Representation of states of objects by graphical symbols

IEC 62744:2014 provides generic rules for the representation of states of objects by graphical symbols standardized in IEC 60617, ISO 14617, IEC 60417, for example, and for future graphical symbols included in these standards. It also provides operational states of an object as examples that typically occur and which need to be represented by standardized graphical symbols and defines generic rules to be applied. It specifies which types of presentation facilities are recommended to present the different operational states to humans.

Darstellung von Objektzuständen mittels grafischer Symbole

Représentation d'états d'objets par des symboles graphiques

L'IEC 62744:2014 fournit les règles génériques pour la représentation d'états d'objets par des symboles graphiques normalisés dans les normes IEC 60617, ISO 14617, IEC 60417, par exemple, et pour les symboles graphiques futurs inclus dans ces normes. Elle fournit éfalement les états opérationnels d'un objet à titre d'exemples qui se produisent typiquement et qu'il est nécessaire de représenter par des symboles graphiques normalisés. Elle définit également les règles génériques à appliquer. Elle spécifie les types de moyens de représentation recommandés pour présenter les différents états opérationnels aux êtres humains.

Dinamična predstavitev grafičnih simbolov (IEC 62744:2014)

Ta mednarodni standard določa splošna pravila za predstavitev stanj predmetov z grafičnimi simboli, ki so standardizirani npr. v standardih IEC 60617, ISO 14617 in IEC 60417 ter za prihodnje grafične simbole, ki so vključeni v teh standardih.
OPOMBA 1 Grafični simboli v standardih IEC 60617, ISO 14617 in IEC 60417 so v večini primerov predstavljeni z eno grafiko (ki ne predstavlja različnih obratovalnih stanj predmetov v času njihove življenjske dobe, npr. med delovanjem) predmeta, ki ga predstavlja za grafični simbol.
OPOMBA 2 Grafični simboli v standardih IEC 60617 in ISO 14617 so – v času pisanja prve izdaje tega standarda – običajno prikazani v obratovalnem stanju »brez napajanja«.
OPOMBA 3 Različna obdobja objekta v okviru njegove življenjske dobe, t. j. oblikovanja, izdelave, delovanja in odstranjevanja, so zaznamovana z različnimi stanji. Kljub temu se ta standard osredotoča le na tista stanja, ki nastanejo med aktivnim obratovalnim obdobjem, t. j. od začetka uporabe predmeta do njegove odstranitve.
Namen tega horizontalnega standarda je:
• zagotoviti koherenco korpusa standardiziranih dokumentov;
• izogibanje podvajanja dela in nasprotujočih si zahtev.
Ta standard določa obratovalna stanja predmeta kot primere, ki se običajno pripetijo in jih je treba predstaviti s standardiziranimi grafičnimi simboli, ter splošna pravila, ki jih je treba uporabiti. Določa, katere vrste predstavitvene opreme so priporočene za predstavitev različnih obratovalnih stanj ljudem.
Stanja, povezana z različnimi vrstami alarmov, njihova razvrstitev in upravljanje niso zajeta v tem standardu.
Ta standard ne določa pravil niti za načrtovanje statičnih grafičnih simbolov za diagrame, kot je določeno s skupinama standardov IEC 61082 in ISO/IEC 81714 niti za ikone in grafične simbole za uporabo na opremi, kot je določeno v skupinah standardov IEC 60417, ISO 7000 in ISO/IEC 11581.
Ta horizontalni standard je namenjen predvsem tehničnim odborom za pripravo standardov v skladu z načeli vodila IEC Guide 108.
Ena od pristojnosti tehničnih odborov je, da med pripravo publikacij uporabljajo horizontalne standarde, kadar je to primerno. Vsebina tega horizontalnega standarda se ne uporablja, razen če je izrecno navedena ali zajeta v ustreznih publikacijah.

General Information

Status
Published
Publication Date
08-Jan-2015
Withdrawal Date
31-Dec-2017
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
09-Jan-2015
Completion Date
09-Jan-2015

Buy Standard

Standard
EN 62744:2015 - BARVE
English language
35 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 62744:2015
01-april-2015
'LQDPLþQDSUHGVWDYLWHYJUDILþQLKVLPERORY ,(&
Dynamic representation of Graphical symbols (IEC 62744:2014)
Darstellung von Objektzuständen mittels grafischer Symbole (IEC 62744:2014)
Représentation d'états d'objets par des symboles graphiques (CEI 62744:2014)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 62744:2015
ICS:
01.080.01 *UDILþQLVLPEROLQDVSORãQR Graphical symbols in general
SIST EN 62744:2015 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 62744:2015

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 62744:2015


EUROPEAN STANDARD EN 62744

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
January 2015
ICS 01.080.20

English Version
Representation of states of objects by graphical symbols
(IEC 62744:2014)
Représentation d'états d'objets par des symboles Darstellung von Objektzuständen mittels grafischer
graphiques Symbole
(IEC 62744:2014) (IEC 62744:2014)
This European Standard was approved by CENELEC on 2015-01-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2015 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN 62744:2015 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 62744:2015
EN 62744:2015 - 2 -
Foreword
The text of document 3/1194A/FDIS, future edition 1 of IEC 62744, prepared by IEC/TC 3 "Information
structures, documentation and graphical symbols" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote
and approved by CENELEC as EN 62744:2015.
The following dates are fixed:
(dop) 2015-10-01
• latest date by which the document has to be implemented at
national level by publication of an identical national
standard or by endorsement
(dow) 2018-01-01
• latest date by which the national standards conflicting with
the document have to be withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such
patent rights.
Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 62744:2014 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:
IEC 60447:2004 NOTE Harmonized as EN 60447:2004 (not modified).
IEC 61082-1:2006 NOTE Harmonized as EN 61082-1:2006 (not modified).
IEC 61310-1:2007 NOTE Harmonized as EN 61310-1.
IEC 61355 NOTE Harmonized as EN 61355.
IEC 61966-2-1:1999 NOTE Harmonized as EN 61966-2-1:2000 (not modified).
IEC 61966-2-1:1999/A1:2003 NOTE Harmonized as EN 61966-2-1:2000/A1:2003 (not modified).
IEC 62542:2013 NOTE Harmonized as EN 62542:2013 (not modified).
1)
IEC 62682:2014 NOTE Harmonized as EN 62682:2014 (not modified).
IEC 80416-1:2008 NOTE Harmonized as EN 80416-1:2009 (not modified).
IEC 81346-1:2009 NOTE Harmonized as EN 81346-1:2009 (not modified).

1) To be published.

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 62744:2015
- 3 - EN 62744:2015
IEC 81714-2:2006 NOTE Harmonized as EN 81714-2:2007 (not modified).
ISO/IEC 81714-1:2010 NOTE Harmonized as EN ISO 81714-1:2010 (not modified).
ISO 7731:2003 NOTE Harmonized as EN ISO 7731:2008 (not modified).
ISO 24502:2010 NOTE Harmonized as EN ISO 24502:2010 (not modified).

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN 62744:2015
EN 62744:2015 - 4
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.