Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

Applies to receiving apparatus for sound or vision, amplifiers, load and source transducers, motor-driven apparatus (radio-gramophones, tape recorders and sound-film projectors, etc.) which are to be connected to the mains, directly or indirectly, and which are intended for domestic and similar indoor use. Gives a safety and classification terminology based on EN 60536. Specifies requirements for marking, insulation, components, electrical connections and fixings, protection against ionizing radiation, resistance to heating, mechanical strength and stability, etc., as well as a requirement for splash-proof mains operated electronic equipment. Does not apply to apparatus designed for rated supply voltage exceeding 433 V (r.m.s.) between phases in the case of three-phase supply and 250 V (r.m.s.) in all other cases. Has the status of a group safety publication in accordance with IEC Guide 104. Please refer to Guide 112 for using the current editions of EN 60065 and EN 60950 in evaluating the safety of multimedia equipment

Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte - Sicherheitsanforderungen

Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité

S'applique aux matériels comme les récepteurs de radiodiffusion sonore et visuelle, les amplificateurs, les transducteurs de charge et de source et ses appareils à entraînement par moteur (radio-électrophones, magnétophones et projecteurs de films sonores) qui doivent être raccordés au réseau directement ou indirectement et qui sont destinés à des usages domestiques en intérieur ou à des usages généraux analogues. Donne la terminologie concernant la sécurité et la classification reprise de la EN 60536. Spécifie les règles de marquage, d'isolement, de composition, de connection électrique et de raccordement mécanique ainsi que les prescriptions concernant la protection contre les rayonnements ionisants, la résistance à l'échauffement, la robustesse et la stabilité mécaniques, etc. Comprend aussi des règles additionnelles pour les matériels électroniques reliés au réseau et protégés contre les protections d'eau. N'est pas applicable aux appareils conçus pour fonctionner à des tensions nominales d'alimentation dépassant 433 V eff. entre phases d'un réseau triphasé et 250 V eff. dans tous les autres cas. A le statut d'une publication groupée de sécurité conformément au Guide 104 Veuillez vous référer au Guide 112 pour l'utilisation des éditions actuelles de la EN 60065 et de la EN 60950 pour l'évaluation de la sécurité des matériels multimédias

Avdio, video in sorodni elektronski aparati - Varnostne zahteve (IEC 60065:2001, spremenjen) (vsebuje popravek AC:2006)

1.1.1 Ta mednarodni varnostni standard velja za elektronske aparate, načrtovane tako, da se napajajo iz OMREŽJA, iz NAPAJALNE NAPRAVE, iz baterij ali iz DALJINSKEGA NAPAJANJA ter so namenjeni za sprejemanje, generiranje, snemanje ali reprodukcijo avdio, video in podobnih signalov. Prav tako velja za aparate, načrtovane za uporabo izključno v kombinaciji z zgoraj navedenimi aparati. Ta standard obravnava predvsem aparate, namenjene za gospodinjstvo ter podobno splošno uporabo, vendar se lahko uporabijo tudi na mestih javnega zborovanja, kot so šole, gledališča, molitvenih in obrednih mestih ter delovnih mestih. PROFESIONALNI APARAT, namenjen za uporabo, kot je opisana zgoraj, je prav tako zajet, razen če izrecno ne spada na področje uporabe drugega standarda. Ta standard obravnava le varnostne vidike zgoraj omenjenega aparata; ne obravnava drugih stvari, kot je stil ali zmogljivost. Ta standard velja za zgoraj omenjeni aparat, če je načrtovan za povezavo z TELEKOMUNIKACIJSKIM OMREŽJEM ali podobnim omrežjem, na primer z integriranim modemom. Nekateri primeri aparatov znotraj področja uporabe tega standarda so:
- aparat za sprejemanje in ojačevalniki za zvok in/ali sliko;
- neodvisni PRETVORNIKI OBREMENITVE in IZVORNI PRETVORNIKI;
- NAPAJALNE NAPRAVE, namenjene napajanju drugih aparatov, ki jih zajema področje uporabe tega standarda;
- ELEKTRONSKI GLASBENI INŠTRUMENTI in elektronski dodatki, kot so generator ritma, generator tona, glasbeni uglaševalci in podobni, za uporabo z inštrumenti, ki so ali niso elektronski;
- avdio in/ali video izobraževalni aparati;
- video projektorji;
- oprema za teletekst;
- predvajalniki gramofonskih plošč in zgoščenk;
- snemalniki na magnetofonski trak in zgoščenke;
- pretvorniki in ojačevalniki antenskega signala;
- priprave za pričvrstitev anten;
- CB postaje;
- aparati za SLIKOVNI MATERIAL;
- elektronski aparati s svetlobnim učinkom;
- aparati za uporabo v alarmnih sistemih;
- aparati za medsebojno komunikacijo, ki uporabljajo nizkonapetostno OMREŽJE kot medij prenosa;
- kabelski sprejemniki glavne razdelilne postaje;
- multimedijske naprave;
- profesionalni ojačevalniki, predvajalniki gramofonskih plošč ali zgoščenk, predvajalniki magnetofonskega traku in snemalniki za splošno uporabo ter sistemi za naslavljanje javnosti;  
- profesionalni zvočni/video sistemi;
- elektronski aparati z bliskovno lučjo za fotografske namene (glej Dodatek L).
1.1.2 Ta standard velja za aparate z NAZIVNO NAPETOSTJO NAPAJANJA, ki ne presega:
- 250 V izmeničnega enofaznega ali enosmernega napajanja;
- 433 V izmeničnega napajanja v primeru, da aparat za povezavo z napajanjem ni enofazni.
1.1.3 Ta mednarodni standard velja za aparate, ki se uporabljajo na višinah, ki ne presegajo 2000 m nadmorske višine, predvsem na suhih lokacijah in v regijah z zmernim ali tropskim podnebjem. V Dodatku A so podane dodatne zahteve za aparate z zaščito pred vodnim brizgom. V Dodatku B so podane dodatne zahteve za aparate za povezavo s TELEKOMUNIKACIJSKIMI OMREŽJI. Za aparate, namenjene za uporabo v vozilih, ladjah ali letalih ali pri višinah, ki presegajo 2000 m nadmorske višine, so lahko potrebne dodatne zahteve. OPOMBA: Glej Preglednico A.2 iz IEC 60664-1. Dodatne zahteve, ki niso opredeljene v tem standardu, so lahko potrebne za aparate, namenjene posebnim pogojem uporabe.
1.1.4 Pri aparatih, ki so načrtovani za napajanje iz OMREŽJA, ta standard velja za tiste, ki so namenjeni povezavi z OMREŽJEM s prehodnimi prenapetostmi, ki ne presegajo kategorije prenapetosti II v skladu z IEC 60664-1. Pri aparatih, ki so podvrženi prehodnim prenapetostim, katere presegajo kategorijo prenapetosti II, je lahko potrebna dodatna zaščita pri napajanju aparata iz OMREŽJA.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
23-May-2002
Withdrawal Date
28-Feb-2007
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
17-Nov-2017
Completion Date
17-Nov-2017

