Round and sawn timber - Terminology - Part 8: Terms relating to features of round timber

This part of the standard defines terms relating to features of round timber used in European Standards.

Rund- und Schnittholz - Terminologie - Teil 8: Begriffe zu Merkmalen von Rundholz

Dieser Teil der Norm definiert Benennungen zu Merkmalen von Rundholz, die in Europäischen Normen vorkommen.

Bois ronds et bois sciés - Terminologie - Partie 8: Termes relatifs aux singularités des bois ronds

La présente partie de norme définit les termes relatifs aux singularités des bois ronds utilisés dans les Normes Européennes.

Okrogli in žagani les – Terminologija – 8. del: Izrazi, povezani z značilnostmi okroglega lesa

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
18-Mar-1997
Withdrawal Date
27-Aug-2019
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
28-Aug-2019

Relations

Effective Date
03-Jul-2013

Buy Standard

Standard – translation
EN 844-8:1999
Slovenian language
12 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SIST EN 844-8
SLOVENSKI
prva izdaja
STANDARD
november1999
Okrogli in žagani les - Terminologija - 8. del: Izrazi, povezani z značilnostmi
okroglega lesa (enakovreden EN 844-8:1995)
Round and sawn timber - Terminology - Part 8: Terms relating to features of
round timber
Bois ronds et bois sciés - Terminologie - Partie 8: Termes relatifs aux singularités
des bois ronds
Rund- und Schnittholz - Terminologie - Teil 8: Begriffe zu Merkmalen von
Rundholz
Deskriptorji: dolgi les, hlodi, slovar, videz, (opis podrobnosti) lastnosti, večjezičnost
Referenčna številka
ICS 01.040.79; 79.040 SIST EN 844-8:1999 (sl)
Nadaljevanje na straneh II do III in od 1 do 10
© Standard je založil in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.
Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 844-8 : 1999
UVOD
Standard SIST EN 844-8 Okrogli in žagani les - Terminologija - 8. del: Izrazi povezani z značilnostmi
okroglega lesa, prva izdaja, 1999, ima status slovenskega standarda in je enakovreden evropskemu
standardu EN 844-8, Round and sawn timber - Terminology - Part 8: Terms relating to features of
round timber, first edition, 1997.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 844-8:1999 je pripravil tehnični odbor Evropske organizacije za standardizacijo
CEN/TC 175 Okrogli in žagani les. Slovenski standard SIST EN 844-8:1999 je prevod evropskega
standarda EN 844-8:1997. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je
odločilen izvirni evropski standard v angleškem, francoskem in nemškem jeziku. Slovensko izdajo
standarda je pripravil tehnični odbor USM/TCLES Okrogli in žagani les.
Ta slovenski standard je dne 1999-10-25 odobril direktor USM.
OPOMBE
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN 844-8:1999
to pomeni “slovenski standard”.
- Uvod in nacionalni predgovor nista sestavna dela standarda.
- Slovenski standard SIST EN 844-8 je enakovreden standardu EN 844-8:1997 in je izdan z
dovoljenjem
CEN
rue de Stassart, 36
1050 Bruselj
Belgija
This national document is equivalent to EN 844-8 and it is published with the permission of
CEN
rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles
Belgium
II

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 844-8 : 1999
VSEBINA Stran
Predgovor. 2
1 Namen in področje uporabe. 3
2 Izrazi in definicije. 3
Abecedni seznam slovenskih izrazov . 7
Abecedni seznam francoskih izrazov. 7
Abecedni seznam angleških izrazov. 8
Abecedni seznam nemških izrazov. 9
III

---------------------- Page: 3 ----------------------

EVROPSKI STANDARD
EUROPEAN STANDARD EN 844-8
EUROPÄISCHE NORM marec 1997
NORME EUROPÉENNE
ICS: 01.040.79; 79.040
Deskriptorji: dolgi les, hlodi, slovar, videz, (opis podrobnosti) lastnosti, večjezičnost
Slovenska izdaja
Okrogli in žagani les - Terminologija - 8. del: Izrazi povezani z značilnostmi
okroglega lesa
Round and sawn timber - Bois ronds et bois sciés - Rund- und Schnittholz -
Terminology - Part 8: Terms Terminologie - Partie 8: Termes Terminologie - Teil 8: Begriffe zu
relating to features of round relatifs aux singularités des bois Merkmalen von Rundholz
timber ronds
Ta evropski standard je dne 1997-02-27 sprejel CEN. Članice CEN morajo izpolnjevati določila
poslovnika CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da mora biti ta standard brez kakršnihkoli
sprememb sprejet kot nacionalni standard.
Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri
osrednjem tajništvu ali članicah CEN.
Ta evropski standard obstaja v treh izvirnih izdajah (nemški, angleški in francoski). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih članice CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri osrednjem tajništvu
CEN, veljajo kot uradne izdaje.
Članice CEN so nacionalne ustanove za standardizacijo Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Francije,
Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije,
Švedske, Švice in Združenega kraljestva.
CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardisation
Europäi
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.