Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises

Corrigendum of TC origin : modification of the superseding note

Industrielle Kommunikationsnetze - Installation von Kommunikationsnetzen in Industrieanlagen

Réseaux de communication industriels - Installation de réseaux de communication dans des locaux industriels

Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljih

Ta mednarodni standard opredeljuje osnovne zahteve za inštalacijo medijev za komunikacijska omrežja v industrijskih okoljih ter znotraj avtomatiziranih otokov industrijskih lokacij in med njimi. Ta standard vključuje uravnoteženo kablovje iz optičnih vlaken. Prva tako vključuje kabelsko infrastrukturo za brezžične medije, vendar ne samih brezžičnih medijev. Dodatne medije obravnava skupina standardov IEC 61784-5. Ta standard je spremljevalni standard h komunikacijskim omrežjem industrijskih avtomatiziranih otokov in posebej h komunikacijskim omrežjem, opredeljenim v skupinah standardov IEC 61158 in IEC 61784. Poleg tega ta standard obravnava: • inštalacijo generičnega telekomunikacijskega kablovja za industrijska okolja, kot je določeno v ISO/IEC 24702; • povezavo med generičnim telekomunikacijskim kablovjem, določenim v ISO/IEC 24702, in posebnim komunikacijskim kablovjem avtomatiziranega otoka, kjer avtomatiziran izhod (AO) nadomešča telekomunikacijski izhod (TO) iz ISO/IEC 24702. Ta standard nudi smernice za urejanje kritičnih vidikov industrijskih avtomatiziranih področij (varnost in okoljske vidike, kot so motnje zaradi mehanskih vplivov, tekočine, delcev, podnebja, kemikalij in elektromagnetizma). Ta standard ne priznava postopkov distribucije energije prek uravnoteženih kabelskih sistemov Ethernet, ki niso opredeljeni v IEEE 802.3 in v IEEE 802.3at. Ta standard obravnava vloge načrtovalca, monterja, preverjevalca, osebja za opravljanje prevzemnih preskusov, administrativnega osebja in osebja za vzdrževanje ter opredeljuje ustrezne odgovornosti in/ali podaja vodilo.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
15-May-2014
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
25-Oct-2021
Completion Date
25-Oct-2021

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 61918:2014/AC:2014
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljihIndustrielle Kommunikationsnetze - Installation von Kommunikationsnetzen in IndustrieanlagenRéseaux de communication industriels - Installation de réseaux de communication dans des locaux industrielsIndustrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises35.110OmreževanjeNetworking25.040.40Merjenje in krmiljenje industrijskih postopkovIndustrial process measurement and controlICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 61918:2013/AC:2014SIST EN 61918:2014/AC:2014en,fr,de01-oktober-2014SIST EN 61918:2014/AC:2014SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 61918:2014/AC:2014

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.