Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

This standard applies to the classification of degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment with a rated voltage not exceeding 72,5 kV.

Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)

Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) - Dopolnilo A1

Ta standard se uporablja za klasifikacijo stopenj zaščite, ki jo zagotavlja ohišje električne opreme, katere nazivna napetost ne presega 72,5 kV.

General Information

Status
Published
Publication Date
31-May-2000
Current Stage
6100 - Translation of adopted SIST standards (Adopted Project)
Start Date
20-Aug-2019
Due Date
18-Aug-2020
Completion Date
12-Dec-2019

Relations

Buy Standard

Addendum – translation
EN 60529:1997/A1:2000
Slovenian language
8 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Amendment
EN 60529:1997/A1:2000
English language
7 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Amendment
EN 60529:1997/A1:2000
English language
7 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SIST EN 60529:1997/A1

SL O V EN S K I


S T ANDAR D  junij 2000

Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) – Dopolnilo A1

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)


Referenčna oznaka
ICS 29.100.99 SIST EN 60529:1997/A1:2000 (sl)

Nadaljevanje na straneh II do III in od 1 do 6

© 2020-01. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega dokumenta ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 60529:1997/A1 : 2000

NACIONALNI UVOD

Dopolnilo SIST EN 60529:1997/A1 (sl), Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) – Dopolnilo A1,
2000, ima status slovenskega dopolnila in je istovetno evropskemu dopolnilu EN 60529:1991/A1 (en),
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code), 2000.

NACIONALNI PREDGOVOR

Mednarodno dopolnilo IEC 60529:1989/A1:1992 je pripravil tehnični odbor Mednarodne elektrotehniške
komisije IEC/TC 70 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje, potrdil pa tehnični odbor Evropskega
komiteja za standardizacijo v elektrotehniki CLC/SR 70 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje.
Slovensko dopolnilo SIST EN 60529:1997/A1:2000 je prevod evropskega dopolnila EN
60529:1991/A1:2000. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem dopolnilu je odločilno
izvirno evropsko dopolnilo v angleškem jeziku. Slovensko izdajo dopolnila je potrdil Strokovni svet SIST
za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij.

Odločitev za privzem tega standarda je v juniju 2000 sprejel Strokovni svet SIST za področja
elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij.

ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo.
SIST IEC 60050-195:2001 Mednarodni elektrotehniški slovar – Poglavje 195: Ozemljitev in zaščita
pred električnim udarom (in pri njem)
IEC 60050-826:1982 Mednarodni elektrotehniški slovar – 826. del: Električne inštalacije
SIST HD 384.2 S1:2000 Mednarodni elektrotehniški slovar – 826. poglavje: Električne inštalacije
zgradb
SIST EN 60068-1:2001 Okoljsko preskušanje – 1. del: Splošno in navodila
SIST EN 60068-2-68:2001 Okoljsko preskušanje – 2. del: Preskusi – Preskus L: prah in pesek
SIST EN 60071-2:2001 Koordinacija izolacije – 2. del: Vodilo za uporabo

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA

– privzem dopolnila EN 60529:1991/A1:2000

OPOMBE

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz "evropski standard" ali "mednarodni standard",
v SIST EN 60529:1997/A1:2000 to pomeni "slovenski standard".

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.


II

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 60529:1997/A1 : 2000


– Ta nacionalni dokument je istoveten EN 60529:1991/A1:2000 in je objavljen z dovoljenjem

CENELEC
Centralni sekretariat
rue de Stassart 35
B-1050 Bruselj

This national document is identical with EN 60529:1991/A1:2000 and is published with the
permission of

CENELEC
Central Secretariat
rue de Stassart 35
B-1050 Brussels


III

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 60529:1997/A1 : 2000(prazna stran)IV

---------------------- Page: 4 ----------------------
EVROPSKI STANDARD             EN 60529/A1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
  februar 2000
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.260, 29.020


Slovenska izdaja

Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) – Dopolnilo A1
(IEC 60529:1989/A1:1999)

Degrees of protection provided Degrés de protection procurés Schutzarten durch Gehäuse
by enclosures (IP Code) par les enveloppes (Code IP) (IP-Code)
(IEC 60529:1989/A1:1999) (CEI 60529:1989/A1:1999) (IEC 60529:1989/A1:1999)To dopolnilo A1 spreminja evropski standard EN 60529:1991 in ga je CENELEC sprejel 1. januarja
2000. Člani CENELEC morajo izpolnjevati notranje predpise CEN/CENELEC, ki določajo pogoje, pod
katerimi dobi ta evropski standard status nacionalnega standarda.

