Railway applications - Railway rolling stock high temperature power cables having special fire performance - Part 2: Single core silicone rubber insulated cables for 120 °C or 150 °C

2013-03-25 - Publication editing allocated to cpalagi@cencenelec.eu
2021: CLC legacy converted by DCLab NISOSTS

Bahnanwendungen - Hochtemperaturkabel und -leitungen für Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall - Teil 2: Einadrige silikonisolierte Leitungen für 120 °C oder 150 °C

Applications ferroviaires - Câbles pour matériel roulant ferroviaire ayant des performances particulières de comportement au feu - Partie 2: Câbles monoconducteurs isolés au silicone pour 120 °C ou 150 °C

Železniške naprave - Visokotemperaturni močnostni kabli za železniška vozna sredstva, ki imajo posebne požarne lastnosti - 2. del: Enkrat oplaščeni kabli s silikonsko gumijasto izolacijo za 120 °C ali 150 °C

2. del standarda EN 50382 določa zahteve ter konstrukcije in dimenzije enojedrnih kablov naslednjih vrst in nazivnih napetosti: – 1,8/3 kV nezaslonjeni, neoklopljeni s tekstilnim opletom ali brez (1,5 mm² do 400 mm²); – 1,8/3 kV nezaslonjeni, oklopljeni (1,5 mm² do 400 mm²); – 3,6/6 kV nezaslonjeni, neoklopljeni s tekstilnim opletom ali brez (2,5 mm² do 400 mm²); – 3,6/6 kV nezaslonjeni, oklopljeni (2,5 mm² do 400 mm²). Vsi kabli imajo pokositrene ali navadne bakrene vodnike razreda 5 ali 6 za EN 60228, nehalogensko izolacijo in, kjer je ustrezno, nehalogenski oklop. Uporabljajo se pri železniških vozilih kot fiksno ožičenje ali ožičenje, kjer je upogibanje pri delovanju omejeno. Zahtevana je enakomerna temperatura vodnika, ki ne presega 120 °C ali 150 °C ter največja temperatura za kratkostične pogoje 250 °C ali 350 °C za trajanje 5 sekund. Ko se izolacijske spojine in oklop, določeni v tem standardu, ki so zmožni delovati pri 150 °C, uporabljajo s pokositrenimi vodniki, je največja obratovalna temperatura omejena na 120 °C in iz enakega tehničnega razloga je največja kratkostična temperatura omejena na 250 °C. Tudi izbira oklepa lahko omeji obratovalno temperaturo na 120 °C. V izolacijo je lahko vključen tekstilni oplet ali se uporabi na površini neoklopljenih kablov. Pri pogojih za razvoj požara imajo kabli posebne lastnosti, kar zadeva največje dovoljeno širjenje plamena ter največjo dovoljeno emisijo dima in strupenih plinov. Ta 2. del standarda EN 50382 se uporablja skupaj s 1. delom »Splošne zahteve«.

General Information

Status
Published
Publication Date
06-Jun-2013
Withdrawal Date
28-Apr-2016
Technical Committee
Drafting Committee
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
07-Jun-2013
Completion Date
07-Jun-2013

Relations

Buy Standard

Amendment
EN 50382-2:2008/A1:2013
English language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50382-2:2008/A1:2013
01-september-2013
äHOH]QLãNHQDSUDYH9LVRNRWHPSHUDWXUQLPRþQRVWQLNDEOL]DåHOH]QLãNDYR]QD
VUHGVWYDNLLPDMRSRVHEQHSRåDUQHODVWQRVWLGHO(QNUDWRSODãþHQLNDEOLV
VLOLNRQVNRJXPLMDVWRL]RODFLMR]Dƒ&DOLƒ&
Railway applications - Railway rolling stock high temperature power cables having
special fire performance - Part 2: Single core silicone rubber insulated cables for 120 °C
or 150 °C
Bahnanwendungen - Hochtemperaturkabel und -leitungen für Schienenfahrzeuge mit
verbessertem Verhalten im Brandfall - Teil 2: Einadrige silikonisolierte Leitungen für 120
°C oder 150 °C
Applications ferroviaires - Câbles pour matériel roulant ferroviaire ayant des
performances particulières de comportement au feu - Partie 2: Câbles monoconducteurs
isolés au silicone pour 120 °C ou 150 °C
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50382-2:2008/A1:2013
ICS:
13.220.40 Sposobnost vžiga in Ignitability and burning
obnašanje materialov in behaviour of materials and
proizvodov pri gorenju products
29.060.20 Kabli Cables
45.060.01 Železniška vozila na splošno Railway rolling stock in
general
SIST EN 50382-2:2008/A1:2013 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 50382-2:2008/A1:2013

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 50382-2:2008/A1:2013

EUROPEAN STANDARD
EN 50382-2/A1

NORME EUROPÉENNE
June 2013
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.40; 29.060.20; 45.060.01


English version


Railway applications -
Railway rolling stock high temperature power cables having special fire
performance -
Part 2: Single core silicone rubber insulated cables for 120 °C or 150 °CApplications ferroviaires -  Bahnanwendungen -
Câbles pour matériel roulant ferroviaire Hochtemperaturkabel und -leitungen für
ayant des performances particulières de Schienenfahrzeuge mit verbessertem
comportement au feu - Verhalten im Brandfall -
Partie 2: Câbles monoconducteurs isolés Teil 2: Einadrige silikonisolierte Leitungen
au silicone pour 120 °C ou 150 °C für 120 °C oder 150 °C

This amendment A1 modifies the European Standard EN 50382-2:2008; it was approved by CENELEC on 2013-
04-29. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate
the conditions for giving this amendment the status o
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.