Plastics - Thermoplastic covering films for use in agriculture and horticulture

See title

Kunststoffe - Thermoplastische Abdeckfolien für den Einsatz in der Landwirtschaft und im Gartenbau

Plastiques - Films de couverture thermoplastiques pour utilisation en agriculture et horticulture

Polimerni materiali - Prekrivne plastomerne folije za uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu - Zahteve in preskusne metode, pogoji za namestitev, uporabo in odstranjevanje

Ta evropski standard določa zahteve v zvezi z dimenzionalnimi, mehanskimi, optičnimi in toplotnimi lastnostmi plastomernih folij za prekrivanje stalnih ali začasnih rastlinjakov in nizkih tunelov ter zastirk, ki se uporabljajo za pospeševanje rasti in klitje zelenjave, sadja ter cvetja.
Ta evropski standard zajema tudi plosko ležeče prekrivne folije.
Določa razvrstitev za trajnost prekrivnih folij in preskusne metode iz tega standarda.
Ta evropski standard določa tudi preskusne metode za določanje vsebnosti klora in žvepla v folijah, ki so predmet uporabe.
Ta evropski standard se uporablja za plastomerne prekrivne folije za uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu v Evropi z razponom debeline od 20 μm do več kot 250 μm na osnovi polietilenskih in/ali etilenskih kopolimernih materialov naslednjih vrst: atermične folije, termične prosojne folije in termične difuzne folije.
Ta evropski standard določa tudi smernice za namestitev, uporabo in odlaganje prekrivnih folij. Opredeljuje običajno pričakovano življenjsko dobo in pravila za ocenjevanje preostalih možnosti uporabe v primeru poškodbe pred običajnim datumom konca uporabe.
OPOMBA: Ta pravila omogočajo ocenitev preostale vrednosti folij. Te določbe se uporabljajo le za folijo
in njene poškodbe. Morebitne druge težave spadajo na področje strokovnih praks ter splošnih pogojev in določil za prodajo.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
24-Jan-2017
Withdrawal Date
21-Jan-2020
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
22-Jan-2020

Relations

Buy Standard

Standard
EN 13206:2017
English language
52 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Polimerni materiali - Prekrivne plastomerne folije za uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu - Zahteve in preskusne metode, pogoji za namestitev, uporabo in odstranjevanjeKunststoffe - Thermoplastische Abdeckfolien für den Einsatz in der Landwirtschaft und im Gartenbau - Anforderungen und Prüfverfahren, Bedingungen für den Einsatz, die Anwendung und das AblegenPlastiques - Films de couverture thermoplastiques pour utilisation en agriculture et horticulture - Exigences et méthodes d'essai, conditions de mise en œuvre, d'utilisation et de déposePlastics - Thermoplastic covering films for use in agriculture and horticulture - Requirements and test methods, conditions for installation, use and removal83.140.10Filmi in folijeFilms and sheets65.040.30Rastlinjaki in druge napraveGreenhouses and other installationsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 13206:2017SIST EN 13206:2017en,fr,de01-april-2017SIST EN 13206:2017SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 13206:20021DGRPHãþDSIST EN 13206:2017EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 13206
January
t r s y ICS
x wä r v rä u râ
z uä s v rä s r Supersedes EN
s u t r xã t r r sEnglish Version
Plastics æ Thermoplastic covering films for use in agriculture and horticulture Plastiques æ Films de couverture thermoplastiques pour utilisation en agriculture et horticulture
Kunststoffe æ Thermoplastische Abdeckfolien für den Einsatz in der Landwirtschaft und im Gartenbau This European Standard was approved by CEN on
s v November
t r s xä
egulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alterationä Upætoædate lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CENæCENELEC Management Centre or to any CEN memberä
translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CENæCENELEC Management Centre has the same status as the official versionsä
CEN members are the national standards bodies of Austriaá Belgiumá Bulgariaá Croatiaá Cyprusá Czech Republicá Denmarká Estoniaá Finlandá Former Yugoslav Republic of Macedoniaá Franceá Germanyá Greeceá Hungaryá Icelandá Irelandá Italyá Latviaá Lithuaniaá Luxembourgá Maltaá Netherlandsá Norwayá Polandá Portugalá Romaniaá Serbiaá Slovakiaá Sloveniaá Spainá Swedená Switzerlandá Turkey and United Kingdomä
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
CEN-CENELEC Management Centre:
Avenue Marnix 17,
B-1000 Brussels
9
t r s y CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Membersä Refä Noä EN
s u t r xã t r s y ESIST EN 13206:2017EN 13206:2017 (E) 2 Contents Page
European foreword . 4 1 Scope . 5 2 Normative references. 5 3 Terms and definitions . 6 4 Types and use . 7 5 Material . 8 6 Durability . 8 7 Requirements . 9 8 Test methods . 12 9 Film acceptance, storage and handling . 18 10 Designation . 18 11 Marking . 19 12 Instructions for installation, use of covering films .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.