Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

Incorporates FprAB (pr=21625)( CMs towards 108/395/FDIS)

Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte - Sicherheitsanforderungen

Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité

Avdio, video in sorodni elektronski aparati - Varnostne zahteve (IEC 60065:2001/A2:2010, spremenjen)

Amandma A2:2011 je dodatek k standardu SIST EN 60065:2003
1.1.1 Ta mednarodni varnostni standard velja za elektronske aparate, načrtovane tako, da se napajajo iz OMREŽJA, iz NAPAJALNE NAPRAVE, iz baterij ali iz DALJINSKEGA NAPAJANJA ter so namenjeni za sprejemanje, generiranje, snemanje ali reprodukcijo avdio, video in podobnih signalov. Prav tako velja za aparate, načrtovane za uporabo izključno v kombinaciji z zgoraj navedenimi aparati. Ta standard obravnava predvsem aparate, namenjene za gospodinjstvo ter podobno splošno uporabo, vendar se lahko uporabijo tudi na mestih javnega zborovanja, kot so šole, gledališča, molitvenih in obrednih mestih ter delovnih mestih. PROFESIONALNI APARAT, namenjen za uporabo, kot je opisana zgoraj, je prav tako zajet, razen če izrecno ne spada na področje uporabe drugega standarda. Ta standard obravnava le varnostne vidike zgoraj omenjenega aparata; ne obravnava drugih stvari, kot je stil ali zmogljivost. Ta standard velja za zgoraj omenjeni aparat, če je načrtovan za povezavo z TELEKOMUNIKACIJSKIM OMREŽJEM ali podobnim omrežjem, na primer z integriranim modemom. Nekateri primeri aparatov znotraj področja uporabe tega standarda so:
- aparat za sprejemanje in ojačevalniki za zvok in/ali sliko;
- neodvisni PRETVORNIKI OBREMENITVE in IZVORNI PRETVORNIKI;
- NAPAJALNE NAPRAVE, namenjene napajanju drugih aparatov, ki jih zajema področje uporabe tega standarda;
- ELEKTRONSKI GLASBENI INŠTRUMENTI in elektronski dodatki, kot so generator ritma, generator tona, glasbeni uglaševalci in podobni, za uporabo z inštrumenti, ki so ali niso elektronski;
- avdio in/ali video izobraževalni aparati;
- video projektorji;
- oprema za teletekst;
- predvajalniki gramofonskih plošč in zgoščenk;
- snemalniki na magnetofonski trak in zgoščenke;
- pretvorniki in ojačevalniki antenskega signala;
- priprave za pričvrstitev anten;
- CB postaje;
- aparati za SLIKOVNI MATERIAL;
- elektronski aparati s svetlobnim učinkom;
- aparati za uporabo v alarmnih sistemih;
- aparati za medsebojno komunikacijo, ki uporabljajo nizkonapetostno OMREŽJE kot medij prenosa;
- kabelski sprejemniki glavne razdelilne postaje;
- multimedijske naprave;
- profesionalni ojačevalniki, predvajalniki gramofonskih plošč ali zgoščenk, predvajalniki magnetofonskega traku in snemalniki za splošno uporabo ter sistemi za naslavljanje javnosti;  
- profesionalni zvočni/video sistemi;
- elektronski aparati z bliskovno lučjo za fotografske namene (glej Dodatek L).
1.1.2 Ta standard velja za aparate z NAZIVNO NAPETOSTJO NAPAJANJA, ki ne presega:
- 250 V izmeničnega enofaznega ali enosmernega napajanja;
- 433 V izmeničnega napajanja v primeru, da aparat za povezavo z napajanjem ni enofazni.
1.1.3 Ta mednarodni standard velja za aparate, ki se uporabljajo na višinah, ki ne presegajo 2000 m nadmorske višine, predvsem na suhih lokacijah in v regijah z zmernim ali tropskim podnebjem. V Dodatku A so podane dodatne zahteve za aparate z zaščito pred vodnim brizgom. V Dodatku B so podane dodatne zahteve za aparate za povezavo s TELEKOMUNIKACIJSKIMI OMREŽJI. Za aparate, namenjene za uporabo v vozilih, ladjah ali letalih ali pri višinah, ki presegajo 2000 m nadmorske višine, so lahko potrebne dodatne zahteve. OPOMBA: Glej Preglednico A.2 iz IEC 60664-1. Dodatne zahteve, ki niso opredeljene v tem standardu, so lahko potrebne za aparate, namenjene posebnim pogojem uporabe.
1.1.4 Pri aparatih, ki so načrtovani za napajanje iz OMREŽJA, ta standard velja za tiste, ki so namenjeni povezavi z OMREŽJEM s prehodnimi prenapetostmi, ki ne presegajo kategorije prenapetosti II v skladu z IEC 60664-1. Pri aparatih, ki so podvrženi prehodnim prenapetostim, katere presegajo kategorijo prenapetosti II, je lahko potrebna dodatna zaščita pri napajanju aparata iz OMREŽJA.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
07-Oct-2010
Withdrawal Date
30-Sep-2013
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
17-Nov-2017
Completion Date
17-Nov-2017

