Railway applications - Railway rolling stock high temperature power cables having special fire performance - Part 1: General requirements

2013-03-25 - Publication editing allocated to cpalagi@cencenelec.eu
2021: CLC legacy converted by DCLab NISOSTS

Bahnanwendungen - Hochtemperaturkabel und -leitungen für Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Applications ferroviaires - Câbles pour matériel roulant ferroviaire ayant des performances particulières de comportement au feu - Partie 1: Prescriptions générales

Železniške naprave - Visokotemperaturni močnostni kabli za železniška vozna sredstva, ki imajo posebne požarne lastnosti - 1. del: Splošne zahteve

Ta 1. del standarda EN 50382 določa splošne zahteve, ki se uporabljajo za kable, navedene v standardu EN 50382-2. Vključuje podrobne zahteve za izolacijske in oklopne materiale ter druge komponente, omenjene v standardu EN 50382-2. Standard EN 50382-1 zlasti določa tiste zahteve, ki so v povezavi s požarno varnostjo. Na podlagi dokazanih dolgoletnih izkušenj in zanesljivosti se te kable ocenjuje pri občasnih toplotnih obremenitvah, ki povzročajo staranje, enakovredno neprekinjenemu delovanju pri temperaturi vodnika 120 °C ali 150 °C. Največja temperatura za kratkostične pogoje za silikonsko gumo je 350 °C pri trajanju 5 sekund. Čeprav so obe izolacijski in ena oklopna spojina, ki so določene v tem standardu, zmožne delovati pri temperaturi 150 °C, je tam, kjer so uporabljeni pokositreni vodniki, največja obratovalna temperatura omejena na 120 °C in iz enakega tehničnega razloga je največja kratkostična temperatura za pokositrene bakrene vodnike omejena na 250 °C. Tudi izbira oklepa lahko omeji obratovalno temperaturo na 120 °C. Ta 1. del se mora uporabljati skupaj s standardom EN 50382-2.

General Information

Status
Published
Publication Date
06-Jun-2013
Withdrawal Date
28-Apr-2016
Technical Committee
Drafting Committee
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
07-Jun-2013
Completion Date
07-Jun-2013

Relations

Buy Standard

Amendment
EN 50382-1:2008/A1:2013
English language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50382-1:2008/A1:2013
01-september-2013
äHOH]QLãNHQDSUDYH9LVRNRWHPSHUDWXUQLPRþQRVWQLNDEOL]DåHOH]QLãNDYR]QD
VUHGVWYDNLLPDMRSRVHEQHSRåDUQHODVWQRVWLGHO6SORãQH]DKWHYH
Railway applications - Railway rolling stock high temperature power cables having
special fire performance - Part 1: General requirements
Bahnanwendungen - Hochtemperaturkabel und -leitungen für Schienenfahrzeuge mit
verbessertem Verhalten im Brandfall - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Applications ferroviaires - Câbles pour matériel roulant ferroviaire ayant des
performances particulières de comportement au feu - Partie 1: Prescriptions générales
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50382-1:2008/A1:2013
ICS:
13.220.40 Sposobnost vžiga in Ignitability and burning
obnašanje materialov in behaviour of materials and
proizvodov pri gorenju products
29.060.20 Kabli Cables
45.060.01 Železniška vozila na splošno Railway rolling stock in
general
SIST EN 50382-1:2008/A1:2013 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 50382-1:2008/A1:2013

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 50382-1:2008/A1:2013

EUROPEAN STANDARD
EN 50382-1/A1

NORME EUROPÉENNE
June 2013
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.40; 29.060.20; 45.060.01


English version


Railway applications -
Railway rolling stock high temperature power cables having special fire
performance -
Part 1: General requirementsApplications ferroviaires -  Bahnanwendungen -
Câbles pour matériel roulant ferroviaire Hochtemperaturkabel und -leitungen für
ayant des performances particulières de Schienenfahrzeuge mit verbessertem
comportement au feu - Verhalten im Brandfall -
Partie 1: Prescriptions générales Teil 1: Allgemeine Anforderungen

This amendment A1 modifies the European Standard EN 50382-1:2008; it was approved by CENELEC on 2013-
04-29. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate
the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
a
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.