Fuel cell technologies - Part 3-100: Stationary fuel cell power systems - Safety

IEC 62282-3-100:2012(E) is applicable to stationary fuel cell power systems intended for indoor and outdoor commercial, industrial and residential use in non-hazardous (unclassified) areas. It contemplates all significant hazards, hazardous situations and events, with the exception of those associated with environmental compatibility (installation conditions), relevant to fuel cell power systems, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer.

Brennstoffzellentechnologien - Teil 3-100: Stationäre Brennstoffzellen-Energiesysteme - Sicherheit

Technologies des piles à combustible - Partie 3-100: Systèmes à piles à combustible stationnaires - Sécurité

L'IEC 62282-3-100:2012 s'applique aux systèmes à piles à combustibles stationnaires destinés à un usage à l'intérieur et à l'extérieur, commercial, industriel ou d'habitation, dans des zones non dangereuses (non classées). Elle traite de tous les dangers importants, situations et évènements dangereux, à l'exception de ceux associés à la compatibilité environnementale (conditions d'installation), relatifs aux systèmes à piles à combustible, lorsqu'ils sont utilisés comme prévu et selon les conditions prévues par le fabricant.

Tehnologije gorivnih celic - 3-100. del: Nepremični elektroenergetski sistemi z gorivnimi celicami - Varnost

Ta del standarda IEC 62282 se uporablja za nepremične, samostojne elektroenergetske sisteme z gorivnimi celicami ali elektroenergetske sisteme z gorivnimi celicami, ki so izdelani iz tovarniško sestavljenih paketov integriranih sistemov, ki proizvajajo električno energijo z elektrokemičnimi reakcijami. Ta standard se uporablja za sisteme – ki so namenjeni za električno povezavo z glavnim električnim omrežjem, neposredno ali prek prenosnega stikala, ali s samostojnim sistemom za distribucijo električne energije; – ki so namenjeni za dobavo enosmernega ali izmeničnega toka; – s sposobnostjo pridobivanja koristne toplote ali brez nje; – ki so namenjeni za delovanje na naslednje vrste vhodnega goriva: a) zemeljski plin in drugi plini, bogati z metanom, ki izhajajo iz obnovljivih virov (biomase) ali virov fosilnega goriva, na primer deponijski plin, plin gnilišča, premogovniški plin; b) goriva, ki izhajajo iz rafiniranja nafte, na primer dizel, bencin, kerozin, utekočinjeni naftni plini, kot sta propan in butan; c) alkoholi, estri, etri, aldehidi, ketoni, tekočine na podlagi postopka Fischer-Tropsch in druge primerne organske spojine, bogate z vodikom, ki izhajajo iz obnovljivih virov (biomase) ali virov fosilnega goriva, na primer metanol, etanol, dimetil eter, biodizel; d) vodik, plinaste mešanice, ki vsebujejo vodikov plin, na primer sintetični plin, mestni plin. Ta standard ne zajema: – elektroenergetskih sistemov z mikro gorivnimi celicami; – premičnih elektroenergetskih sistemov z gorivnimi celicami; – elektroenergetskih pogonskih sistemov z gorivnimi celicami. Ta standard se uporablja za nepremične elektroenergetske sisteme z gorivnimi celicami, ki so namenjeni za notranjo in zunanjo komercialno, industrijsko in zasebno uporabo na nenevarnih (nerazvrščenih) območjih. Ta standard obravnava vsa večja tveganja, nevarne razmere in dogodke, razen tistih, ki so povezani z okoljsko združljivostjo (pogoji namestitve), v zvezi z elektroenergetskimi sistemi z gorivnimi celicami, ki se uporabljajo v skladu z namenom in pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec. Ta standard obravnava pogoje, ki lahko na eni strani povzročijo nevarnost za ljudi, na drugi strani pa lahko pomenijo nevarnost poškodb zunaj sistema z gorivnimi celicami. Ta standard ne vključuje zaščite pred poškodbami notranjosti sistema z gorivnimi celicami, če te ne pomenijo nevarnosti zunaj tega sistema. Zahteve iz tega standarda niso namenjene omejevanju inovacij. Goriva, materiale, načrtovanja ali zgradbe, ki niso posebej obravnavani v tem standardu, je treba ovrednotiti glede na njihovo sposobnost zagotavljanja ravni varnosti in delovanja, enakovredne ravnem iz tega standarda.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
14-May-2012
Withdrawal Date
10-Apr-2023
Technical Committee
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
11-Apr-2023
Due Date
04-May-2023
Completion Date
11-Apr-2023

