISO/CS (see notification of 2012-10-09 in dataservice).
2011-11-03 EMA: Draft for // ENQ received in ISO/CS (see notification of 2011-10-31 in dataservice).
2011-10-27 EMA: ISO decided to launch a second amendment instead of a revision (former ISO ID 52843). WI updated accordingly.

Kunststoffe - Bestimmung der Izod-Schlagzähigkeit - Änderung 2: Angaben zur Präzision (ISO 180:2000/Amd 2:2013)

Plastiques - Détermination de la résistance au choc Izod - Amendement 2: Données de fidélité (ISO 180:2000/Amd 2:2013)

Polimerni materiali - Ugotavljanje udarne žilavosti po Izodu - Dopolnilo 2: Navajanje natančnosti (ISO 180:2000/Amd 2:2013)

1.1 Ta mednarodni standard določa metodo za ugotavljanje udarne žilavosti polimernih materialov po Izodu pod določenimi pogoji. Določeno je več različnih vrst vzorcev in preskusnih konfiguracij. Različni preskusni parametri so določeni glede na vrsto materiala, vrsto preskusnega vzorca in vrsto zareze.
1.2 Metoda se uporablja za preiskovanje vedenja določenih vrst vzorcev pod določenimi udarnimi pogoji in ocenjevanje krhkosti ali žilavosti vzorcev v okviru omejitev preskusnih pogojev.
1.3 Metoda je ustrezna za naslednje vrste materialov:
_ trdi plastomerni materiali za oblikovanje in materiali za ekstrudiranje, vključno s polnjenimi, nepolnjenimi in ojačanimi spojinami; trde plastomerne plošče;
_ trdi termoreaktivni materiali za oblikovanje, vključno s polnjenimi in ojačanimi spojinami; trde termoreaktivne plošče, vključno z laminati;
_ z vlakni ojačani termoreaktivni in plastomerni kompoziti, ki vsebujejo enosmerne ali neenosmerne ojačitve, kot so preproge, tkanine, tkane snopiče, rezane niti, kombinacijske in hibridne ojačitve, snopiči in brušena vlakna in plošče iz predhodno impregniranih materialov;
_ termotropni polimeri iz tekočih kristalov.
1.4 Metoda običajno ni primerna za trde penjene materiale ali strukture tipa »sendvič«, ki vsebujejo penjeni material. Poleg tega se zarezani vzorci običajno ne uporabljajo za kompozite, ojačane z dolgimi vlakni, ali termotropne polimere iz tekočih kristalov.
1.5 Metoda je primerna za uporabo pri vzorcih, ki so oblikovani na želene dimenzije, strojno izdelani iz osrednjega dela standardnega večnamenskega preskusnega vzorca (glej ISO 3167) ali strojno izdelani iz končnih izdelkov ali polizdelkov, kot so oblikovanci, laminati in ekstrudirane ali vlite plošče.
1.6 Metoda določa prednostne dimenzije preskusnih vzorcev. Preskusi, ki se izvajajo na vzorcih drugih velikosti ali z drugačnimi zarezami, ali na vzorcih, ki so pripravljeni pod drugačnimi pogoji, lahko dajo rezultate, ki niso primerljivi. Na rezultate lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so energijska zmogljivost aparata, njegova udarna hitrost in obdelava vzorcev. Če so potrebni primerjalni podatki, je potrebno te dejavnike natančno nadzirati in zabeležiti.
1.7 Metode se ne sme uporabljati kot vir podatkov za izračune v okviru zasnove. Podatke o značilnem vedenju materiala je mogoče pridobiti s preskušanjem pri različnih temperaturah, spreminjanjem premera zareze in/ali debeline ter preskušanjem vzorcev, pripravljenih pri različnih pogojih.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
09-Apr-2013
Withdrawal Date
17-Dec-2019
Technical Committee
Drafting Committee
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
18-Dec-2019

Relations

Buy Standard

Amendment
EN ISO 180:2001/A2:2014
English language
8 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN ISO 180:2001/A2:2014
01-maj-2014
3ROLPHUQLPDWHULDOL8JRWDYOMDQMHXGDUQHåLODYRVWLSR,]RGX'RSROQLOR
1DYDMDQMHQDWDQþQRVWL ,62$PG
Plastics - Determination of Izod impact strength - Amendment 2: Precision data (ISO
180:2000/Amd 2:2013)
Kunststoffe - Bestimmung der Izod-Schlagzähigkeit - Änderung 2: Angaben zur Präzision
(ISO 180:2000/Amd 2:2013)
Plastiques - Détermination de la résistance au choc Izod - Amendement 2: Données de
fidélité (ISO 180:2000/Amd 2:2013)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN ISO 180:2000/A2:2013
ICS:
83.080.01 Polimerni materiali na Plastics in general
splošno
SIST EN ISO 180:2001/A2:2014 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN ISO 180:2001/A2:2014

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN ISO 180:2001/A2:2014


EUROPEAN STANDARD
EN ISO 180:2000/A2

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
April 2013
ICS 83.080.01
English Version
Plastics - Determination of Izod impact strength - Amendment 2:
Precision data (ISO 180:2000/Amd 2:2013)
Plastiques - Détermination de la résistance au choc Izod - Kunststoffe - Bestimmung der Izod-Schlagzähigkeit -
Amendement 2: Données de fidélité (ISO 180:2000/Amd Änderung 2: Angaben zur Präzision (ISO 180:2000/Amd
2:2013) 2:2013)
This amendment A2 modifies the European Standard EN ISO 180:2000; it was approved by CEN on 21 March 2013.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for inclusion of this
amendment into the relevant national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such
national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the
responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the
official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United
Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2013 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. EN ISO 180:2000/A2:2013: E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN ISO 180:2001/A2:2014
EN ISO 180:2000/A2:2013 (E)
Contents Page
Foreword .3
2

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN ISO 180:2001/A2:2014
EN ISO 180:2000/A2:2013 (E)
Foreword
This document (EN ISO 180:2000/A2:2013) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 61 "Plastics"
in collaboration with Technical Committee CEN/TC 249 “Plastics” the secretariat of which is held by NBN.
This Amendment to the European Standard EN ISO 180:2000 shall be given the status of a national standard,
either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by October 2013, and conflicting
national standards shall be withdrawn at the latest by October 2013.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following
countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech
Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece,
Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal,
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.
Endorsement notice
The text of ISO 180:2000/Amd 2:2013 has been approved by CEN as EN ISO 180:2000/A2:2013 without any
modification.
3

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN ISO 180:2001/A2:2014

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST EN ISO 180:2001/A2:2014

INTERNATIONAL ISO
STANDARD 180
Third edition
2000-12-15
AMEND
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.