Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 4: Family H (Hydraulic systems) (ISO 6743-4:1999)

Migrated from Progress Sheet (TC Comment) (2000-07-10): BTC235/1998: UAP on ISO 6743-4 when available (TA/990104) ++ new TC forecast in BP Bli 991022 ++  New TC forecasts in rev BP (NT/01-01-02)

Schmierstoffe, Industrieöle und verwandte Erzeugnisse (Klasse L) - Klassifizierung - Teil 4: Familie H (Hydraulische Systeme ) (ISO 6743-4:1999)

Dieser Teil der Norm ISO 6743 beinhaltet die Einzelklassifikation von Flüssigkeiten der Familie H (Hydraulische Systeme), die zur Klasse L (Schmierstoffe, Industrieöle und verwandte Erzeugnisse) gehören. In Verbindung mit diesem Teil ist ISO 6743-0 zu beachten. Die vorliegende Klassifikation schließt zur Zeit Bremsflüssigkeiten für Kraftfahrzeuge und Flüssigkeiten für Flugzeuge aus. Diese Ausgabe enthält jedoch Kategorien für umweltverträgliche Flüssigkeiten, d.h.: HETG, HEPG, HEES und HEPR.

Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 4: Famille H (Systèmes hydrauliques) (ISO 6743-4:1999)

Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Klasifikacija - 4. del: Podskupina H (hidravlični sistemi)

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
23-Oct-2001
Withdrawal Date
04-Aug-2015
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
05-Aug-2015

Relations

Buy Standard

Standard – translation
EN ISO 6743-4:2002
Slovenian language
7 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI SIST EN ISO 6743-4
prva izdaja
STANDARD
julij 2002
Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Klasifikacija –
4. del: Podskupina H (hidravlični sistemi)
(enakovreden EN ISO 6743-4:2001)

Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 4:
Familly H (Hydraulic systems)

Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification -
Partie 4: Famille H (Systèmes hydrauliques)

Schmierstoffe, Industrieöle und verwandte Erzeugnisse (Klasse L) –
Klassifizierung – Teil 4: Familie H (Hydraulische Systeme)


Deskriptorji:
Referenčna številka
ICS 75.100 SIST EN ISO 6743-4:2002 (sl)


Nadaljevanje na straneh od II do III in od 2 do 4© Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

PSIST EN ISO 6743-4 : 2002
NACIONALNI UVOD
Standard SIST EN ISO 6743-4(sl), Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Klasifikacija
- 4. del: Poskupina H (hidravlični sistemi), prva izdaja, 2002, ima status slovenskega standarda in je
enakovreden evropskemu standardu EN ISO 6743-4(en), Lubricants, industrial oils and related products
(class L) - Classification - Part 4: Family H (Hidraulic systems), prva izdaja, 2001-10-05.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN ISO 6743-4:2001 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za
standardizacijo CEN/TC 19 Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi.
Pripravo tega standarda sta CEN poverila Evropska komisija in Evropsko združenje za prosto
trgovino.
Slovenski standard SIST EN ISO 6743-4:2002 je prevod evropskega standarda EN ISO 6743-4:2001.
V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski
standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC NAD
Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi.
Ta slovenski standard je dne 2002 -06-11 odobrila direktorica SIST.
ZVEZE S STANDARDI
S prevzemom tega mednarodnega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST ISO 6743-2 Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Klasifikacija -
2. del: Podskupina F (ležaji za vretena, ležaji in ležaji sklopk)
SIST ISO 6743 - 3A Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Klasifikacija -
Del 3A: Podskupina D (kompresorji)
SIST ISO 6743 - 3B Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Klasifikacija -
Del 3B: Podskupina D (plinski in hladilni kompresorji)
SIST ISO 6743 - 5 Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Klasifikacija -
5. del: Podskupina T (turbine)
SIST ISO 6743 - 6 Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Klasifikacija -
6. del: Podskupina C (zobniki)
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– Prevzem standarda EN ISO 6743-4:2001.

II

---------------------- Page: 2 ----------------------

PSIST EN ISO 6743-4 : 2002
OPOMBE
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “mednarodni standard”, v SIST EN ISO
6743-4:2002 to pomeni “slovenski standard”.
– Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
– Pri prevodu standarda EN ISO 6743-4:2001 se je SIST/TC NAD opiral na ISO/DIS 6743-3 in
ISO/DIS 6743-99.
– Ta nacionalni dokument je enakovreden EN ISO 6743-4:2001 in je objavljen z dovoljenjem
CEN
Rue de Stassart 36
1050 Bruselj
Belgija

– This national document is identical with EN ISO 6743-4 : 2001 and is published with the
permission of

CEN
Rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles
Belgium
III

---------------------- Page: 3 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN ISO 6743-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM oktober 2001
ICS 75.120

Slovenska izdaja

Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Klasifikacija – 4. del: Podskupina H
(hidravlični sistemi) (ISO 6743-4:1999)


Lubricants, industrial oils and Schmierstoffe, Industrieöle und Lubrifiants, huiles industrielles et
related products (class L) - verwandte Erzeugnisse (Klasse L) – produits connexes (classe L) -
Classification - Part 4: Familly H Klassifizierung – Teil 4: Familie H Classification - Partie 4: Famille H
(Hydraulic systems) (Hydraulische Systeme) (ISO (Systèmes hydrauliques)
(ISO 6743-4:1999) 6743:1999) (ISO 6743:1999)Ta evropski standard je CEN sprejel 05-10-2001. Članice CEN morajo izpolnjevati določila poslovnika
CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da mora biti ta standard brez kakršnihkoli sprememb sprejet
kot nacionalni standard.

Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standa
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.