Relations

Buy Standard

Standard
EN 60065:2003
English language
175 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)


2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Avdio, video in sorodni elektronski aparati - Varnostne zahteve (IEC 60065:2001, spremenjen) (vsebuje popravek AC:2006)Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte - SicherheitsanforderungenAppareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécuritéAudio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements33.160.01Avdio, video in avdiovizualni sistemi na splošnoAudio, video and audiovisual systems in generalICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 60065:2002SIST EN 60065:2003en01-marec-2003SIST EN 60065:2003SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 60065:1999SIST EN 60065:19951DGRPHãþD

EUROPEAN STANDARD
EN 60065 NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
May 2002 CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels
© 2002 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 60065:2002 E
ICS 97.020 Supersedes EN 60065:1998Incorporates Corrigendum March 2006
English version
Audio, video and similar electronic apparatus –
Safety requirements (IEC 60065:2001, modified)
Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues –
Exigences de sécurité (CEI 60065:2001, modifiée)
Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte
– Sicherheitsanforderungen (IEC 60065:2001, modifiziert)
This European Standard was approved by CENELEC on 2002-03-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.
- latest date by which the EN has to be implemented
at national level by publication of an identical
national standard or by endorsement
(dop) 2003-03-01
- latest date by which the national standards
conflicting with the EN have to be withdrawn (dow) 2007-03-01 Annexes designated “normative” are part of the body of the standard. Annexes designated “informative” are given for information only. In this standard, annexes A to K, ZA and ZB are normative; annexes M, N and ZC are informative. Annexes ZA, ZB and ZC have been added by CENELEC The contents of the corrigendum of March 2006 have been included in this copy. ____________ SIST EN 60065:2003