Relations

Buy Standard

Amendment
EN 60065:2003/A2:2011
English language
25 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60065:2003/A2:2011
01-januar-2011
Avdio, video in sorodni elektronski aparati - Varnostne zahteve (IEC
60065:2001/A2:2010, spremenjen)
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements (IEC
60065:2001/A2:2010, modified)
Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte - Sicherheitsanforderungen (IEC
60065:2001/A2:2010, modifiziert)
Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité (CEI
60065:2001/A2:2010, modifié)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60065:2002/A2:2010
ICS:
33.160.01 Avdio, video in avdiovizualni Audio, video and audiovisual
sistemi na splošno systems in general
SIST EN 60065:2003/A2:2011 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 60065:2003/A2:2011

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 60065:2003/A2:2011

EUROPEAN STANDARD
EN 60065/A2

NORME EUROPÉENNE
October 2010
EUROPÄISCHE NORM

ICS 97.020


English version


Audio, video and similar electronic apparatus -
Safety requirements
(IEC 60065:2001/A2:2010, modified)


Appareils audio, vidéo et appareils Audio-, Video- und ähnliche elektronische
électroniques analogues - Geräte -
Exigences de sécurité Sicherheitsanforderungen
(CEI 60065:2001/A2:2010, modifié) (IEC 60065:2001/A2:2010, modifiziert)
This amendment A2 modifies the European Standard EN 60065:2002; it was approved by CENELEC on
2010-10-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which
stipulate the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language
made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the
Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia,
Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels


© 2010 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 60065:2002/A2:2010 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 60065:2003/A2:2011
EN 60065:2002/A2:2010 - 2 -
Foreword
The text of document 108/395/FDIS, future amendment 2 to IEC 660065:2001, prepared by IEC TC 108,
Safety of electronic equipment within the field of audio/video, information technology and communication
technology, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote.
A draft amendment was prepared by the Technical Committee CENELEC TC 108X, Safety of electronic
equipment within the fields of audio/video, information technology and communication technology and
was submitted to formal vote.
The combined texts were approved by CENELEC as EN 60065:2002/A2 on 2010-10-01.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CEN and CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent
rights.
The following dates were fixed:
– latest date by which the amendment has to be implemented

at national level by publication of an identical
(dop) 2011-10-01
national standard or by endorsement
– latest date by which the national standards conflicting
with the amendment have to be withdrawn (dow) 2013-10-01
Annexes ZA and ZB have been added by CENELEC.
__________

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 60065:2003/A2:2011
- 3 - EN 60065:2002/A2:2010
Endorsement notice
The text of amendment 2:2010 to the International Standard IEC 60065:2001 was approved by
CENELEC as an amendment to the European Standard with agreed common modifications as given
below.
COMMON MODIFICATIONS

In IEC 60065:2001/A2 delete all the “country” notes according to the following list:
5.3 Note
5.4.1 Note
20 Note
For special national conditions, see Annex ZB.

After 3.2 add a new clause 3.Z1:
3.Z1 To protect against excessive current, short-circuits and earth faults in MAINS, protective
devices shall be included either as integral parts of the
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.