Anaesthetic and respiratory equipment - Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in humans - Technical Corrigendum 1 (ISO 26782:2009/Cor 1:2009)

Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Spirometer zur Messung des zeitbezogenen forcierten Exspirationsvolumens beim Menschen (ISO 26782:2009/Cor.1:2009)

Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire - Spiromètres destinés au mesurage des volumes expiratoires forcés chronométrés chez les humains - Rectificatif technique 1 (ISO 26782:2009/Cor 1:2009)

Anestezijska in dihalna oprema - Merilniki pretoka zraka (spirometri) za merjenje pospešenega volumna izdiha pri ljudeh - Popravek 1 (ISO 26782:2009/Cor 1:2009)

Ta mednarodni standard določa zahteve za SPIROMETRE, ki se uporabljajo za ocenjevanje pljučne funkcije pri ljudeh, ki tehtajo več kot 10 kg. Ta mednarodni standard velja za SPIROMETRE, ki merijo pospešeni volumen izdiha in so del vgrajene naprave za pljučno funkcijo ali pa samostojni pripomoček, ne glede na uporabljeno metodo merjenja. Pripomočki, ki se uporabljajo za neprekinjeno spremljanje BOLNIKOV, so izven območja uporabe tega mednarodnega standarda.

General Information

Status
Published
Publication Date
14-Nov-2009
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
15-Nov-2009
Completion Date
15-Nov-2009

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN ISO 26782:2009/AC:2010
English language
4 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Anestezijska in dihalna oprema - Merilniki pretoka zraka (spirometri) za merjenje pospešenega volumna izdiha pri ljudeh - Popravek 1 (ISO 26782:2009/Cor 1:2009)Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Spirometer zur Messung des zeitbezogenen forcierten Exspirationsvolumens beim Menschen (ISO 26782:2009/Cor.1:2009)Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire - Spiromètres destinés au mesurage des volumes expiratoires forcés chronométrés chez les humains - Rectificatif technique 1 (ISO 26782:2009/Cor 1:2009)Anaesthetic and respiratory equipment - Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in humans - Technical Corrigendum 1 (ISO 26782:2009/Cor 1:2009)11.040.10Anestezijska, respiratorna in reanimacijska opremaAnaesthetic, respiratory and reanimation equipmentICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN ISO 26782:2009/AC:2009SIST EN ISO 26782:2009/AC:2010en01-marec-2010SIST EN ISO 26782:2009/AC:2010SLOVENSKI
STANDARDSIST EN ISO 26782:2009/AC:2010EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN ISO 26782:2009/AC
November 2009
Novembre 2009
November 2009 ICS 11.040.10 English version Version Française Deutsche Fassung
Anaesthetic and respiratory equipment - Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in humans - Technical Corrigendum 1 (ISO 26782:2009/Cor 1:2009)
Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire - Spiromètres destinés au mesurage des volumes expiratoires forcés chronométrés chez les humains - Rectificatif technique 1 (ISO 26782:2009/Cor 1:2009)
Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Spirometer zur Messung des zeitbezogenen forcierten Exspirationsvolumens beim Menschen (ISO 26782:2009/Cor 1:2009) This corrigendum becomes effective on 15 November 2009 for incorporation in the three official language versions of the EN.
Ce corrigendum prendra effet le 15 novembre 2009 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.
Die Berichtigung tritt am 15.November 2009 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COM
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.