- 3 - EN 60065:2002 Endorsement notice The text of the International Standard IEC 60065:2001 was approved by CENELEC as a European Standard with agreed common modifications as given below. COMMON MODIFICATIONS CONTENTS Add the following annexes: Annex ZA (normative) Other international publications quoted in this standard with the references of the relevant European publications Annex ZB (normative) Special national conditions Annex ZC (informative) A-deviations 3.1 Add the following indent at the end of the list: - exposure to excessive sound pressures from headphones or earphones. NOTE A new method of measurement is described in EN 50332-1, Sound system equipment: Headphones and earphones associated with portable audio equipment - Maximum sound pressure level measurement methodology and limit considerations - Part 1: General method for "one package equipment”, and in EN 50332-2, Sound system equipment: Headphones and earphones associated with portable audio equipment - Maximum sound pressure level measurement methodology and limit considerations - Part 2: Guidelines to associate sets with headphones coming from different manufacturers. 4.1.1 Replace the text of the note by: NOTE For ROUTINE TEST reference is made to EN 50333. 5.1.i) Add the following note: NOTE For RATED POWER CONSUMPTION measurements of TVs reference is made to EN 60107. 6.1 Replace the entire subclause by:
Apparatus including a potential source of ionizing radiation shall be so constructed that personal protection against ionizing radiation is provided under normal operating conditions and under fault conditions.
Compliance is checked by measurement under the following conditions:
In addition to the normal operating conditions, all controls adjustable from the outside BY HAND, by any object such as a tool or a coin, and those internal adjustments or pre-sets which are not locked in a reliable manner, are adjusted so as to give maximum radiation whilst maintaining an intelligible picture for 1 h, at the end of which the measurement is made.
NOTE
Soldered joints and paint lockings are examples of adequate locking.
The amount of ionizing radiation is regulated by European Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996. This directive requires that at any point 10 cm from the outer surface of the apparatus, the dose-rate shall not exceed 1µSv/h (0,1 mR/h) taking account of the background level. SIST EN 60065:2003

Moreover, the measurement shall be made under fault conditions causing an increase of the high-voltage, provided an intelligible picture is maintained for 1 h, at the end of which the measurement is made.
A picture is considered to be intelligible if the following conditions are met:
- a scanning amplitude of at least 70 % of the usable screen width;
- a minimum luminance of 50 cd/m² with locked blank raster provided by a test generator;
- a horizontal resolution corresponding to at least 1,5 MHz in the centre, with a similar vertical degradation;
- not more than one flashover per 5 min. 13.3.1 Delete note 4. 14 Delete note 4 and note 5. 15.1.1
Delete note 1 and note 2. 15.2 Delete note 2. 16.1 Delete note 1. 16.2 Delete the note. 20 Delete note 2. Annex B Replace note 1 by:
In the CENELEC countries listed in IEC 62151, special national conditions apply. Annex G Delete the note. Annex J.2 Delete the notes of Table J.1. Annex N Add after the introduction: For ROUTINE TEST reference is made to EN 50333. Bibliography Add the following standards: EN 50332-1:2000, Sound system equipment: Headphones and earphones associated with portable audio equipment — Maximum sound pressure level measurement methodology and limit considerations — Part 1: General method for "one package equipment" prEN 50332-2 (under consideration), Sound system equipment: Headphones and earphones associated with portable audio equipment — Maximum sound pressure level measurement methodology and limit considerations — Part 2: Guidelines to associate sets with headphones coming from different manufacturers SIST EN 60065:2003

- 5 - EN 60065:2002 Add the following notes for the standards indicated: IEC 60130 NOTE Parts 9 and 17:1998 are harmonized as ENs (not modified). IEC 60169 NOTE Partly harmonized in the EN 60169/HD 134 series (not modified). IEC 60173 NOTE Harmonized as HD 27 S1:1978 (not modified). IEC 60335-2-56 NOTE Harmonized as EN 60335-2-56:1997 (not modified). IEC 60335-2-82 NOTE Harmonized as EN 60335-2-82:2000 (not modified). IEC 60695 NOTE Harmonized as EN 60695 series (not modified). IEC 61040 NOTE Harmonized as EN 61040:1992 (not modified). IEC 61558-2-1 NOTE Harmonized as EN 61558-2-1:1997 (not modified). IEC 61558-2-4 NOTE Harmonized as EN 61558-2-4:1997 (not modified). IEC 61558-2-6 NOTE Harmonized as EN 61558-2-6:1997 (not modified).
(normative)
Other international publications quoted in this standard
with the references of the relevant European publications This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments). NOTE When an international standard has been modified by common modification, indicated by (mod), the relevant EN/HD applies. Publication
Date Title EN/HD Date - - Audio, video and similar electronic apparatus – Routine electrical safety testing in production
EN 50333 2001 IEC 60027 series Letter symbols to be used in electrical technology
HD 245 seriesIEC 60038 (mod) 1983 IEC standard voltages 1)
HD 472 S1 1989 IEC 60068-2-3 1969 Environmental testing Part 2: Tests - Test Ca: Damp heat, steady state
HD 323.2.3 S2 2) 1987 IEC 60068-2-6 + corr. March 1995 1995
Part 2: Tests -Test Fc: Vibration (sinusoidal) EN 60068-2-6 1995 IEC 60068-2-32 1975 Part 2: Tests - Test Ed: Free fall
EN 60068-2-32 3) 1993 IEC 60068-2-75 1997 Part 2: Tests - Test Eh: Hammer tests
EN 60068-2-75 1997 IEC 60085 1984 Thermal evaluation and classification of electrical insulation
HD 566 S1 1990 IEC 60107 series Methods of measurement on receivers for television broadcast transmissions
EN 60107 seriesIEC 60112 1979 Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulating materials under moist conditions
HD 214 S2 1980 IEC 60127 series Miniature fuses
EN 60127 series——————— 1) The title of HD 472 S1 is: Nominal voltages for low voltage public electricity supply systems. 2) HD 323.2.3 S2 includes A1:1984 to IEC 60068-2-3. 3) EN 60068-2-32 includes A2:1990 to IEC 60068-2-32. SIST EN 60065:2003

