Petroleum products - Liquefied petroleum gases - Commercial mixtures of propane-butane - Fuels for housekeeping and general use - Requirements and test methods

Ta nacionalni standard določa zahtevane lastnosti utekočinjenega naftnega plina – komercialne
mešanice propan-butan in dodatne podatke, ki jih mora zagotoviti proizvajalec. Zahtevane lastnosti se
nanašajo na uporabo proizvoda v gospodinjstvu in splošni uporabi. Ta standard se ne uporablja za
utekočinjeni naftni plin, ki se uporablja kot gorivo za motorna vozila.

Naftni proizvodi - Utekočinjeni naftni plini - Komercialna mešanica propan-butan - Goriva za gospodinjstvo in splošno uporabo - Zahteve in preskusne metode

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
23-Dec-2018
Publication Date
06-Jan-2019
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
24-Dec-2018
Due Date
29-Dec-2018
Completion Date
07-Jan-2019
Ref Project

RELATIONS

Buy Standard

Standard
SIST 1030:2019
Slovenian language
5 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

pilsbkphf
pfpT kjmj
pTAkaAoa
februar ljks
kaftni proizvodi – rtekočinjeni naftni plini – homercialna mešanica
propangbutan – doriva za gospodinjstvo in splošno uporabo –
Zahteve in preskusne metode

metroleum products – iiquefied petroleum gases – Commercial mixtures of propane-butane – cuels for housekeeping and general use – oequirements and test methods

oeferenčna oznaka
fCp qohkpjhmj pfpq kjmj:ljks bslc
kadaljevanje na straneh od l do p

© ljks-jlh plovenski inštitut za standardizacijoh oazmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljenoh

pfpq kjmj : ljks

l kACflkAikf rsla plovenski standard pfpq kjmj bslc, kaftni proizvodi – rtekočinjeni naftni plini – homercialna mešanica propan-butan – doriva za gospodinjstvo in splošno uporabo – Zahteve in preskusne metode, ljks, je izvirni standard in ima status slovenskega nacionalnega standardah qa standard razveljavlja in nadomešča pfpq kjmj:ljklh kACflkAikf mobadlslo

plovenski standard pfpq kjmj:ljks je pripravil tehnični odbor pfpqiqC kAa kaftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodih mrivzem mednarodnega oziroma evropskega standarda trenutno ni mogoč, ker še nista izdelanah ldločitev za izdajo tega standarda je dne kkh oktobra ljkr sprejel pfpqiqC kAa kaftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodih

mobaelakA fZaAgA – pfpq kjmj:ljkl, mlinasti naftni proizvodi – rtekočinjeni naftni plini – ješanica propan-butan – doriva za gospodinjstvo in splošno uporabo – Zahteve in preskusne metode lmljBA

– kacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standardah

pfpq kjmj : ljks m spbBfkA ptran k modročje uporabe hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 4 l Zveza z drugimi standardi hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 4 m aefinicija hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh o mhk ješanica propan-butana hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh o 4 Zahteve hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh o 4hk pplošno hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh o 4hl ssebnost vode hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh o o katančnost in vrednotenje rezultatov preskušanja hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh o p aodatni podatki, ki jih prodajalec priskrbi kupcu hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh o q lznačevanje hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh o r szorčenje hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh o

pfpq kjmj : ljks

4 kaftni proizvodi – rtekočinjeni naftni plini – homercialna mešanica propangbutan – doriva za gospodinjstvo in splošno uporabo – Zahteve in preskusne metode ZaoAspTsbkl fk sAoklpTkl lmlZlofil – rporaba tega nacionalnega standarda vključuje potencialno nevarne snovi, postopke in opremoh qa standard ni namenjen obravnavanju vseh varnostnih problemov v zvezi z njegovo uporaboh rporabnik je odgovoren, da se pred izvajanjem seznani z ustreznimi varnostnimi in zdravstvenimi predpisi, določi uporabnost zakonskih omejitev in vzpostavi ustrezne varnostne in zdravstvene pogojeh k modročje uporabe qa nacionalni standard določa zahtevane lastnosti utekočinjenega naftnega plina – komercialne mešanice propan-butan in dodatne podatke, ki jih mora zagotoviti proizvajalech Zahtevane lastnosti se nanašajo na uporabo proizvoda v gospodinjstvu in splošni uporabih qa standard se ne uporablja za utekočinjeni naftni plin, ki se uporablja kot gorivo za motorna vozilah l Zveza z drugimi standardi Za uporabo tega standarda so nujno potrebni spodaj navedeni dokumentih mri datiranih dokumentih velja samo navedena izdajah mri nedatiranih dokumentih velja najnovejša izdaja dokumenta bvključno z morebitnimi spremembamich

pfpq bk ors:ljjr+Ak:ljkl benc doriva za motorna vozila – rtekočinjeni naftni plin brkmc – Zahteve in preskusne metode pfpq

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.