Railway applications - Rolling stock equipment - Shock and vibration tests

IEC 61373:2010 specifies the requirements for testing items of equipment intended for use on railway vehicles which are subsequently subjected to vibrations and shock owing to the nature of railway operational environment. To gain assurance that the quality of the equipment is acceptable, it has to withstand tests of reasonable duration that simulate the service conditions seen throughout its expected life. The main technical changes with regard to the previous edition are as follows: - change of the method to calculate the acceleration ratio; - addition of the notion of partially certified against this standard; - addition of guidance for calculating the functional RMS value from service data or the RMS value from ASD levels.

Bahnanwendungen – Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen – Prüfungen für Schwingen und Schocken

Applications ferroviaires - Matériel roulant - Essais de chocs et vibrations

La CEI 61373:2010 spécifie les exigences d'essai des matériels destinés à être utilisés sur les véhicules ferroviaires soumis à des vibrations et à des chocs dus à la nature de l'environnement d'exploitation ferroviaire. Pour s'assurer que la qualité d'un matériel est acceptable, celui-ci doit résister à des essais d'une durée raisonnable qui simulent les conditions de service auxquelles il est exposé tout au long de sa vie. Les principaux changements techniques par rapport à l'édition précédente sont les suivants: - changement de la méthode pour calculer le taux d'accélération; - ajout de la notion de certification partielle par rapport à la norme; - ajout de recommandations pour le calcul de la valeur efficace fonctionnelle à partir des données de service, ou de la valeur efficace à partir des niveaux d'ASD.

Železniške naprave - Oprema voznih sredstev - Preskusi na udarce in vibracije (IEC 61373:2010)

Ta mednarodni standard določa zahteve za preskušanje delov opreme, namenjenih uporabi na železniških vozilih, ki so nato zaradi narave obratovalnega okolja železnice izpostavljeni vibracijam in udarcem. Za zagotavljanje sprejemljive kakovosti opreme mora ta prestati razumno dolge preskuse, ki posnemajo obratovalne pogoje, ki se pojavljajo v pričakovani življenjski dobi. Simulirano preskušanje življenjske dobe se lahko izvaja na več načinov, ki imajo vsak svoje prednosti in slabosti, najpogostejši pa so naslednji: a) povečevanje: amplitude se povečujejo, časovna osnova se zmanjšuje; b) časovna kompresija: zgodovina amplitude se ohranja, časovna osnova se zmanjšuje (povečevanje frekvence); c) decimiranje: časovna okna preteklih podatkov se odstranjujejo, ko so amplitude pod določeno mejno vrednostjo. V tem standardu se uporablja metoda povečevanja, navedena pod točko a) zgoraj, skupaj z objavami iz klavzule 2; opredeljuje privzete postopke preskušanja, po katerih je treba ravnati pri preskusih na vibracije izdelkov za uporabo na železniških vozilih. Obstajajo tudi drugi standardi, ki se lahko uporabijo po predhodnem dogovoru med proizvajalcem in stranko. V takšnih primerih certifikacija za preskušanje po tem standardu ne velja. Kadar so na voljo podatki o delovanju, se preskusi lahko izvajajo po metodi, navedeni v Dodatku A. Če so ravni nižje od ravni, navedenih v tem standardu, je oprema delno certificirana po tem standardu (le za pogoje delovanja, pri katerih so vrednosti funkcionalnega preskusa nižje ali enake vrednostim, navedenim v poročilu o preskusu). Čeprav ta standard obravnava predvsem železniška vozila na stalnih železniških sistemih, njegova širša uporaba ni izključena. Pri sistemih, ki obratujejo na pnevmatikah ali drugih prevoznih sistemih, kot so trolejbusi, pri katerih se raven udarcev in vibracij bistveno razlikuje od ravni pri stalnih železniških sistemih, se dobavitelj in stranka o preskusnih ravneh lahko dogovorita v fazi razpisa. Priporočljivo je, da se frekvenčni spektri in trajanje/amplituda udarcev ugotavljajo s pomočjo smernic iz Dodatka A. Oprema, preskušena pri ravneh, nižjih od ravni, navedenih v tem standardu, ne more biti popolnoma certificirana v skladu z zahtevami tega standarda.  Takšen primer so trolejbusi, kjer se trolejbusna oprema, nameščena na karoserijo, lahko preskuša v skladu z opremo kategorije 1, navedeno v tem standardu. Ta standard se uporablja za enoosno preskušanje. Po predhodnem dogovoru med proizvajalcem in stranko pa se lahko uporabi tudi večosno preskušanje. Preskusne vrednosti, navedene v tem standardu, so razdeljene na tri kategorije, ki so odvisne samo od mesta opreme v vozilu.

General Information

Status
Published
Publication Date
16-Sep-2010
Withdrawal Date
31-Aug-2013
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
17-Sep-2010
Completion Date
17-Sep-2010

Relations

Buy Standard

Standard
EN 61373:2010 - BARVE
English language
38 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 61373:2010
01-december-2010
1DGRPHãþD
SIST EN 61373:1999
Železniške naprave - Oprema voznih sredstev - Preskusi na udarce in vibracije
(IEC 61373:2010)
Railway applications - Rolling stock equipment - Shock and vibration tests (IEC
61373:2010)
Applications ferroviaires - Matériel roulant - Essais de chocs et vibrations (CEI
61373:2010)
Applications ferroviaires - Matériel roulant - Essais de chocs et vibrations (IEC
61373:2010)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61373:2010
ICS:
45.060.01 Železniška vozila na splošno Railway rolling stock in
general
SIST EN 61373:2010 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 61373:2010

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 61373:2010

EUROPEAN STANDARD
EN 61373

NORME EUROPÉENNE
September 2010
EUROPÄISCHE NORM

ICS 45.060 Supersedes EN 61373:1999


English version


Railway applications -
Rolling stock equipment -
Shock and vibration tests
(IEC 61373:2010)


Applications ferroviaires -  Bahnanwendungen –
Matériel roulant - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen –
Essais de chocs et vibrations Prüfungen für Schwingen und Schocken
(CEI 61373:2010) (IEC 61373:2010)
This European Standard was approved by CENELEC on 2010-09-01. CENELEC members are bound to comply
with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard
the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other
language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified
to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia,
Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels


© 2010 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 61373:2010 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 61373:2010
EN 61373:2010 - 2 -
Foreword
The text of document 9/1386/FDIS, future edition 2 of IEC 61373, prepared by IEC TC 9, Electrical
equipment and systems for railways, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved
by CENELEC as EN 61373 on 2010-09-01.
This European Standard supersedes EN 61373:1999.
The main technical changes with regard to the EN 61373:1999 are as follows:
– change of the method to calculate the acceleration ratio which has to be applied to the functional ASD
value to obtain the simulated long-life ASD value;
– addition of the notion of partially certified against this standard;
– suppression of Annex B of the EN 61373:1999 due to the new method to calculate the acceleration
ratio;
– addition of guidance for calculating the functional RMS value from service data or the RMS value from
ASD levels of Figures 2 to 5.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CEN and CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent
rights.
The following dates were fixed:
– latest date by which the EN has to be implemented
at national level by publication of an identical
national standard or by endorsement (dop) 2011-06-01
– latest date by which the national standards conflicting
with the EN have to be withdrawn (dow) 2013-09-01
Annex ZA has been added by CENELEC.
__________
Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 61373:2010 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.
__________

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 61373:2010
- 3 - EN 61373:2010
Annex ZA
(normative)

Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced
document (including any amendme
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.