Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods

Goriva za motorna vozila - Utekočinjeni naftni plin (UNP) - Zahteve in preskusne metode

General Information

Status
Withdrawn
Public Enquiry End Date
03-Jul-2022
Publication Date
28-Aug-2022
Withdrawal Date
04-Jun-2024
Current Stage
9200 - Izvirni SIST/ privzeti tuji dokument - Razveljavitev (Local Project)
Start Date
05-Jun-2024
Due Date
28-Jun-2024
Completion Date
05-Jun-2024
Ref Project

Relations

Buy Standard

Standard – translation
EN 589:2019+A1:2022/A101:2022
Slovenian language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
EN 589:2019+A1:2022/oA101:2022
Slovenian language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

S L O V E N S K I SIST EN 589:2019+A1:2022/
S T A N D A R D A101


september 2022Goriva za motorna vozila – Utekočinjeni naftni plin (UNP) –

Zahteve in preskusne metode – Dopolnilo A101


Automotive fuels – LPG – Requirements and test methods


Carburants pour automobiles – GPL – Exigences et méthodes d'essai


Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – Flussigegas – Anforderungen und PrüfverfahrenReferenčna oznaka
ICS 75.160.20 SIST EN 589:2019+A1:2022/A101:2022 (sl)


Nadaljevanje na straneh od 2 do 4© 2022-09. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 589:2019+A1:2022/A101 : 2022
NACIONALNI UVOD
Dopolnilo SIST EN 589:2019+A1:2022/A101 (sl), Goriva za motorna vozila – Utekočinjeni naftni plin (UNP)
– Zahteve in preskusne metode – Dopolnilo A101, 2022, ima status slovenskega dopolnila k standardu
SIST EN 589:2019+A1:2022.

NACIONALNI PREDGOVOR
Dopolnilo SIST EN 589:2019+A1:2022/A101:2022 je pripravil tehnični odbor SIST/TC NAD Naftni proizvodi,
maziva in sorodni proizvodi.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 14. aprila 2022 sprejel SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva
in sorodni proizvodi.

ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI
SIST EN 589:2019+A1:2022 Goriva za motorna vozila – Utekočinjeni naftni plin (UNP) –
Zahteve in preskusne metode
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.


2

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 589:2019+A1:2022/A101 : 2022

Dopolnilo A1011 Vzorčenje

Vzorčenje mora potekati po postopku, opisanem v SIST EN ISO 4275, in/ali skladno z zahtevami
nacionalnega standarda ali regulative za vzorčenje utekočinjenega naftnega plina, če te obstajajo.

Zaradi občutljivosti nekaterih preskusnih metod, navedenih v standardu SIST EN 589:2019+A1:2022, je
treba posebno pozornost posvetiti ustreznosti preskusnih posod, vključenih v preskusne metode po tem
standardu.

POMEMBNO: Zelo je pomembno, da se pri vzorčenju v popolnosti sledi predpisanemu postopku,
da se preprečijo izgube zaradi izhlapevanja.

Da se zagotovi reprezentativnost vzorca, je pred izvedbo vzorčenja treba iz točilne pipe predhodno
iztočiti ali pretočiti vsaj 20 litrov goriva.

2 Poimenovanje goriva

Za utekočinjeni naftni plin (UNP) po standardu SIST EN 589:2019+A1:2022 je dovoljena uporaba
naslednjega naziva:

‒ utekočinjeni naftni plin (UNP) SIST EN 589.

Za namen označevanja je dovoljena tudi uporaba naslednjih nazivov:

‒ AVTOPLIN, AVTOPLIN UNP EN 589.

3 Označevanje goriva – identifikacijska oznaka

Skladno s standardom SIST EN 16942 se plinasta goriva po tem standardu označujejo z enotno
identifikacijsko oznako za ut
...

S L O V E N S K I SIST EN 589:2019+A1:2022/
S T A N D A R D oA101


junij 2022Goriva za motorna vozila – Utekočinjeni naftni plin (UNP) –

Zahteve in preskusne metode – Dopolnilo A101


Automotive fuels – LPG – Requirements and test methods


Carburants pour automobiles – GPL – Exigences et méthodes d'essai


Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – Flussigegas – Anforderungen und PrüfverfahrenReferenčna oznaka
ICS 75.160.20 SIST EN 589:2019+A1:2022/oA101:2022 (sl)


Nadaljevanje na straneh od 2 do 4© 2022-06. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 589:2019+A1:2022/oA101 : 2022
NACIONALNI UVOD
Dopolnilo SIST EN 589:2019+A1:2022/A101 (sl), Goriva za motorna vozila – Utekočinjeni naftni plin (UNP)
– Zahteve in preskusne metode – Dopolnilo A101, 2022, ima status slovenskega dopolnila k standardu
SIST EN 589:2019+A1:2022.

NACIONALNI PREDGOVOR
Dopolnilo SIST EN 589:2019+A1:2022/A101:2022 je pripravil tehnični odbor SIST/TC NAD Naftni proizvodi,
maziva in sorodni proizvodi.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 14. aprila 2022 sprejel SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva
in sorodni proizvodi.

ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI
SIST EN 589:2019+A1:2022 Goriva za motorna vozila – Utekočinjeni naftni plin (UNP) –
Zahteve in preskusne metode
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.


2

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 589:2019+A1:2022/oA101 : 2022

Dopolnilo A1011 Vzorčenje

Vzorčenje mora potekati po postopku, opisanem v SIST EN ISO 4275, in/ali skladno z zahtevami
nacionalnega standarda ali regulative za vzorčenje utekočinjenega naftnega plina, če te obstajajo.

Zaradi občutljivosti nekaterih preskusnih metod, navedenih v standardu SIST EN 589:2019+A1:2022, je
treba posebno pozornost posvetiti ustreznosti preskusnih posod, vključenih v preskusne metode po tem
standardu.

POMEMBNO: Zelo je pomembno, da se pri vzorčenju v popolnosti sledi predpisanemu postopku,
da se preprečijo izgube zaradi izhlapevanja.

Da se zagotovi reprezentativnost vzorca, je pred izvedbo vzorčenja treba iz točilne pipe predhodno
iztočiti ali pretočiti vsaj 20 litrov goriva.

2 Poimenovanje goriva

Za utekočinjeni naftni plin (UNP) po standardu SIST EN 589:2019+A1:2022 je dovoljena uporaba
naslednjega naziva:

‒ utekočinjeni naftni plin (UNP) SIST EN 589.

Za namen označevanja je dovoljena tudi uporaba naslednjih nazivov:

‒ AVTOPLIN, AVTOPLIN UNP EN 589.

3 Označevanje goriva – identifikacijska oznaka

Skladno s standardom SIST EN 16942 se plinasta goriva po tem standardu označujejo z enotno
identifikacijsko oznako za ute
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.