Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges

Corrigendum requested by CEN/TC 74 regarding one editorial modification to Table 22 (corrigendum in 3 languages).

Flansche und ihre Verbindungen - Runde Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke und Zubehörteile, nach PN bezeichnet - Teil 1: Stahlflansche

Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN - Partie 1: Brides en acier

Prirobnice in prirobnični spoji - Okrogle prirobnice za cevi, ventile, fitinge in pribor z oznako PN - 1. del: Jeklene prirobnice (vključno z dopolnilom A1)

Ta evropski standard za posamezni niz prirobnic določa zahteve za okrogle jeklene prirobnice z oznakami PN od PN 2,5 do PN 400 in nominalno velikostjo od DN 10 do DN 4000. Ta evropski standard določa vrste prirobnic in njihove prevleke, mere, tolerance, navoje, velikosti vijakov, površinski premaz stične ploskve prirobnice, označevanje, materiale, vrednosti tlaka/temperature in približne mase prirobnic. Za namene tega evropskega standarda vključujejo »prirobnice« tudi preklopljene konce in obroče. Ta evropski standard velja za prirobnice, proizvedene v skladu z metodami, opisanimi v preglednici 1. Spoji cevi brez tesnil ne spadajo v področje uporabe tega evropskega standarda.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
06-May-2014
Withdrawal Date
10-Apr-2018
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
11-Apr-2018

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
EN 1092-1:2007+A1:2013/AC:2014 - natisnjeno za čitalnico
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Flansche und ihre Verbindungen - Runde Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke und Zubehörteile, nach PN bezeichnet - Teil 1: StahlflanscheBrides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN - Partie 1: Brides en acierFlanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges23.040.60Prirobnice, oglavki in spojni elementiFlanges, couplings and jointsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 1092-1:2007+A1:2013/AC:2014SIST EN 1092-1:2007+A1:2013/AC:2014en,fr,de01-junij-2014SIST EN 1092-1:2007+A1:2013/AC:2014SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 1092-1:2007+A1:2013/AC:2014
EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 1092-1:2007+A1:2013/AC
May 2014
Mai 2014
Mai 2014 ICS 23.040.60 English version Version Française Deutsche Fassung

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges

Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN - Partie 1: Brides en acier

Flansche und ihre Verbin
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.