Live working - Footwear for electrical protection - Insulating footwear and overboots

TC - Update of EN title; Update of reference in clause 4.4.1; Update of cross-referencing.

Arbeiten unter Spannung - Schuhe für elektrischen Schutz - Isolierende Schuhe und Überschuhe

n/a

Travaux sous tension - Chaussures pour protection électrique - Chaussures et couvre-chaussures isolants

Delo pod napetostjo - Obutev za zaščito pred električnim udarom - Elektroizolacijska obutev in zaščitne gamaše - Popravek AC

Popravek k standardu SIST EN 50321-1:2018.
Ta evropski standard določa zahteve in preskušanje za zaščitno obutev (PPE), ki se uporablja kot elektroizolacijska obutev, in zaščitne gamaše, ki se uporabljajo za delo z deli pod napetostjo na opremi z izmenično napetostjo do 36.000 V ali v njihovi bližini.
Izdelki, zasnovani in izdelani v skladu s tem standardom, prispevajo k varnosti uporabnikov, kadar jih uporabljajo usposobljene osebe v skladu z varnimi metodami dela in navodili za uporabo.
Antistatična in prevodna obutev ter obutev, odporna na udar, ni zajeta v tem standardu.

General Information

Status
Published
Publication Date
11-Sep-2018
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
29-Aug-2018
Due Date
03-Nov-2018
Completion Date
12-Sep-2018

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 50321-1:2018/AC:2018
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Arbeiten unter Spannung - Schuhe für elektrischen Schutz - Isolierende Schuhe und ÜberschuheTravaux sous tension - Chaussures pour protection électrique - Chaussures et couvre-chaussures isolantsLive working - Footwear for electrical protection - Insulating footwear and overboots13.340.50Varovanje nog in stopalLeg and foot protection13.260Protection against electric shock. Live workingICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 50321-1:2018/A
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.