Relations

Buy Standard

Standard
EN 62282-3-100:2012
English language
81 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 62282-3-100:2012
01-julij-2012
7HKQRORJLMHJRULYQLKFHOLFGHO1HSUHPLþQLHOHNWURHQHUJHWVNLVLVWHPL]
JRULYQLPLFHOLFDPL9DUQRVW
Fuel cell technologies - Part 3-100: Stationary fuel cell power systems - Safety
Brennstoffzellentechnologien - Teil 3-100: Stationäre Brennstoffzellen-Energiesysteme -
Sicherheit
Technologies des piles à combustible - Partie 3-100: Systèmes à piles à combustible
stationnaires - Sécurité
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 62282-3-100:2012
ICS:
27.070 Gorilne celice Fuel cells
SIST EN 62282-3-100:2012 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 62282-3-100:2012

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 62282-3-100:2012

EUROPEAN STANDARD
EN 62282-3-100

NORME EUROPÉENNE
April 2012
EUROPÄISCHE NORM

ICS 27.070 Supersedes EN 62282-3-1:2007


English version


Fuel cell technologies -
Part 3-100: Stationary fuel cell power systems -
Safety
(IEC 62282-3-100:2012)


Technologies des piles à combustible -  Brennstoffzellentechnologien -
Partie 3-100: Systèmes à piles à Teil 3-100: Stationäre Brennstoffzellen-
combustible stationnaires - Energiesysteme -
Sécurité Sicherheit
(CEI 62282-3-100:2012) (IEC 62282-3-100:2012)

This European Standard was approved by CENELEC on 2012-03-22. CENELEC members are bound to comply
with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard
the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other
language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified
to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia,
Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels


© 2012 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 62282-3-100:2012 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 62282-3-100:2012
EN 62282-3-100:2012 - 2 -
Foreword
The text of document (105/371/FDIS), future edition 1 of IEC 62282-3-100, prepared by IEC/TC 105 "Fuel
cell technologies" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as
EN 62282-3-100:2012.

The following dates are fixed:
(dop) 2012-12-22
• latest date by which the document has
to be implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
(dow) 2015-03-22
• latest date by which the national
standards conflicting with the
document have to be withdrawn

This document supersedes EN 62282-3-1:2007.
EN 62282-3-100:2012 includes the following significant technical changes with respect to EN 62282-3-
1:2007:
a) general reorganization of the safety requirements;
b) major changes for addressing electrical safety requirements for internal components;
c) clarifications for numerous requirements and tests, particularly the pressure leakage and strength tests;
d) expanded wind tests;
e) additional tests for condensate discharge and ventilation leakage.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such patent
rights.

This standard covers the Principle Elements of the Safety Objectives for Electrical Equipment Designed
for Use within Certain Voltage Limits (LVD - 2006/95/EC).
Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 62282-3-100:2012 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:
IEC 60079-20-1 NOTE  Harmonized as EN 60079-20-1.
IEC 60812 NOTE  Harmonized as EN 60812.
IEC 61025 NOTE  Harmonized as EN 61025.
IEC 61511-1 NOTE  Harmonized as EN 61511-1.

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 62282-3-100:2012
- 3 - EN 62282-3-100:2012
Annex ZA
(normative)

Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are
indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated
references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

NOTE  When an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD
applies.

Publication Year Title EN/HD Year

IEC 60079-0 - Explosive atmospheres - - -
Part 0: Equipment - General requirements


IEC 60079-2 - Explosive atmospheres - EN 60079-2 -
Part 2: Equipment protection by pressurized
enclosure "p"


IEC 60079-10 Series Explosive atmospheres - EN 60079-10 Series
Part 10: Classification of areas


IEC 60079-29-1 - Explosive atmospheres - EN 60079-29-1 -
Part 29-1: Gas detectors - Performance
requirements of detectors for flammable
gases


IEC 60079-30-1 - Explosive atmospheres - EN 60079-30-1 -
Part 30-1: Electrical resistance trace heating -
General and testing requirements


IEC 60204-1 - Safety of machinery - Electrical equipment of EN 60204-1 -
machines -
Part 1: General requirements


