Railway applications - Supply voltages of traction systems

This European Standard specifies the main characteristics of the supply voltages of traction systems, such as traction fixed installations, including auxiliary devices fed by the contact line, and rolling stock, for use in the following applications : - railways; - guided mass transport systems such as tramways, elevated and underground railways mountain railways, and trolleybus systems; - material transportation systems. This European Standard does not apply to - mine traction systems in underground mines, - cranes, transportable platforms and similar transportation equipment on rails, temporary structures (e.g. exhibition structures) in so far as these are not supplied directly or via transformers from the contact line system and are not endangered by the traction power supply system, - suspended cable cars, - funicular railways.

Bahnanwendungen - Speisespannungen von Bahnnetzen

Applications ferroviaires - Tensions d'alimentation des réseaux de traction

Železniške naprave - Napajalne napetosti sistemov električne vleke

Ta evropski standard določa glavne značilnosti napajalnih napetosti sistemov električne vleke, npr. nepremičnih naprav za vleko, vključno s pomožnimi napravami, ki se napajajo prek kontaktnega vodnika, in železniških vozil, za: – železnice; – vodene sisteme javnega prevoza, kot so tramvaji, dvignjene in podzemne železnice, gorske železnice in trolejbusni sistemi; – sisteme za prevoz materiala. Ta evropski standard se ne uporablja za – vlečne sisteme za podzemne rudnike, – žerjave, prestavljive ploščadi in podobno prevozno opremo na tirih, začasne konstrukcije (npr. razstavne konstrukcije), pod pogojem, da se ne napajajo neposredno ali prek transformatorjev iz sistema kontaktnega vodnika ter jih ne ogroža vlečni napajalni sistem, – obešene nihalne žičnice, – tirne vzpenjače.

General Information

Status
Published
Publication Date
04-Feb-2013
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
29-Jan-2013
Due Date
05-Apr-2013
Completion Date
05-Feb-2013

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 50163:2005/AC:2013
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.HBahnanwendungen - Speisespannungen von BahnnetzenApplications ferroviaires - Tensions d'alimentation des réseaux de tractionRailway applications - Supply voltages of traction systems29.280Electric traction equipmentICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 50163:2004/AC:2013SIST EN 50163:2005/AC:2013en,fr,de01-marec-2013SIST EN 50163:2005/AC:2013SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 50163:2005/AC:2013EN 50163:2004/AC:2013
Corrigendum to EN 50163:2004 Engli
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.