Agricultural machinery - Safety - Part 10: Rotary tedders and rakes (ISO 4254-10:2009)

TC - Editorial modifications to the Foreword of the EN ISO text.

Landmaschinen - Sicherheit - Teil 10: Kreiselzetter und Schwader (ISO 4254-10:2009)

Matériel agricole - Sécurité - Partie 10: Faneuses et andaineuses rotatives (ISO 4254-10:2009)

Kmetijski stroji - Varnost - 10. del: Vrtavkasti obračalniki in zgrabljalniki (ISO 4254-10:2009)

Ta del ISO 4254, ki se uporablja skupaj z ISO 4254-1, opredeljuje varnostne zahteve in njihovo preverjanje za načrtovanje in izgradnjo vrtavkastih obračalnikov, vrtavkastih zgrabljalnikov in vrtavkastih obračalnikov -zgrabljalnikov, vključno z vrtavkastimi bobnastimi zgrabljalniki, ki jih uporablja zgolj ena oseba (upravljavec), in ki imajo enega ali več gnanih rotorjev, pritrjenih, pol pritrjenih, vlečenih ali samognanih. Poleg tega določa vrste podatkov glede varnih delovnih postopkov (vključno s preostalimi tveganji), ki jih mora zagotoviti proizvajalec. Ta del ISO 4254 se ne uporablja za: a) stroje s po tleh vlečenimi zobci ali po tleh vlečenimi kolesi z zobci (npr. zgrabljalniki za sončnice); b) zgrabljalnike z vzporednimi drogovi; c) zgrabljalniki verižnega tipa ali tipa tekočega jermena; d) obračalniki in zgrabljalniki, ki jih nadzira pešec; e) stroji, opremljeni z napravo za dvigovanje. Kadar se zahteve tega dela ISO 4254 razlikujejo od zahtev, navedenih v ISO 4254-1, imajo zahteve tega dela ISO 4254 prednost pred zahtevami ISO 4254-1 za stroje, ki so bili načrtovani in zgrajeni v skladu z določbami tega dela ISO 4254. Ta del ISO 4254, skupaj z ISO 4254-1, obravnava vse velike nevarnosti, nevarna stanja in dogodke v zvezi z vrtavkastimi obračalniki, vrtavkastimi zgrabljalniki in vrtavkastimi obračalniki - zgrabljalniki pri uporabi v skladu z namembnostjo in pod pogoji napačne uporabe, ki jih razumno predvidi proizvajalec (glej klavzulo 4), razen nevarnosti, ki izhajajo iz: - okolja, ki ni hrup; - elektromagnetne združljivosti; - vibracije; - prevračanja glede zaščite upravljavca na voznikovem mestu samognanega stroja; gibljive dele za prenos električne energije, razen zahtev glede moči za ščitnike in pregrade; varnost in zanesljivost nadzornega sistema.

General Information

Status
Published
Publication Date
26-Oct-2010
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
27-Oct-2010
Completion Date
27-Oct-2010

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN ISO 4254-10:2010/AC:2011
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Landmaschinen - Sicherheit - Teil 10: Kreiselzetter und Schwader (ISO 4254-10:2009)Matériel agricole - Sécurité - Partie 10: Faneuses et andaineuses rotatives (ISO 4254-10:2009)Agricultural machinery - Safety - Part 10: Rotary tedders and rakes (ISO 4254-10:2009)65.060.50Oprema za spravilo pridelkovHarvesting equipmentICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN ISO 4254-10:2009/AC:2010SIST EN ISO 4254-10:2010/AC:2011en,fr01-maj-2011SIST EN ISO 4254-10:2010/AC:2011SLOVENSKI
STANDARDSIST EN ISO 4254-10:2010/AC:2011EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN ISO 4254-10:2009/AC
October 2010
Octobre 2010
Oktober 2010 ICS 65.060.50 English version Version Française Deutsche Fassung
Agricultural machinery - Safety - Part 10: Rotary tedders and rakes (ISO 4254-10:2009)
Matériel agricole - Sécurité - Partie 10: Faneuses et andaineuses rotatives (ISO 4254-10:2009)
Landmaschinen - Sicherheit - Teil 10: Kreiselzetter und Schwader (ISO 4254-10:2009) This corrigendum becomes effective on 27 October 2010 for incorporation in the three official language versions of the EN.
Ce corrigendum prendra effet le 27 octobre 2010 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.
Die Berichtigung tritt am 2
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.