IEC 60335-1 (mod) 2010 Household and similar electrical appliances - EN 60335-1 2012
+ corr. July 2010 Safety -
+ corr. April 2011 Part 1: General requirements


IEC 60335-2-51 - Household and similar electrical appliances - EN 60335-2-51 -
Safety -
Part 2-51: Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and
service water installations


IEC 60417 Data- Graphical symbols for use on equipment - -
base


IEC 60529 1989 Degrees of protection provided by enclosures EN 60529 1991
(IP Code) + corr. May 1993


IEC 60730-1 - Automatic electrical controls for household EN 60730-1 -
and similar use -
Part 1: General requirements


IEC 60730-2-5 - Automatic electrical controls for household EN 60730-2-5 -
and similar use -
Part 2-5: Particular requirements for automatic
electrical burner control systems


IEC 60730-2-6 - Automatic electrical controls for household EN 60730-2-6 -
and similar use -
Part 2-6: Particular requirements for automatic
electrical pressure sensing controls including
mechanical requirements

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN 62282-3-100:2012
EN 62282-3-100:2012 - 4 -
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 60730-2-9 - Automatic electrical controls for household EN 60730-2-9 -
and similar use -
Part 2-9: Particular requirements for
temperature sensing controls


IEC 60950-1 - Information technology equipment - Safety - EN 60950-1 -
Part 1: General requirements


IEC 61000-3-2 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-3-2 -
Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current
emissions (equipment input current <= 16 A
per phase)


IEC 61000-3-3 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-3-3 -
Part 3-3: Limits - Limitation of voltage
changes, voltage fluctuations and flicker in
public low-voltage supply systems, for
equipment with rated current <= 16 A per
phase and not subject to conditional
connection


IEC/TS 61000-3-4 - Electromagnetic compatibility (EMC) - - -
Part 3-4: Limits - Limitation of emission of
harmonic currents in low-voltage power supply
systems for equipment with rated current
greater than 16 A


IEC/TS 61000-3-5 - Electromagnetic compatibility (EMC) - - -
Part 3-5: Limits - Limitation of voltage
fluctuations and flicker in low-voltage power
supply systems for equipment with rated
current greater than 75 A


IEC 61000-3-11 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-3-11 -
Part 3-11: Limits - Limitation of voltage
changes, voltage fluctuations and flicker in
public low-voltage supply systems -
Equipment with rated current <= 75 A and
subject to conditional connection


IEC 61000-6-1 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-6-1 -
Part 6-1: Generic standards - Immunity for
residential, commercial and light-industrial
environments


IEC 61000-6-2 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-6-2 -
Part 6-2: Generic standards - Immunity for
industrial environments


IEC 61000-6-3 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-6-3 -
Part 6-3: Generic standards - Emission
standard for residential, commercial and light-
industrial environments


IEC 61000-6-4 - Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-6-4 -
Part 6-4: Generic standards - Emission
standard for industrial environments


IEC 61508 Series Functional safety of EN 61508 Series
electrical/electronic/programmable electronic
safety-related systems


IEC 62040-1 - Uninterruptible Power Systems (UPS) - EN 62040-1 -
Part 1: General and safety requirements for
UPS

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST EN 62282-3-100:2012
- 5 - EN 62282-3-100:2012
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 62061 - Safety of machinery - Functional safety of EN 62061 -
safety-related electrical, electronic and
programmable electronic control systems


IEC/TS 62282-1 - Fuel cell technologies - - -
Part 1: Terminology


IEC 62282-3-200 - Fuel cell technologies - EN 62282-3-200 -
Part 3-200: Stationary fuel cell power
systems - Performance test methods


ISO 3864-2 - Graphical symbols - Safety colours and safety - -
signs -
Part 2: Design principles for product safety
labels


ISO 4413 - Hydraulic fluid power - General rules relating EN ISO 4413 -
to systems


ISO 4414 - Pneumatic fluid power - General rules relating EN ISO 4414 -
to systems


ISO 5388 - Stationary air compressors - Safety rules and - -
code of practice


ISO 7000 - Graphical symbols for use on equipment - - -
Index and synopsis


ISO 10439 - Petroleum, chemical and gas service EN ISO 10439 -
industries - Centrifugal compressors


ISO 10440-1 - Petroleum and natural gas industries - Rotary- EN ISO 10440-1 -
type positive- displacement compressors -
Part 1: Process compressors (oil-free)


