Explosive atmospheres - Part 29-2: Gas detectors - Selection, installation, use and maintenance of detectors for flammable gases and oxygen

NEW! IEC 60079-29-2:2015 is available as IEC Standards+ 60079-29-2:2015 which contains the International Standard and its Redline version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition. IEC 60079-29-2:2015 gives guidance on, and recommended practice for, the selection, installation, safe use and maintenance of electrically operated Group II equipment intended for use in industrial and commercial safety applications and Group I equipment in underground coal mines for the detection and measurement of flammable gases complying with the requirements of IEC 60079-29-1 or IEC 60079-29-4. This second edition cancels and replaces the first edition published in 2007. This edition constitutes a technical revision. Please refer to the Foreword of the document for a listing of the changes from the previous edition. Keywords: gas detectors, flammable gases, vapours

Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-2: Gasmessgeräte - Auswahl, Installation, Einsatz und Wartung von Geräten für die Messung von brennbaren Gasen und Sauerstoff

Atmosphères explosives - Partie 29-2: Détecteurs de gaz – Sélection, installation, utilisation et maintenance des détecteurs de gaz inflammables et d’oxygène

IEC 60079-29-2:2015 donne des lignes directrices et des recommandations pratiques pour la sélection, l’installation, l’utilisation en toute sécurité et la maintenance des matériels électriques de groupe II destinés à une utilisation dans des applications de sécurité sur des sites industriels et commerciaux, et des matériels de groupe I utilisés dans les mines de charbon souterraines pour la détection et le mesurage des gaz inflammables conformément aux exigences de l'IEC 60079-29-1 ou de l'IEC 60079-29-4. La présente version bilingue (2017-12) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 2015-03. Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2007. Cette édition constitue une révision technique. Cette édition inclut les modifications majeures suivantes par rapport à l'édition précédente: 1) Ajout du Groupe 1 au Domaine d’application 2) Ajout de la Détection de gaz à chemin ouvert 3) Ajout d’applications spécifiques 4) Améliorations apportées aux systèmes d’échantillonnage Mots-clés: détecteurs de gaz, gaz inflammables, vapeurs

Eksplozivne atmosfere - 29-2. del: Javljalniki plina - Izbira, vgradnja, uporaba in vzdrževanje detektorjev za gorljive pline in kisik (IEC 60079-29-2:2015)

Ta del standarda IEC 60079-29 podaja smernice in priporočeno prakso za izbiro, namestitev, varno uporabo in vzdrževanje električno upravljane opreme skupine II, namenjene varnostni uporabi v industrijske in komercialne namene, in opreme skupine I v podzemnih premogovnikih za zaznavanje in merjenje gorljivih plinov, ki ustreza zahtevam standarda IEC 60079-29-1 ali IEC 60079-29-4.
Ta standard se uporablja za merjenje kisika za namene inertizacije v okoljih, kjer se zaščita pred eksplozijami zagotavlja z izključevanjem kisika namesto z merjenjem prisotnih gorljivih plinov ali hlapov. Uporablja se tudi za merjenje kisika pri inertizaciji izčrpanih območij v podzemnem premogovniku.
Ta standard je zbirka praktičnega znanja za pomoč uporabniku in se uporablja za opremo, instrumente in sisteme, ki kažejo na prisotnost gorljive ali potencialno eksplozivne mešanice plina ali hlapov z zrakom z uporabo električnega signala iz senzorjev plina, ki izvede meritve za odbiranje, aktivira vidni ali zvočni prednastavljeni alarm ali drugo napravo ali izvede kombinacijo obojega.
Taka oprema se lahko uporablja za zmanjševanje tveganja, kjer obstaja možnost, da je ogroženo človeško življenje ali lastnina predvsem zaradi nabiranja gorljive mešanice zraka in plina, in sicer tako, da opozarja na možno nevarnost. Uporablja se lahko tudi za sprožanje določenih varnostnih preventivnih ukrepov (npr. zaustavitev obrata, evakuacijo, sprožanje gasilnih postopkov).
Ta standard se uporablja za fiksne naprave in prevozno opremo. Uporablja se tudi za varno rabo prenosne opreme. Ker veliko moderne opreme te vrste vključuje tudi zaznavanje pomanjkanja kisika in/ali določene detektorje strupenega plina, so podane tudi dodatne smernice, ki pokrivajo te teme. Za potrebe tega standarda, razen kjer je izrecno drugače določeno, gorljivi
plini vključujejo tudi gorljive hlape. Ta standard ne zajema meglic zaradi trenutno uporabljeni tehnik merjenja,
Ta standard velja za opremo skupine II (tj. oprema, namenjena varnostni uporabi v industrijske in komercialne namene na območjih, ki so razvrščena v skladu s standardom IEC 60079-10-1) in opremo skupine I.
Za potrebe tega standarda oprema vključuje
a) fiksno opremo vključno z opremo, nameščeno na vozila;
b) prevozno opremo in
c) portable equipment.
Ta standard ne pokriva, vendar lahko nudi koristne informacije v zvezi z:
a) opremo, namenjeno izključno zaznavanju negorljivih strupenih plinov;
b) laboratorijsko ali znanstveno opremo, namenjeno izključno analizi ali merjenju;
c) opremo, namenjeno izključno nadzoru procesov;
d) opremo, namenjeno obdelavi in izdelavi eksplozivov;
e) opremo, namenjeno zaznavanju eksplozivne atmosfere, ki je posledica prahu ali meglic v zraku.

