Plastics - Determination of Izod impact strength (ISO 180:2000)

Migrated from Progress Sheet (TC Comment) (2000-07-10): new Tc forecast in BP Bli 991026

Kunststoffe - Bestimmung der Izod-Schlagzähigkeit (ISO 180:2000)

Diese Internationale Norm gibt ein Verfahren an für die Bestimmung der Izod-Schlagzähigkeit von Kunststoffen unter festgelegten Bedingungen. Eins Anzahl unterschiedlicher Probekörper und Prüfanordnungen werden festgelegt. Es werden Prüfbedingungen festgelegt, die sich je nach dem Werkstoff in dem Probekörper Typ und der Kerbform unterscheiden. Das Prüfverfahren erlaubt das Verhalten festgelegter Probekörper bei den festgelegten Schlagbedingungen zu untersuchen und die Sprödigkeit oder Zähigkeit von Probekörpern innerhalb der Grenzen der Prüfbedingungen festzustellen.

Plastiques - Détermination de la résistance au choc Izod (ISO 180:2000)

Polimerni materiali - Ugotavljanje udarne žilavosti po Izodu (ISO 180:2000)

1.1 Ta mednarodni standard določa metodo za ugotavljanje udarne žilavosti polimernih materialov po Izodu pod določenimi pogoji. Določeno je več različnih vrst vzorcev in preskusnih konfiguracij. Različni preskusni parametri so določeni glede na vrsto materiala, vrsto preskusnega vzorca in vrsto zareze.
1.2 Metoda se uporablja za preiskovanje vedenja določenih vrst vzorcev pod določenimi udarnimi pogoji in ocenjevanje krhkosti ali žilavosti vzorcev v okviru omejitev preskusnih pogojev.
1.3 Metoda je ustrezna za naslednje vrste materialov:
_ trdi plastomerni materiali za oblikovanje in materiali za ekstrudiranje, vključno s polnjenimi, nepolnjenimi in ojačanimi spojinami; trde plastomerne plošče;
_ trdi termoreaktivni materiali za oblikovanje, vključno s polnjenimi in ojačanimi spojinami; trde termoreaktivne plošče, vključno z laminati;
_ z vlakni ojačani termoreaktivni in plastomerni kompoziti, ki vsebujejo enosmerne ali neenosmerne ojačitve, kot so preproge, tkanine, tkane snopiče, rezane niti, kombinacijske in hibridne ojačitve, snopiči in brušena vlakna in plošče iz predhodno impregniranih materialov;
_ termotropni polimeri iz tekočih kristalov.
1.4 Metoda običajno ni primerna za trde penjene materiale ali strukture tipa »sendvič«, ki vsebujejo penjeni material. Poleg tega se zarezani vzorci običajno ne uporabljajo za kompozite, ojačane z dolgimi vlakni, ali termotropne polimere iz tekočih kristalov.
1.5 Metoda je primerna za uporabo pri vzorcih, ki so oblikovani na želene dimenzije, strojno izdelani iz osrednjega dela standardnega večnamenskega preskusnega vzorca (glej ISO 3167) ali strojno izdelani iz končnih izdelkov ali polizdelkov, kot so oblikovanci, laminati in ekstrudirane ali vlite plošče.
1.6 Metoda določa prednostne dimenzije preskusnih vzorcev. Preskusi, ki se izvajajo na vzorcih drugih velikosti ali z drugačnimi zarezami, ali na vzorcih, ki so pripravljeni pod drugačnimi pogoji, lahko dajo rezultate, ki niso primerljivi. Na rezultate lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so energijska zmogljivost aparata, njegova udarna hitrost in obdelava vzorcev. Če so potrebni primerjalni podatki, je potrebno te dejavnike natančno nadzirati in zabeležiti.
1.7 Metode se ne sme uporabljati kot vir podatkov za izračune v okviru zasnove. Podatke o značilnem vedenju materiala je mogoče pridobiti s preskušanjem pri različnih temperaturah, spreminjanjem premera zareze in/ali debeline ter preskušanjem vzorcev, pripravljenih pri različnih pogojih.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
14-Dec-2000
Withdrawal Date
17-Dec-2019
Technical Committee
Drafting Committee
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
18-Dec-2019

Relations

Buy Standard

Standard
EN ISO 180:2001
English language
13 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN ISO 180:2001
01-junij-2001
1DGRPHãþD
SIST EN ISO 180:2000
Polimerni materiali - Ugotavljanje udarne žilavosti po Izodu (ISO 180:2000)
Plastics - Determination of Izod impact strength (ISO 180:2000)
Kunststoffe - Bestimmung der Izod-Schlagzähigkeit (ISO 180:2000)
Plastiques - Détermination de la résistance au choc Izod (ISO 180:2000)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN ISO 180:2000
ICS:
83.080.01 Polimerni materiali na Plastics in general
splošno
SIST EN ISO 180:2001 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN ISO 180:2001

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN ISO 180:2001
EUROPEAN STANDARD
EN ISO 180
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
December 2000
ICS 83.080.01 Supersedes EN ISO 180:1996
English version
Plastics - Determination of Izod impact strength (ISO 180:2000)
Plastiques - Détermination de la résistance au choc Izod Kunststoffe - Bestimmung der Izod-Schlagzähigkeit (ISO
(ISO 180:2000) 180:2000)
This European Standard was approved by CEN on 3 December 2000.
CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European
Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national
standards may be obtained on application to the Management Centre or to any CEN member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Management Centre has the same status as the official
versions.
CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece,
Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
Management Centre: rue de Stassart, 36  B-1050 Brussels
© 2000 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. EN ISO 180:2000 E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN ISO 180:2001
Page 2
EN ISO 180:2000
Foreword
The text of the International Standard ISO 180:2000 has been prepared by Technical Committee
ISO/TC 61 "Plastics" in collaboration with Technical Committee CEN/TC 249 "Plastics" the
secretariat of which is held by IBN.
This European Standard supersedes EN ISO 180:1996
This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an
identical text or by endorsement, at the latest by June 2001, and conflicting national standards shall
be withdrawn at the latest by June 2001.
According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the
following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech
Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg,
Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.
Endorsement notice
The text of the International Standard ISO 180:2000 was approved by CEN as a European Standard
without any modification.
NOTE: Normative references to International Standards are listed in annex ZA (normative).

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN ISO 180:2001
Page 3
EN ISO 180:2000
Annex ZA (normative)
Normative references to international publications
with their relevant European publications
This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the
publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any
of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or
revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including
amendments).
NOTE Where an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod.), the
relevant EN/HD applies.
Publication Year Title EN/HD Year
ISO 291 1997 Plastics - Standard atmospheres for EN ISO 291 1997
conditioning and testing
ISO 294-1 1996 Plastics - Injection moulding of test EN ISO 294-1 1998
specimens of thermoplastic materials -
Part 1: General principles, and
moulding of multipurpose and bar test
specimens
ISO 295 1991 Plastics - Compression moulding of test EN ISO 295 1998
specimens of thermosetting materials
ISO 2818 1994 Plastics - Preparation of test specimens EN ISO 2818 1996
by machining
ISO 3167 1993 Plastics - Multipurpose-test specimens EN ISO 3167 199
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.