ISO 10440-2 - Petroleum and natural gas industries - Rotary- EN ISO 10440-2 -
type positive-displacement compressors -
Part 2: Packaged air compressors (oil-free)


ISO 10442 - Petroleum, chemical and gas service EN ISO 10442 -
industries - Packaged, integrally geared
centrifugal air compressors


ISO 12499 - Industrial fans - Mechanical safety of fans - EN ISO 12499 -
Guarding


ISO 13631 - Petroleum and natural gas industries - EN ISO 13631 -
Packaged reciprocating gas compressors


ISO 13707 - Petroleum and natural gas industries - - -
Reciprocating compressors


ISO 13709 - Centrifugal pumps for petroleum, EN ISO 13709 -
petrochemical and natural gas industries


ISO 13849-1 - Safety of machinery - Safety-related parts of EN ISO 13849-1 -
control systems -
Part 1: General principles for design


ISO 13850 - Safety of machinery - Emergency stop - EN ISO 13850 -
Principles for design


ISO 14847 - Rotary positive displacement pumps - EN ISO 14847 -
Technical requirements


ISO 15649 - Petroleum and natural gas industries - Piping - -


ISO 16111 - Transportable gas storage devices - Hydrogen - -
absorbed in reversible metal hydride

---------------------- Page: 7 ----------------------

SIST EN 62282-3-100:2012
EN 62282-3-100:2012 - 6 -
Publication Year Title EN/HD Year
ISO 23550 - Safety and control devices for gas burners - -
and gas-burning appliances - General
requirements


ISO 23551-1 - Safety and control devices for gas burners - -
and gas-burning appliances - Particular
requirements -
Part 1: Automatic valves


ISO 23553-1 - Safety and control devices for oil burners and EN ISO 23553-1 -
oil-burning appliances - Particular
requirements -
Part 1: Shut-off devices for oil burners


ISO 26142 - Hydrogen detection apparatus - Stationary - -
applications

---------------------- Page: 8 ----------------------

SIST EN 62282-3-100:2012IEC 62282-3-100

®


Edition 1.0 2012-02
INTERNATIONALSTANDARDFuel cell technologies –

Part 3-100: Stationary fuel cell power systems – Safety


INTERNATIONAL

ELECTROTECHNICAL

COMMISSION

PRICE CODE
XB


ICS 27.070 ISBN 978-2-88912-908-9  Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.


® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission

---------------------- Page: 9 ----------------------

SIST EN 62282-3-100:2012
– 2 – 62282-3-100 © IEC:2012(E)
CONTENTS
FOREWORD . 5
INTRODUCTION . 7
1 Scope . 9
2 Normative references . 10
3 Terms and definitions . 12
4 Safety requirements and protective measures . 17
4.1 General safety strategy . 17
4.2 Physical environment and operating conditions . 18
4.2.1 General . 18
4.2.2 Electrical power input . 18
4.2.3 Physical environment . 18
4.2.4 Fuel input . 18
4.2.5 Water input . 18
4.2.6 Vibration, shock and bump . 19
4.2.7 Handling, transportation, and storage . 19
4.2.8 System purging . 19
4.3 Selection of materials . 19
4.4 General requirements . 20
4.5 Pressure equipment and piping . 22
4.5.1 Pressure equipment. 22
4.5.2 Piping systems . 22
4.5.3 Flue gas venting . 23
4.5.4 Gas-conveying parts . 24
4.6 Protection against fire or explosion hazards . 24
4.6.1 Prevention against fire and explosion hazards in fuel cell power
systems provided with cabinets . 24
4.6.2 Prevention of fire and explosion hazards in burners . 26
4.6.3 Prevention of fire and explosion hazards in catalytic fuel oxidation
systems (catalytic burners) . 28
4.7 Electrical safety . 29
4.8 Electromagnetic compatibility (EMC) . 29
4.9 Control systems and protective components . 29
4.9.1 General requirements . 29
4.9.2 Control systems . 29
4.9.3 Protective components . 32
4.10 Pneumatic and hydraulic powered equipment . 33
4.11 Valves . 33
4.11.1 Shut-off valves . 33
4.11.2 Fuel valves . 33
4.12 Rotating equipment . 34
4.12.1 General requirements . 34
4.12.2 Compressors . 34
4.12.3 Pumps . 34
4.13 Cabinets . 35
4.14 Thermal insulating materials . 35
4.15 Utilities . 36
4.15.1 General requirements . 36

