High-pressure water jet machines - Safety requirements - Part 2: Hoses, hose lines and connectors

TC - Correction of 6.1.1, last sentence - Mechanical engineering

Hochdruckwasserstrahlmaschinen - Sicherheitstechnische Anforderungen - Teil 2: Schläuche, Schlauchleitungen und Verbindungselemente

Machines à jet d'eau à haute pression - Prescriptions de sécurité - Partie 2: Tuyaux flexibles, lignes de tuyauteries flexibles et éléments de raccordement

Visokotlačni stroji z vodnim curkom - Varnostne zahteve - 2. del: Cevi, cevne napeljave in cevni priključki

Ta evropski standard velja za cevi, cevne napeljave in cevne priključke za uporabo z visokotlačnimi stroji z vodnimi curkom v področju uporabe EN 1829-1.
Ta evropski standard obravnava vse velike nevarnosti, nevarne situacije in primere v zvezi z opremo, ki jih obravnava, kadar se uporabljajo, kot predvideno, in pod pogoji napačne uporabe, ki jih razumno predvidi proizvajalec (glej klavzulo 4).
Ta evropski standard obravnava varnostne zahteve za zmanjšanje velikih nevarnosti, ki lahko nastanejo zaradi sestave, delovanja in servisiranja cevi, cevne napeljave in cevnih priključkov za uporabo pri visokotlačnih strojih z vodnim curkom (glej klavzulo 5).
OPOMBA: Ta evropski standard ne zajema zaščit proti puščanju, ker niso del cevne napeljave.
Nevarnost opeklin zaradi vroče tekočine ali zaradi draženja/gorenja katerih koli dodatnih kemikalij ni zajeta v tem evropskem standardu.
Ta evropski standard se ne uporablja za cevi, cevne napeljave in njihove dodatke, ki so bili proizvedeni pred datumom, ko je bil objavljen kot EN.
OPOMBA: Za proizvode podobne uporabe, ki so zunaj področja uporabe tega evropskega standarda in za katere ni na voljo nobenega drugega dokumenta, se lahko uporabijo ustrezne klavzule tega evropskega standarda.

General Information

Status
Published
Publication Date
08-Feb-2011
Technical Committee
Drafting Committee
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
09-Feb-2011
Completion Date
09-Feb-2011

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 1829-2:2008/AC:2011
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Hochdruckwasserstrahlmaschinen - Sicherheitstechnische Anforderungen - Teil 2: Schläuche, Schlauchleitungen und VerbindungselementeMachines à jet d'eau à haute pression - Prescriptions de sécurité - Partie 2: Tuyaux flexibles, lignes de tuyauteries flexibles et éléments de raccordementHigh-pressure water jet machines - Safety requirements - Part 2: Hoses, hose lines and connectors97.080Aparati za nego talFloor treatment appliancesICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 1829-2:2008/AC:2011SIST EN 1829-2:2008/AC:2011en,fr,de01-maj-2011SIST EN 1829-2:2008/AC:2011SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 1829-2:2008/AC:2011EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 1829-2:2008/AC
February 2011
Février 2011
Februar 2011 ICS 97.080 English version Version Française Deutsche Fassung
High-pressure water jet machines - Safety requirements - Part 2: Hoses, hose lines and connectors
Machines à jet d'eau à haute pression - Prescriptions de sécurité - Partie 2: Tuyaux flexibles, lignes de tuyauteries flexibles et éléments de raccordement
Hochdruckwasserstrahlmaschinen - Sicherheitstechnische Anforderungen - Teil 2: Schläuche, Schlauchleitungen und Verbindungselemente This corrigendum becomes effecti
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.