Najnovejši seznami teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki se na zahtevo lahko dobijo
pri Centralnem sekretariatu ali kateremkoli članu CENELEC.

To dopolnilo obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih jezikih, ki jih
člani CENELEC na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter priglasijo pri Centralnem sekretariatu,
imajo enak status kot uradne izdaje.

Člani CENELEC so nacionalni elektrotehniški komiteji Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske,
Finske, Francije, Grčije, Islandije, Irske, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške,
Portugalske, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.
CENELEC
Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki
European Committee for Electrotechnical Standardisation
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Centralni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Bruselj


© 2000 CENELEC Lastnice avtorskih pravic so države članice CENELEC Ref. oznaka EN 60529:1991/A1:2000 E

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 60529:1997/A1 : 2000

Evropski predgovor

Besedilo dokumenta 70/91/FDIS, prihodnjega dopolnila 1 k IEC 60529, ki ga je pripravil IEC/TC 70
"Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje", je bil predložen IEC-CENELEC v
...

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60529:1997/A1:2000
01-junij-2000
Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) - Dopolnilo A1
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60529:1991/A1:2000
ICS:
29.100.99 Drugi sestavni deli za Other components for
električne naprave electrical equipment
SIST EN 60529:1997/A1:2000 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 60529:1997/A1:2000

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 60529:1997/A1:2000

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 60529:1997/A1:2000

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 60529:1997/A1:2000

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 60529:1997/A1:2000

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 60529:1997/A1:2000
NORME CEI
INTERNATIONALE IEC
60529
INTERNATIONAL
1989
STANDARD
AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1
1999-11
Amendement 1
Degrés de protection procurés par les enveloppes
(Code IP)
Amendment 1
Degrees of protection provided by enclosures
(IP Code)
 IEC 1999 Droits de reproduction réservés  Copyright - all rights reserved
International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http://www.iec.ch
CODE PRIX
Commission Electrotechnique Internationale
D
PRICE CODE
International Electrotechnical Commission
Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 60529:1997/A1:2000
60529 Amend. 1  IEC:1999 – 3 –
FOREWORD
This amendment has been prepared by IEC technical committee 70: Degrees of protection
provided by enclosures.
The text of this amendment is based on the following documents:
FDIS Report on voting
70/91/FDIS 70/92/RVD
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on
voting indicated in the above table.
___________
Page 7
Modify the title of clause 1 as follows:
1 Scope and object
Delete the title of clause 2 "Object"
Add, on page 9, at the end of the fifth paragraph of item d), the following:
". to be protected".
Page 9
Add the following new clause 2:
2 Normative references
The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent
amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to
agreem
...

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60529:1997/A1:2000
01-junij-2000
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) - Amendment A1
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60529:1991/A1:2000
ICS:
29.100.99 'UXJLVHVWDYQLGHOL]D Other components for
HOHNWULþQHQDSUDYH electrical equipment
SIST EN 60529:1997/A1:2000 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 60529:1997/A1:2000

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 60529:1997/A1:2000

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 60529:1997/A1:2000

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 60529:1997/A1:2000

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN 60529:1997/A1:2000

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST EN 60529:1997/A1:2000
NORME CEI
INTERNATIONALE IEC
60529
INTERNATIONAL
1989
STANDARD
AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1
1999-11
Amendement 1
Degrés de protection procurés par les enveloppes
(Code IP)
Amendment 1
Degrees of protection provided by enclosures
(IP Code)
 IEC 1999 Droits de reproduction réservés  Copyright - all rights reserved
International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http://www.iec.ch
CODE PRIX
Commission Electrotechnique Internationale
D
PRICE CODE
International Electrotechnical Commission
Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

---------------------- Page: 7 ----------------------

SIST EN 60529:1997/A1:2000
60529 Amend. 1  IEC:1999 – 3 –
FOREWORD
This amendment has been prepared by IEC technical committee 70: Degrees of protection
provided by enclosures.
The text of this amendment is based on the following documents:
FDIS Report on voting
70/91/FDIS 70/92/RVD
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on
voting indicated in the above table.
___________
Page 7
Modify the title of clause 1 as follows:
1 Scope and object
Delete the title of clause 2 "Object"
Add, on page 9, at the end of the fifth paragraph of item d), the following:
". to be protected".
Page 9
Add the following new clause 2:
2 Normative references
The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent
amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.