---------------------- Page: 10 ----------------------

SIST EN 62282-3-100:2012
62282-3-100 © IEC:2012(E) – 3 –
4.15.2 Water supply . 36
4.15.3 Fuel gas supply . 36
4.15.4 Electrical connections . 36
4.16 Installation and maintenance . 38
4.16.1 Installation . 38
4.16.2 Maintenance . 38
5 Type tests . 38
5.1 General requirements . 38
5.1.1 Operating parameters for tests . 39
5.2 Test fuels . 40
5.3 Basic test arrangements . 41
5.4 Leakage tests . 41
5.4.1 General . 41
5.4.2 Pneumatic leakage tests . 41
5.4.3 Hydrostatic leakage tests. 43
5.5 Strength tests . 44
5.5.1 General . 44
5.5.2 Pneumatic strength tests . 44
5.5.3 Hydrostatic strength test . 45
5.6 Normal operation type test . 46
5.7 Electrical overload test . 46
5.8 Shutdown parameters. 46
5.9 Burner operating characteristics tests . 46
5.9.1 General . 46
5.9.2 General testing . 46
5.9.3 Limit testing . 47
5.10 Automatic control of burners and catalytic oxidation reactors. 47
5.10.1 General . 47
5.10.2 Automatic ignition control burners . 47
5.10.3 Automated control of catalytic oxidation reactors . 50
5.11 Exhaust gas temperature test . 50
5.12 Surface and component temperatures . 50
5.13 Wind tests . 51
5.13.1 General . 51
5.13.2 Wind source calibration procedure for winds directed perpendicular
to the wall . 51
5.13.3 Verification of operation of outdoor fuel cell power systems under
wind conditions . 52
5.13.4 Verification of operation of indoor fuel cell power systems vented
horizontally through an outside wall . 53
5.13.5 Carbon monoxide (CO) and flammable gas components emissions
under wind – Indoor units . 55
5.13.6 Carbon monoxide (CO) and flammable gas components emissions
under wind – Outdoor units . 55
5.14 Rain test. 56
5.15 Emissions . 56
5.15.1 General . 56
5.15.2 Carbon monoxide (CO) and flammable gas emissions . 56
5.15.3 Normal conditions . 57
5.16 Blocked condensate line test . 57

---------------------- Page: 11 ----------------------

SIST EN 62282-3-100:2012
– 4 – 62282-3-100 © IEC:2012(E)
5.17 Condensate discharge test . 57
5.18 Electrical safety tests . 58
5.19 EMC test . 58
5.20 Vent system leakage test . 58
5.21 Leakage tests (repeat) . 59
6 Routine tests . 59
7 Marking, labelling and packaging . 60
7.1 General requirements . 60
7.2 Fuel cell power system marking . 60
7.3 Marking of components . 61
7.4 Technical documentation . 61
7.4.1 General . 61
7.4.2 Installation manual . 61
7.4.3 User’s information manual . 62
7.4.4 Operating manual . 65
7.4.5 Maintenance manual . 66
Annex A (informative) Significant hazards, hazardous situations and events dealt with
in this standard . 67
Annex B (informative) Carburization and material compatibility for hydrogen service . 69
Bibliography . 75

Figure 1 – Stationary fuel cell power systems . 7
Figure 2 – Test wall with static pressure ports and vent terminal locations . 52
Figure 3 – Vent test wall . 53
Figure 4 – Piezo ring and details of typical construction . 54
Figure 5 – Safety precautions for odorized gas-fuelled systems . 63
Figure 6 – Safety precautions for odorant-free gas fuelled systems . 64
Figure 7 – Safety precautions for liquid fuelled systems . 64

Table 1 – Allowable surface temperatures rises . 21
a, d, e
Table 2 – Leakage test requirements . 43
a, d
Table 3 – Ultimate strength test requirements . 45
Table 4 – Wind calibration . 52
Table A.1 – Hazardous situations and events . 67

---------------------- Page: 12 ----------------------

SIST EN 62282-3-100:2012
62282-3-100 © IEC:2012(E) – 5 –
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

FUEL CELL TECHNOLOGIES –

Part 3-100: Stationary fuel cell power systems –
Safety

FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees;
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.