- 7 - EN 60065:2002 Publication
Date Title EN/HD Date IEC 60167 1964 Methods of test for the determination of the insulation resistance of solid insulating materials
HD 568 S1 1990 IEC 60216 series Guide for the determination of thermal endurance Properties of electrical insulating materials
HD 611 / EN 60216 series IEC 60227 4) series Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V
HD 21 seriesIEC 60245 5) series Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V
HD 22 seriesIEC 60249-2 series Base materials for printed circuits Part 2: Specifications
EN 60249-2 seriesIEC 60268-1 1985 Sound system equipment Part 1: General
HD 483.1 S2 6) 1989 IEC 60317 series Specifications for particular types of winding wires
EN 60317 seriesIEC 60320 series Appliance couplers for household and similar general purposes
EN 60320 seriesIEC 60335-1 (mod) 2001 Safety of household and similar electrical appliances Part 1: General requirements
EN 60335-1 -7) IEC 60384-1 1982 Fixed capacitors for use in electronic equipment Part 1: Generic specification
EN 130000 8) 1993 IEC 60384-14 A1 1993 1995 Fixed capacitors for use in electronic equipment Part 14: Sectional specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains
EN 132400 9) 1994 IEC 60417 series Graphical symbols for use on equipment
EN 60417 seriesIEC 60454 series Specifications for pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes
EN 60454 series——————— 4) The HD 21 series is related to but not directly equivalent to the IEC 60227 series. 5) The HD 22 series is related to but not directly equivalent to the IEC 60245 series. 6) HD 483.1 S2 includes A1:1988 to IEC 60268-1. 7) to be published. 8) EN 130000:1993 (which was related to but not directly equivalent to IEC 60384-1:1982) is superseded by EN 60384-1:2001, which is based on IEC 60384-1:1999, mod. 9) EN 132400:1994 is related to but not directly equivalent to IEC 60384-14:1993 + A1:1995. SIST EN 60065:2003

Date Title EN/HD Date IEC 60529 1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
EN 60529 + corr. May 19911993 IEC 60664-1 (mod) 1992 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems Part 1: Principles, requirements and tests
HD 625.1 S1 + corr. November 19961996 IEC 60664-3 1992 Part 3: Use of coatings to achieve insulation coordination of printed board assemblies
HD 625.3 S1 1997 IEC 60691 1993 Thermal links - Requirements and application guide
EN 60691 10) 1995 IEC 60695-2-2 1991 Fire hazard testing Part 2-2: Test methods - Needle-flame test
EN 60695-2-2 1994 IEC 60695-11-10 1999 Part 11-10: Test flames – 50 W horizontal and vertical flame test methods
EN 60695-11-10 1999 IEC 60707 1999 Flammability of solid non-metallic materials when exposed to flame sources – List of test methods
EN 60707 1999 IEC 60730 (mod) series Automatic electrical controls for household and similar use
EN 60730 seriesIEC 60825-1 corr. December A1
A2 1993 1994 1997
2001 Safety of laser products Part 1: Equipment classification, requirements and user's guide
EN 60825-1 + corr. February + A11 + corr. July A2 19941995199619972001 IEC 60851-3 1996 Winding wires - Test methods Part 3: Mechanical properties
EN 60851-3 1996 IEC 60851-5 1996 Part 5: Electrical properties
EN 60851-5 1996 IEC 60851-6 1996 Part 6: Thermal properties
EN 60851-6 1996 IEC 60884 series Plugs and socket-outlets for household and similar purposes
- - IEC 60885-1 1987 Electrical test methods for electric cables Part 1: Electrical tests for cables, cords and wires for voltages up to and including 450/750 V
- - IEC 60906 series IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes
- - IEC 60950 (mod) + corr. January 1999 2000
Safety of information technology equipment
EN 60950 11) + corr. February 20002002 ——————— 10) EN 60691 includes A1:1995 to IEC 60691. 11) EN 60950 is superseded by EN 60950-1:2001 (IEC 60950-1:2001, mod.). SIST EN 60065:2003

- 9 - EN 60065:2002 Publication
Date Title EN/HD Date IEC 60990 1999 Methods of measurement of touch-current and protective conductor current
EN 60990 1999 IEC 60998-2-2 1991 Connecting devices for low-voltage circuits for household and si
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.