Consumer audio/video equipment - Digital interface - Part 8: Transmission of ITU-R BT.601 style digital video data

2014-04-03: Publication allocated to tnaqvi@cencenelec.eu

Audio/Video-Geräte der Unterhaltungselektronik - Digitale Schnittstelle - Teil 8: Übertragung von digitalen Videodaten im Format ITU-R BT.601

Matériel audio/vidéo grand public - Interface numérique - Partie 8: Transmission de données vidéo numériques selon le modèle de l'UIT-R BT.601

Porabniška avdio/video oprema - Digitalni vmesnik - 8. del: Prenos digitalnih video podatkov v obliki ITU-R BT.601 (IEC 61883-8:2008/A1:2014)

Ta del standarda IEC 61883 določa protokol za prenos nestisnjenih ali stisnjenih video podatkov v formatu 4:2:2 v priporočeni obliki ITU-R BT.601 (vključno s končnicami, združljivimi s to obliko zapisa, za višje in nižje ločljivosti drugih običajnih ločljivosti videa) preko visoko zmogljivega serijskega vodila, kot je določeno s standardom IEEE Std 1394-1995 in spremenjeno s standardoma IEEE Std 1394a-2000 in IEEE Std 1394b-2002 (skupaj IEEE 1394). Oblike zapisa podatkov za ovijanje video podatkov so združljive s tistimi, ki so določene s standardom IEC 61883-1. Povezani zvočni podatki, če obstajajo, naj bi bili v zapisu, določenem s standardom IEC 61883-6. Standard IEC 61883 ne podpira mnogih običajnih oblik video zapisa, kot so npr. MPEG-4, Windows Media Format (WMF) in oblika, ki jo uporabljajo aplikacije avtomobilskih navigacijskih sistemov. Podpora za vse ali večino teh oblik zapisa v napravah za upodabljanje bi zahtevala uporabo več video kodekov. To je nepotrebno breme, ki se mu je mogoče izogniti, če izvorna naprava pretvarja v obliko ITU-R BT.601 4:2:2, in če je potrebno, podatke stisne s kodekom, ki ga podpirajo vse ciljne naprave. Dodatna prednost je združevanje informacij, prikazanih na zaslonu, z video podatki pred prenosom v napravo za upodabljanje. Ker se oblika ITU-R BT.601 4:2:2 pogosto uporablja kot notranja oblika sodobne AV-opreme, ta specifikacija dovoljuje neposredno integracijo standarda IEEE 1394 v te naprave in omogoča trgom, katerih uporabniški scenariji zajemajo posamezne video vire, da oddajo enemu ali več video zaslonom, kot so:
– Video komunikatorji za zabavno elektroniko ali DVD-video, ki ga upodablja več domačih zaslonov;
– avtomobilska navigacija in zabava; in
– zabava na letalih med letom.
Zaradi medobratovalnosti in povezane zapletenosti izvedbe je nujno, da specifikacije zagotavljajo naslednje:
– seznam kodekov za stiskanje, ki ga nadzira panožno združenje 1394 TA; in
– najmanj sklic na en kodek za stiskanje videa.

General Information

Status
Published
Publication Date
24-Apr-2014
Current Stage
6060 - Document made available
Due Date
25-Apr-2014
Completion Date
25-Apr-2014

RELATIONS

Buy Standard

Amendment
EN 61883-8:2009/A1:2014 - BARVE na PDF-strani 7
English language
6 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 61883-8:2009/A1:2014
01-september-2014

Porabniška avdio/video oprema - Digitalni vmesnik - 8. del: Prenos digitalnih video

podatkov v obliki ITU-R BT.601 (IEC 61883-8:2008/A1:2014)

Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 8: Transmission of ITU-R

BT.601 style digital video data (IEC 61883-8:2008/A1:2014)

Audio/Video-Geräte der Unterhaltungselektronik - Digitale Schnittstelle - Teil 8:

Übertragung von digitalen Videodaten im Format ITU-R BT.601

Matériel audio/vidéo grand public - Interface numérique -- Partie 8: Transmission de

données vidéo numériques selon le modèle de l'UIT-R BT.601
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61883-8:2009/A1:2014
ICS:
33.160.40 Video sistemi Video systems
35.200 Vmesniška in povezovalna Interface and interconnection
oprema equipment
SIST EN 61883-8:2009/A1:2014 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 61883-8:2009/A1:2014
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 61883-8:2009/A1:2014
EUROPEAN STANDARD
EN 61883-8/A1
NORME EUROPÉENNE
April 2014
EUROPÄISCHE NORM
ICS 33.160.40
English version
Consumer audio/video equipment -
Digital interface -
Part 8: Transmission of ITU-R BT.601 style digital video data
(IEC 61883-8:2008/A1:2014)
Matériel audio/vidéo grand public - Audio/Video-Geräte der
Interface numérique - Unterhaltungselektronik -
Partie 8: Transmission de données vidéo Digitale Schnittstelle -
numériques selon le modèle de l'UIT-R Teil 8: Übertragung von digitalen
BT.601 Videodaten im Format ITU-R BT.601
(CEI 61883-8:2008/A1:2014) (IEC 61883-8:2008/A1:2014)

This amendment A1 modifies the European Standard EN 61883-8:2009; it was approved by CENELEC on 2014-

03-21. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate

the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on

application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language

made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the

CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,

the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany,

Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland,

Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels

© 2014 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.

Ref. No. EN 61883-8:2009/A1:2014 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 61883-8:2009/A1:2014
EN 61883-8:2009/A1:2014 - 2 -
Foreword

The text of document 100/2051/CDV, future IEC 61883-8:2009/A1, prepared by Technical Area 4

"Digital system interfaces and protocols" of IEC/TC 100 "Audio, video and multimedia systems and

equipment" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as

EN 61883-8:2009/A1:2014.
The following dates are fixed:
(dop) 2014-12-21
• latest date by which the document has to be
implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
(dow) 2017-03-21
• latest date by which the national
standards conflicting with the
document have to be withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying a

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.