Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods

Goriva za motorna vozila - Utekočinjeni naftni plin (UNP) - Zahteve in preskusne metode

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
03-Jul-2022
Publication Date
28-Aug-2022
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
07-Jul-2022
Due Date
12-Jul-2022
Completion Date
29-Aug-2022
Ref Project

RELATIONS

Buy Standard

Standard – translation
SIST EN 589:2019+A1:2022/A101:2022 - Za tisk
Slovenian language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Amendment
SIST EN 589:2019+A1:2022/oA101:2022 - Za tisk
Slovenian language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

S L O V E N S K I SIST EN 589:2019+A1:2022/
S T A N D A R D A101
september 2022
Goriva za motorna vozila – Utekočinjeni naftni plin (UNP) –
Zahteve in preskusne metode – Dopolnilo A101
Automotive fuels – LPG – Requirements and test methods
Carburants pour automobiles – GPL – Exigences et méthodes d'essai
Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – Flussigegas – Anforderungen und Prüfverfahren
Referenčna oznaka
ICS 75.160.20 SIST EN 589:2019+A1:2022/A101:2022 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 4

© 2022-09. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 589:2019+A1:2022/A101 : 2022
NACIONALNI UVOD

Dopolnilo SIST EN 589:2019+A1:2022/A101 (sl), Goriva za motorna vozila – Utekočinjeni naftni plin (UNP)

– Zahteve in preskusne metode – Dopolnilo A101, 2022, ima status slovenskega dopolnila k standardu

SIST EN 589:2019+A1:2022.
NACIONALNI PREDGOVOR

Dopolnilo SIST EN 589:2019+A1:2022/A101:2022 je pripravil tehnični odbor SIST/TC NAD Naftni proizvodi,

maziva in sorodni proizvodi.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 14. aprila 2022 sprejel SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva

in sorodni proizvodi.
ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

SIST EN 589:2019+A1:2022 Goriva za motorna vozila – Utekočinjeni naftni plin (UNP) –

Zahteve in preskusne metode
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 589:2019+A1:2022/A101 : 2022
Dopolnilo A101
1 Vzorčenje

Vzorčenje mora potekati po postopku, opisanem v SIST EN ISO 4275, in/ali skladno z zahtevami

nacionalnega standarda ali regulative za vzorčenje utekočinjenega naftnega plina, če te obstajajo.

Zaradi občutljivosti nekaterih preskusnih metod, navedenih v standardu SIST EN 589:2019+A1:2022, je

treba posebno pozornost posvetiti ustreznosti preskusnih posod, vključenih v preskusne metode po tem

standardu.

POMEMBNO: Zelo je pomembno, da se pri vzorčenju v popolnosti sledi predpisanemu postopku,

da se preprečijo izgube zaradi izhlapevanja.

Da se zagotovi reprezentativnost vzorca, je pred izvedbo vzorčenja treba iz točilne pipe predhodno

iztočiti ali pretočiti vsaj 20 litrov goriva.
2 Poimenovanje goriva

Za utekočinjeni naftni plin (UNP) po standardu SIST EN 589:2019+A1:2022 je dovoljena uporaba

naslednjega naziva:
‒ utekočinjeni naftni plin (UNP) SIST EN 589.
Za namen označevanja je dovoljena tudi uporaba naslednjih nazivov:
‒ AVTOPLIN, AVTOPLIN UNP EN 589.
3 Označevanje goriva – identifikacijska oznaka

Skladno s standardom SIST EN 16942 se plinasta goriva po tem standardu označujejo z enotno

identifikacijsko oznako za ut
...

S L O V E N S K I SIST EN 589:2019+A1:2022/
S T A N D A R D oA101
junij 2022
Goriva za motorna vozila – Utekočinjeni naftni plin (UNP) –
Zahteve in preskusne metode – Dopolnilo A101
Automotive fuels – LPG – Requirements and test methods
Carburants pour automobiles – GPL – Exigences et méthodes d'essai
Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – Flussigegas – Anforderungen und Prüfverfahren
Referenčna oznaka
ICS 75.160.20 SIST EN 589:2019+A1:2022/oA101:2022 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 4

© 2022-06. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 589:2019+A1:2022/oA101 : 2022
NACIONALNI UVOD

Dopolnilo SIST EN 589:2019+A1:2022/A101 (sl), Goriva za motorna vozila – Utekočinjeni naftni plin (UNP)

– Zahteve in preskusne metode – Dopolnilo A101, 2022, ima status slovenskega dopolnila k standardu

SIST EN 589:2019+A1:2022.
NACIONALNI PREDGOVOR

Dopolnilo SIST EN 589:2019+A1:2022/A101:2022 je pripravil tehnični odbor SIST/TC NAD Naftni proizvodi,

maziva in sorodni proizvodi.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 14. aprila 2022 sprejel SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva

in sorodni proizvodi.
ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

SIST EN 589:2019+A1:2022 Goriva za motorna vozila – Utekočinjeni naftni plin (UNP) –

Zahteve in preskusne metode
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 589:2019+A1:2022/oA101 : 2022
Dopolnilo A101
1 Vzorčenje

Vzorčenje mora potekati po postopku, opisanem v SIST EN ISO 4275, in/ali skladno z zahtevami

nacionalnega standarda ali regulative za vzorčenje utekočinjenega naftnega plina, če te obstajajo.

Zaradi občutljivosti nekaterih preskusnih metod, navedenih v standardu SIST EN 589:2019+A1:2022, je

treba posebno pozornost posvetiti ustreznosti preskusnih posod, vključenih v preskusne metode po tem

standardu.

POMEMBNO: Zelo je pomembno, da se pri vzorčenju v popolnosti sledi predpisanemu postopku,

da se preprečijo izgube zaradi izhlapevanja.

Da se zagotovi reprezentativnost vzorca, je pred izvedbo vzorčenja treba iz točilne pipe predhodno

iztočiti ali pretočiti vsaj 20 litrov goriva.
2 Poimenovanje goriva

Za utekočinjeni naftni plin (UNP) po standardu SIST EN 589:2019+A1:2022 je dovoljena uporaba

naslednjega naziva:
‒ utekočinjeni naftni plin (UNP) SIST EN 589.
Za namen označevanja je dovoljena tudi uporaba naslednjih nazivov:
‒ AVTOPLIN, AVTOPLIN UNP EN 589.
3 Označevanje goriva – identifikacijska oznaka

Skladno s standardom SIST EN 16942 se plinasta goriva po tem standardu označujejo z enotno

identifikacijsko oznako za ute
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.