General Information

Status
Published
Publication Date
07-May-2015
Withdrawal Date
19-Apr-2018
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
08-May-2015
Completion Date
08-May-2015

Relations

Buy Standard

Standard
EN 60079-29-2:2015
English language
116 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60079-29-2:2015
01-september-2015
Eksplozivne atmosfere - 29-2. del: Javljalniki plina - Izbira, vgradnja, uporaba in
vzdrževanje detektorjev za gorljive pline in kisik (IEC 60079-29-2:2015)
Explosive atmospheres - Part 29-2: Gas detectors - Selection, installation, use and
maintenance of detectors for flammable gases and oxygen (IEC 60079-29-2:2015)
Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-2: Gasmessgeräte - Auswahl, Installation,
Einsatz und Wartung von Geräten für die Messung von brennbaren Gasen und
Sauerstoff (IEC 60079-29-2:2015)
$WPRVSKqUHVH[SORVLYHV3DUWLH'pWHFWHXUVGHJD]6pOHFWLRQLQVWDOODWLRQ
XWLOLVDWLRQHWPDLQWHQDQFHGHVGpWHFWHXUVGHJD]LQIODPPDEOHVHWG
R[\JqQH
,(&
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60079-29-2:2015
ICS:
13.320 Alarmni in opozorilni sistemi Alarm and warning systems
29.260.20 (OHNWULþQLDSDUDWL]D Electrical apparatus for
HNVSOR]LYQDR]UDþMD explosive atmospheres
SIST EN 60079-29-2:2015 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 60079-29-2:2015

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 60079-29-2:2015


EUROPEAN STANDARD EN 60079-29-2

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
May 2015
ICS 29.260.20 Supersedes EN 60079-29-2:2007
English Version
Explosive atmospheres - Part 29-2: Gas detectors - Selection,
installation, use and maintenance of detectors for flammable
gases and oxygen
(IEC 60079-29-2:2015)
Atmosphères explosives - Partie 29-2: Détecteurs de gaz - Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-2: Gasmessgeräte -
Sélection, installation, utilisation et maintenance des Auswahl, Installation, Einsatz und Wartung von Geräten für
détecteurs de gaz inflammables et d'oxygène die Messung von brennbaren Gasen und Sauerstoff
(IEC 60079-29-2:2015) (IEC 60079-29-2:2015)
This European Standard was approved by CENELEC on 2015-04-20. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2015 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN 60079-29-2:2015 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 60079-29-2:2015
EN 60079-29-2:2015 - 2 -
Foreword
The text of document 31/1169/FDIS, future edition 2 of IEC 60079-29-2, prepared by IEC TC 31,
Equipment for explosive atmospheres, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and approved
by CENELEC as EN 60079-29-2:2015.

The following dates are fixed:

(dop) 2016-01-20
• latest date by which the document has to be
implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
• latest date by which the national (dow) 2018-04-20
standards conflicting with the
document have to be withdrawn

This document supersedes EN 60079-29-2:2007.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such patent
rights.
Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 60079-29-2:2015 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:
IEC 60079-14 NOTE Harmonized as EN 60079-14.
IEC 60079-20-1 NOTE Harmonized as EN 60079-20-1.
IEC 61326-1 NOTE Harmonized as EN 61326-1.
IEC 60079-29-3 NOTE Harmonized as EN 60079-29-3.

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 60079-29-2:2015
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.