Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions - Method by analysis of evolved carbon dioxide - Part 1: General method (ISO 14855-1:2005/Cor 1:2009)

TC - CEN version of an EN ISO parallel publication.

Bestimmung der vollständigen aeroben Bioabbaubarkeit von Kunststoff-Materialien unter den Bedingungen kontrollierter Kompostierung — Verfahren mittels Analyse des freigesetzten Kohlenstoffdioxides — Teil 1: Allgemeines Verfahren (ISO 14855-1:2005/Cor 1:2009)

Évaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques dans des conditions contrôlées de compostage - Méthode par analyse du dioxyde de carbone libéré - Partie 1: Méthode générale (ISO 14855-1:2005/Cor 1:2009)

Določanje končne aerobne biorazgradljivosti in razkroja polimernih materialov pod nadzorovanimi pogoji kompostiranja - Metoda z analizo sproščenega ogljikovega dioksida - 1. del: Splošna metoda (ISO 14855-1:2005/Cor 1:2009)

Ta del ISO 14855 določa metodo za določanje končne aerobne biorazgradljivosti in razkroja polimernih materialov na osnovi organskih spojin pod nadzorovanimi pogoji kompostiranja z merjenjem količine sproščenega ogljikovega dioksida in stopnje razpada plastike na koncu preskusa. Ta metoda je namenjena posnemanju značilnih aerobnih pogojev kompostiranja organske frakcije trdnih mešanih komunalnih odpadkov  Preskusni material se izpostavi vcepku, pridobljenemu iz komposta. Kompostiranje poteka v okolju, v katerem se natančno spremlja in nadzoruje temperatura, zračenje in vlažnost. Preskusna metoda je zasnovana tako, da poda odstotek pretvorbe ogljika v preskusnem materialu v sproščeni ogljikov dioksid in hitrost pretvorbe. Podklavzuli 8.6 in 8.7 določata različico metode, ki uporablja mineralno ležišče (vermikulit), nacepljeno s termofilnimi mikroorganizmi, pridobljenimi iz komposta v specifični aktivacijski fazi namesto iz zrelega komposta. Ta različica je zasnovana tako, da poda odstotek ogljika v preskusni snovi, ki se pretvori v ogljikov dioksid, in hitrost pretvorbe. Pogoji, opisani v tem delu standarda ISO 14855, ne ustrezajo vedno optimalnim pogojem, pri katerih pride do maksimalne stopnje biorazgradnje.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
24-Nov-2009
Withdrawal Date
30-Nov-2012
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
01-Dec-2012
Completion Date
01-Dec-2012

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN ISO 14855-1:2007/AC:2010
English language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Bestimmung der vollständigen aeroben Bioabbaubarkeit von Kunststoff-Materialien unter den Bedingungen kontrollierter Kompostierung — Verfahren mittels Analyse des freigesetzten Kohlenstoffdioxides — Teil 1: Allgemeines Verfahren (ISO 14855-1:2005/Cor 1:2009)Évaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques dans des conditions contrôlées de compostage - Méthode par analyse du dioxyde de carbone libéré - Partie 1: Méthode générale (ISO 14855-1:2005/Cor 1:2009)Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions - Method by analysis of evolved carbon dioxide - Part 1: General method (ISO 14855-1:2005/Cor 1:2009)83.080.01Polimerni materiali na splošnoPlastics in general13.030.99Drugi standardi v zvezi z odpadkiOther standards related to wastesICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN ISO 14855-1:2007/AC:2009SIST EN ISO 14855-1:2007/AC:2010en,fr01-januar-2010SIST EN ISO 14855-1:2007/AC:2010SLOVENSKI
STANDARDSIST EN ISO 14855-1:2007/AC:2010EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN ISO 14855-1:2007/AC
November 2009
Novembre 2009
November 2009 ICS 83.080.01 English version Version Française Deutsche Fassung
Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions - Method by analysis of evolved carbon dioxide - Part 1: General method (ISO 14855-1:2005/Cor 1:2009)
Évaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques dans des conditions contrôlées de compostage - Méthode par analyse du dioxyde de carbone libéré - Partie 1: Méthode générale (ISO 14855-1:2005/Cor 1:2009)
Bestimmung der vollständigen aeroben Bioabbaubarkeit von Kunststoff-Materialien unter den Bedingungen kontrollierter Kompostierung - Verfahren mittels Analyse des freigesetzten Kohlenstoffdioxides -Teil 1: Allgemeines Verfahren (ISO 14855-1:2005/Cor 1:2009) This corrigendum becomes effective on 25 November 2009 for incorporation in the three official language versions of the EN.
Ce corrigendum prendra effet le 25 novembre 2009 pour
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.