Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique - Technical Corrigendum 1 (ISO 4833-2:2013/Cor 1:2014)

ISO corrigendum

Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für die Zählung von Mikroorganismen - Teil 2: Koloniezählung bei 30 °C mittels Oberflächenverfahren - Berichtigung 1 (ISO 4833-2:2013/Cor 1:2014)

Microbiologie de la chaîne alimentaire - Méthode horizontale pour le dénombrement des micro-organismes - Partie 2: Comptage des colonies à 30 degrés C par la technique d'ensemencement en surface - Rectificatif technique 1 (ISO 4833-2:2013/Cor 1:2014)

Mikrobiologija v prehranski verigi - Horizontalna metoda za ugotavljanje števila mikroorganizmov - 2. del: Štetje kolonij pri 30 °C s tehniko nasajanja na površino - Tehnični popravek 1 (ISO 4833-2:2013/Cor 1:2014)

Ta del standarda ISO 4833 določa horizontalno metodo za ugotavljanje števila mikroorganizmov, ki lahko rastejo in tvorijo kolonije na trdem mediju po aerobni inkubaciji pri 30 °C. Ta metoda se uporablja za: a) izdelke za prehrano ljudi in živalsko krmo; b) okoljske vzorce v območju proizvodnje in oskrbe s hrano in krmo. Ta del standarda ISO 4833 se uporablja za: 1) izdelke, ki so občutljivi na toploto in za katere se predvideva, da bodo tvorili znaten delež celotne flore (npr. psihotrofni organizmi v ohlajeni in zmrznjeni hrani. suhi hrani, hrani, ki morda vsebuje organizme, občutljive na toploto); 2) izdelke, ki obvezno vsebujejo aerobne bakterije, za katere se predvideva, da bodo tvorile znaten delež celotne flore (npr. Pseudomonas spp.); 3) izdelke, ki vsebujejo majhne delce, ki jih je na petrijevki težko razlikovati od kolonij; 4) izdelke, katerih intenzivna barva preprečuje razpoznavanje kolonij na petrijevki; 5) izdelke, za katere je za oceno kakovosti hrane zahtevano razlikovanje med različnimi vrstami kolonij. Poleg ročne tehnike z uporabo petrijevke ta del standarda ISO 4833 navaja uporabo spiralne petrijevke, ki predstavlja hitro metodo za štetje kolonij na površini (Dodatek A). Uporaba tega dela standarda ISO 4833 za preiskovanje določenih vrst fermentirane hrane in živalske krme je omejena in je za to mogoče bolj primeren drug medij ali inkubacijski pogoji. Toda ta metoda se lahko uporabi za te izdelke, čeprav se glavnih mikroorganizmov v teh izdelkih morda ne da učinkovito zaznati. Pri nekaterih matricah lahko metoda, opisana v temu delu standarda ISO 4833, da drugačne rezultate rezultatov, pridobljenih z metodo, opisano v standardu ISO 4833-1.

General Information

Status
Published
Publication Date
18-Feb-2014
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
19-Feb-2014
Completion Date
19-Feb-2014

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN ISO 4833-2:2013/AC:2014
English language
4 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für die Zählung von Mikroorganismen - Teil 2: Koloniezählung bei 30 °C mittels Oberflächenverfahren - Berichtigung 1 (ISO 4833-2:2013/Cor 1:2014)Microbiologie de la chaîne alimentaire - Méthode horizontale pour le dénombrement des micro-organismes - Partie 2: Comptage des colonies à 30 degrés C par la technique d'ensemencement en surface - Rectificatif technique 1 (ISO 4833-2:2013/Cor 1:2014)Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique - Technical Corrigendum 1 (ISO 4833-2:2013/Cor 1:2014)07.100.30Mikrobiologija živilFood microbiologyICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN ISO 4833-2:2013/AC:2014SIST EN ISO 4833-2:2013/AC:2014en01-april-2014SIST EN ISO 4833-2:2013/AC:2014SLOVENSKI
STANDARDSIST EN ISO 4833-2:2013/AC:2014EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN ISO 4833-2:2013/AC
February 2014
Février 2014
Februar 2014 ICS 07.100.30 English version Version Française Deutsche Fassung
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique - Technical Corrigendum 1 (ISO 4833-2:2013/Cor 1:2014) Microbiologie de la chaîne alimentaire - Méthode horizontale pour le dénombrementdes micro-organismes - Partie 2: Comptage des colonies à 30 degrés C par la technique d'ensemencement en surface - Rectificatif technique 1 (ISO 4833-2:2013/Cor 1:2014)
Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für die Zählung von Mikroorganismen - Teil 2: Koloniezählung bei 30 °C mittels Oberflächenverfahren - Berichtigung 1 (ISO 4833-2:2013/Cor 1:2014) This corrigendum becomes effective on 19 February 2014 for incorporation in the three official language versions of the EN.
Ce corrigendum prendra effet le 19 février 2014 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.
Die Berichtigung tritt am 19. Februar 2014 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.